Bel mij terug !

IS DE ACHTERDEUR VAN UW WONING OOK DE ZWAKKE PLEK?

13 december 2017 Bax & van Beek no comments

Recent onderzoek toont aan, dat inbrekers bij elke tien achterdeuren in negen gevallen binnen 3 minuten de achterdeur kunnen openbreken. In een kwart van de gevallen is het hang- en sluitwerk zo slecht, dat een inbreker met alleen een schroevendraaier en een tang binnen een minuut binnen staat.

Vorig jaar vonden 55.000 woninginbraken plaats. In de praktijk vervangen veel mensen de gestolen goederen door nieuwe goederen. Dit weten de inbrekers ook. Het komt dan ook regelmatig voor, dat inbrekers enkele maanden na de eerste inbraak terugkomen en dan opnieuw hun slag slaan en spiksplinternieuwe goederen meenemen.

Ons advies is om voor goed hang- en sluitwerk te zorgen. Wilt u hierover informatie hebben, dan vindt u deze op http://stichtingnipw.nl/check/. Ook is het verstandig om bij uw achterdeur verlichting aan te brengen die automatisch aangaat wanneer het donker wordt. Het energieverbruik van ledlampen is heel laag, waardoor de kosten ook laag blijven. Door extra verlichting en goed hang- en sluitwerk aan te brengen verlaagt u aanzienlijk de kans dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak.

EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEEFT RUST

13 december 2017 Bax & van Beek no comments

In onze samenleving hebben we dagelijks te maken met talloze juridische momenten. In vrijwel alle gevallen staan we hier niet bij stil. We kopen een treinkaartje zonder echt na te denken dat we een vervoersovereenkomst aangaan. Of we gaan naar de dokter en realiseren ons niet echt, dat we met deze medicus een medische behandelingsovereenkomst sluiten. In de meeste gevallen gaat alles goed en is het ook niet nodig om u te verdiepen in de vraag wat nu precies uw juridische rechten en plichten zijn.

Maar soms gaat er iets niet, zoals u wilt. Dan is het wel belangrijk dat u snel weet wat uw positie is. een rechtsbijstandverzekering kan dan goed van pas komen. Natuurlijk kunt u dan naar een advocaat gaan. Maar de tarieven binnen deze beroepsgroep zijn aanzienlijk en bedragen gemiddeld tussen de 150 en 350 euro per uur.

U kunt een rechtsbijstandverzekering afsluiten waarbij u alleen recht op juridische bijstand koopt die voor u relevant is. Hierbij kunt u vaak kiezen uit een of meer van de volgende rechtsgebieden:
* Verkeer (Voorbeeld: u heeft een auto met een WA-verzekering en een ander brengt u schade toe. Deze schade wilt u op deze derde verhalen).

* Wonen: (Voorbeeld: de gemeente overweegt een vergunning te verstrekken aan een horeca-gelegenheid pal naast uw woning).

* Consumentenconflicten: (Voorbeeld: u koopt een televisie die al vrij snel gebreken vertoont).

* Inkomensconflicten: (Voorbeeld: uw werkgever verplaatst zijn bedrijf 150 kilometer verderop met de vraag of u wel gewoon op tijd wilt komen).

* Fiscaliteiten: (Voorbeeld: De belastingdienst accepteert een door u opgevoerde schenking niet als aftrekpost).

Belangrijk bij een rechtsbijstandverzekering is, dat het juridische geschil nog niet bestaat op het moment dat u de rechtsbijstandverzekering afsluit.

Wij zien dat de juridische situaties waarbij onze relaties zijn betrokken soms een groot financieel belang hebben. Bijvoorbeeld in een situatie met letsel of conflicten met de aannemer bij verbouwingen. Vaker gaat het om conflicten met een beperkt financieel belang die echter wel veel irritatie geven.

Juist bij conflicten met een beperkt financieel belang zien de meeste mensen ervan af om naar een advocaat te gaan of een procedure te starten. Niet integere partijen, bijvoorbeeld bepaalde verkopers op internet, weten dit en maken hiervan dan ook misbruik. Het voordeel van een rechtsbijstandverzekering is nu juist, dat u ook bij dit soort financieel kleinere geschillen uw recht kunt halen. Wilt u meer weten over een rechtsbijstandverzekering? Wanneer u ons dit laat weten, dan zorgen wij dat u juist informatie krijgt.

BELANGSTELLING VOOR ALTERNATIEVEN VOOR SPAREN GROEIT

13 december 2017 Bax & van Beek no comments

Op dit moment geven de meeste banken nog maar een rente die nauwelijks boven de 0% ligt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij veel mensen de interesse groeit naar andere mogelijkheden om rendement te krijgen over hun spaargeld. Nieuw is wel, dat nu ook banken zelf actief reclame gaan maken voor bijvoorbeeld beleggen als alternatief voor sparen.

Zorg voor buffer
Ook al is de rente over spaargeld laag, ons advies is om er altijd voor te zorgen dat u een buffer heeft voor onverwachte uitgaven. Die buffer kunt u nodig hebben wanneer u plotseling bepaalde uitgaven moet doen rondom uw gezondheid die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, of zaken die rondom uw woning of auto defect raken. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting heeft een rekenprogramma waarmee u kunt uitrekenen wat in uw situatie een verstandige financiële buffer is. U vindt dit rekenprogramma op https://bufferberekenaar.nibud.nl

Verschillende alternatieven
Heeft u, nadat u heeft gezorgd voor een financiële buffer voor calamiteiten, toch nog geld over waarvoor u een beter rendement zoekt dan u van de bank ontvangt, dan zijn er een aantal alternatieven. Wij noemen u er enkele:

* Aflossen van de hypotheek. Heeft u nog een hypotheekschuld, dan kan het aantrekkelijk zijn om een deel van uw spaargeld te gebruiken om deze schuld af te lossen. U zult daarmee uw woonlasten verlagen. Bij verkoop van de woning blijft er in de toekomst een groter bedrag over omdat de lening al gedeeltelijk is afgelost. Aan het tussentijds aflossen van de hypotheek zijn echter wel fiscale consequenties verbonden. Ons advies is om – voordat u tot deze aflossing overgaat – dit altijd even met ons te overleggen. Wij kennen uw situatie en kunnen u vertellen wat in uw situatie de consequenties zijn.

* Beleggen. Geld dat u voor langere tijd niet nodig heeft, kunt u beleggen. Over langere tijd bezien levert beleggen over het algemeen een hoger rendement op dan sparen. Maar op de korte termijn kan beleggen ook tot een negatief rendement leiden. Beleggen adviseren wij alleen indien u het spaargeld voor langere tijd niet nodig denkt te hebben. Ook adviseren wij u dan te kiezen voor een beleggingsfonds en niet voor individuele aandeelfondsen. Bij beleggingsfondsen wordt het geld over meerder bedrijven, landen en soorten effecten gespreid. Dit biedt de meeste stabiliteit.

* Energiebesparende maatregelen. De investeringen in energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, spouwmuurisolatie en dubbelglas leveren direct een lagere energierekening op. De investeringen zijn vaak binnen een aantal jaren terugverdiend. Het rendement zal daardoor vaak (veel) hoger zijn dan de rente die u krijgt op uw spaarrekening bij de bank.

Pas op met (te) mooie beloftes
Regelmatig zien wij partijen die consumenten benaderen met prachtige voorstellen om te investeren in projecten met een “gegarandeerd rendement” van bijvoorbeeld 8%. Die garantie moet u vaak met een korrel zout nemen. De eerste vraag die u zich kunt stellen is bijvoorbeeld wie die garantie dan wel garandeert. Is dat bijvoorbeeld een bank of verzekeraar? Of is het de investeerder zelf. Is dit laatste het geval, dan zal de garantie vaak niets voorstellen indien de investeerder failliet gaat. U bent dan immers en de investering en de garantie kwijt. Een ander punt is, dat – indien die garantie van 8% echt zo hard is – de investeerders uw geld echt niet nodig hebben. Elke bank of verzekeraar zal bij een echt harde garantie van 8% rendement graag de financiering verzorgen. Dus bij mooie beloftes over rendementen is het extra oppassen geblazen.

LEVENSVERWACHTING OPNIEUW GESTEGEN

13 december 2017 Bax & van Beek no comments

Sinds 1956 is de levensverwachting van 65-jarigen met maar liefst vijf jaar gestegen. Ook voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een verdere stijging van de gemiddelde levensverwachting. Op grond van de meest recente cijfers verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de gemiddelde, resterende levensduur op 65-jarige leeftijd in 2023 zal zijn toegenomen tot 20,5 jaar.

Gevolgen voor de AOW
Sinds 2013 wordt de ingangsdatum van de AOW gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Stijgt de levensverwachting, dan vindt de ingangsdatum van de AOW op een later moment plaats. De nieuwe ingangsdatum wordt telkens vijf jaar van te voren vastgesteld. Dit biedt mensen de gelegenheid om zelf aanvullende maatregelen te nemen indien ze toch eerder willen stoppen met werken en dus financieel een periode moeten overbruggen waarin geen salaris meer wordt ontvangen en ook nog geen AOW-uitkering.

In 2023 is de ingangsdatum van de AOW 67 jaar en drie maanden.

Langer zelfstandig blijven wonen
Het beleid van de overheid is erop gericht om senioren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Veel senioren die relatief nog gezond zijn hebben deze wens ook. Wel zullen deze senioren vaak hun woning willen aanpassen. Bijvoorbeeld door het weghalen van drempels, aanbrengen van een traplift en preventie- en beveiligingsmaatregelen. Voor senioren met een eigen woning die hun woning op deze wijze willen aanpassen, zijn speciaal daarvoor ontwikkelde leningen beschikbaar.

Inkomsten en uitgaven worden anders
De overgang van het verrichten van betaalde arbeid naar de levensfase van pensioen zal in veel gevallen ook leiden tot andere inkomsten en uitgaven. Bij de inkomsten valt het salaris weg. Steeds vaker is echter te zien dat senioren na de ingangsdatum van hun pensioen toch in beperkte mate actief blijven. Bijvoorbeeld om op kinderen of huisdieren te passen, klusjes rond de woning te doen of als freelancer een aantal uren per week te werken in het vakgebied waarin men heeft gewerkt.
Toch zal in de meeste gevallen het inkomen na pensionering minder zijn, dan men tijdens het arbeidzame leven gewend was.

Ook de kosten veranderen. Het is zeker geen vanzelfsprekende zaak dat deze kosten lager worden. Veel vitale senioren gaan kort na hun pensioen juist vaak reizen en andere leuke dingen doen. Ook moet ermee rekening worden gehouden dat vanaf 2031 de hypotheekaftrek eindigt voor mensen die op dat moment al 30 jaar hypotheekrenteaftrek hebben genoten. Indien er op dat moment nog hypotheeklasten zijn, leidt deze beëindiging tot netto hoger woonlasten.

Ons advies: Vorm een beeld van uw financiële situatie na pensioen
Als financieel adviseur praten wij dagelijks met onze relaties over hun financiële situatie na pensionering. Ons valt op dat velen een (te) rooskleurig beeld hiervan hebben. Enerzijds heeft men vaak te hoge verwachtingen van de hoogte van de pensioenuitkering die men zal ontvangen. Anderzijds realiseert men zich niet de relatief lange termijn die er na ingang van de pensioendatum resteert zonder dat er inkomsten zijn uit betaalde arbeid.

Het is verstandig om u tijdig te verdiepen in de financiële situatie na ingangsdatum van uw pensioen. Dit stelt u namelijk het best in staat om maatregelen te nemen en uw financiële situatie in te richten zoals u dat graag ziet. Voor de ene relatie kan het een goed advies zijn om een gedeelte van de hypotheek versneld af te lossen. Voor de andere relatie kan het aantrekkelijk zijn om energiebesparende maatregelen rondom de eigen woning aan te brengen.

Het is ons vak om na te denken over de financiële toekomst van onze relaties. Wilt u dat wij samen met u inzichtelijk maken wat op basis van de huidige situatie uw inkomen na pensioendatum zal zijn, dan doen wij dat uiteraard graag. Neemt u hiervoor gerust contact met ons kantoor op.

VEEL ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT

30 mei 2017 Bax & van Beek no comments

De hypotheekrente bevindt zich nog steeds op een historisch laag niveau. In combinatie met een sterk dalende werkloosheid en een groeiend consumentenvertrouwen leidt dit ertoe, dat ook de woningmarkt zich fors herstelt. Belangrijke en positieve ontwikkelingen die wij signaleren zijn onder meer:

Een groeiend aantal mensen besluit tot verbouwing van hun woning. Keukens, badkamers, uitbouw en het aanbrengen van duurzame energiebesparende voorzieningen vinden plaats. Bouwbedrijven rapporteren dat ze weer volop orders hebben.
In het eerste kwartaal 2017 is er voor maar liefst € 23,3 miljard euro aan hypotheken verstrekt dat is 43 % meer dan in het eerste kwartaal 2016. Ook dit is een teken van hersteld vertrouwen.
Na jaren van stilstand is nu te zien dat steeds meer mensen die een woning bezitten, besluiten een andere woning te kopen. Deze mensen worden aangeduid met “doorstromers”. Vaak gaat het om het besluit van jongere mensen om naar een grotere woning te verhuizen of juist ouderen die naar een kleinere woning gaan. Een gezonde markt van doorstromers is belangrijk. Daardoor komen er namelijk meer woningen beschikbaar voor starters.
Starters hebben het moeilijk. De prijzen van woningen stijgen relatief snel en het wordt voor steeds meer starters moeilijk om de aankoop van een woning helemaal te financieren met een hypotheek. Veel starters moeten naast een hypotheek ook eigen spaargeld meenemen of hopen dat (groot-)ouders een aanvullend bedrag schenken of bereid zijn te lenen.
Indien de koopprijzen blijven stijgen, verwachten wij een stijging van huiseigenaren die besluiten om een ingrijpende verbouwing te doen in plaats van te verhuizen. Door een op- of aanbouw kan de woning worden aangepast aan de actuele woonwensen. Wij zien dat ouderen steeds vaker de woning “seniorproof” laten maken. Bijvoorbeeld door drempels weg te laten halen, deuren breder te maken, aanpassing van de badkamer en slaap- en leefruimte op de begane grond te situeren. Ook voor dit soort verbouwingen kan een hypotheek worden afgesloten. Ook door mensen met wat hogere leeftijd. Steeds meer geldverstrekkers zijn hiertoe bereid, indien aangetoond kan worden dat de financieringslasten goed gedragen kunnen worden vanuit bijvoorbeeld de pensioenuitkering of vanuit het aanwezige eigen vermogen. Wilt u eens de mogelijkheden verkennen voor een financiering in verband met verbouw of de aankoop van een andere woning? Wij zijn altijd graag bereid u te informeren welke mogelijkheden hiervoor in uw situatie aanwezig zijn.

OVERLIJDENSDEKKINGEN REGELMATIG BEOORDELEN

30 mei 2017 Bax & van Beek no comments

Wij adviseren iedereen om regelmatig zijn overlijdensrisicoverzekeringen te (laten) beoordelen. In dit artikel leggen wij graag uit waarom wij tot dit advies komen.

Een overlijdensrisicoverzekering biedt zekerheid

Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten als financieel vangnet voor de nabestaanden. Een dergelijke verzekering kan worden afgesloten in het kader van de aankoop van een woning en de daarmee samenhangende hypothecaire geldlening. Bij onverwacht overlijden van een van de kostwinners kan met de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering de hypotheekschuld worden afgelost, waardoor de nabestaanden – ook bij een daling van het gezinsinkomen als gevolg van het overlijden van een van de kostwinners – in de woning kunnen blijven wonen. Ook kan een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten om bijvoorbeeld de kosten van een uitvaart te betalen.

Er is een aantal redenen dat het zinvol maakt om periodiek te controleren of deze overlijdensrisicoverzekering ongewijzigd voortgezet moet worden. De belangrijkste zijn:

De premies voor nieuw afgesloten overlijdensrisicoverzekeringen zijn in de afgelopen jaren sterk gedaald. Indien de gezondheidssituatie ongewijzigd is, kan het zinvol zijn om te onderzoeken of het oversluiten van een overlijdensrisico tegen een lagere premie mogelijk is. Verzekeraars doen dit oversluiten van een bestaande verzekering naar een verzekering met een lagere premie niet automatisch. Wij zien regelmatig dat wij voor onze klanten met het oversluiten van de verzekering aanzienlijke bedragen besparen. Maar één waarschuwing: zeg nooit een bestaande overlijdensrisicoverzekering op, voordat u de zekerheid heeft, dat u voor de nieuwe verzekering geaccepteerd bent.
Er zijn veel financiële producten waarmee u vermogen kunt opbouwen en die tegelijkertijd een overlijdensdekking bieden. Feitelijk zijn dat eigenlijk twee producten. De gedachte daarachter is, dat indien de consument die dit product aanschafte, vrij kort na de aanschaf zou komen te overlijden, er toch een bepaald bedrag voor de nabestaanden beschikbaar zal komen. Indien dit voortijdige overlijden niet plaatsvindt, dan wordt er jaarlijks vermogen opgebouwd. Dit vermogen wordt dan bij in leven zijn op een bepaalde datum aan de verzekeringnemer of bij eerder overlijden aan de nabestaanden uitgekeerd. Wanneer dit opgebouwde vermogen in de loop der jaren voldoende is gegroeid, kan hierdoor de noodzaak voor het overlijdensrisicodeel komen te vervallen. In dat geval kan onderzocht worden of het zinvol is om de overlijdensdekking te stoppen en de premie die hiermee uitgespaard wordt direct in het spaargedeelte te stoppen. Een dergelijke wijziging kan echter fiscale consequenties hebben. Advies hierover is dus belangrijk.
In de loop der tijd kan de behoefte van de nabestaanden aan een bepaalde uitkering veranderen. De kosten van een uitvaart zijn in de loop der jaren gestegen. Het verzekerde bedrag dat tien jaar geleden voldoende was voor een passende uitvaart kan nu onvoldoende zijn. Andersom kan bij een hypotheek bijvoorbeeld al een groot deel van de lening zijn afgelost of zijn de kinderen inmiddels afgestudeerd en het huis uit. Dit kunnen aanleidingen zijn om te constateren dat het verzekerde bedrag lager kan worden.
Ons advies is daarom om regelmatig met ons alle verzekeringen waarvan een overlijdensrisicodekking deel uitmaakt, door te lopen. Samen met u kunnen we dan kijken welke oplossing op dat moment voor u de meeste passende is.

SCHADE DOOR TERRORISTISCHE AANSLAGEN

30 mei 2017 Bax & van Beek no comments

Na de aanslagen op het WTC te New York in 2001 hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen in Nederland op hun verzekeringen het risico van schade als gevolg van terroristische daden uitgesloten. Hiertoe is besloten omdat in theorie de schade als gevolg van terroristische aanslagen zo groot kan zijn, dat deze de mogelijkheden van verzekeringsmaatschappijen om deze te vergoeden te boven gaat.

Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben samen met de overheid wel voor een alternatief gezorgd. Gezamenlijk hebben zij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) opgericht. Binnen deze maatschappij werken vrijwel alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen samen. Samen met de overheid hebben zij een bedrag van 1 miljard euro gereserveerd in een fonds. Dit fonds is alleen voor verzekerden die te maken krijgen met een uitsluiting voor terrorismeschade.

De werking van dit fonds leggen we als volgt vereenvoudigd voor u uit. A en B lopen samen door een straat. A heeft een levensverzekering van € 100.000. B heeft geen levensverzekering. Beiden komen om bij een terroristische aanslag. De nabestaanden van A worden bij het doen van een beroep op de levensverzekering van A geconfronteerd met de uitsluiting voor terrorismeschade. Deze nabestaanden kunnen dan in beginsel de uitkering van € 100.000 via de NHT ontvangen. Omdat B geen overlijdensrisicoverzekering had, kunnen diens nabestaanden geen aanspraak maken op een uitkering vanuit de NHT.

Er moet dus een verzekering zijn die alleen niet uitkeert omdat de uitsluiting voor terrorismeschade van toepassing is. Dit geldt ook voor schade aan gebouwen en auto’s.

Medische kosten worden altijd via de basisverzekering vergoed.

Zou door een terroristische aanslag het totale bedrag van € 1 miljard worden overschreden, dan vindt een evenredige korting op de schade-uitkering plaats. Is de totale schade als gevolg van de terroristische aanslag € 2 miljard, dan krijgen de erfgenamen van A in bovenstaand voorbeeld geen € 100.000 maar € 50.000.

Vrijwel alle aanbieders van overlijdensrisicoverzekering zijn aangesloten bij de NHT. Incidenteel komt er op de Nederlandse markt een nieuwe aanbieder die niet is aangesloten bij de NHT. Uiteraard nemen wij ook dit aspect mee wanneer wij verzekeringsmaatschappijen adviseren.

TIP: FOTOGRAFEER UW KOSTBAARHEDEN

30 mei 2017 Bax & van Beek no comments

“Ja. Het was een gouden ring met van die roze steentjes”, of “Ja. Het was zo’n Friese Staartklok, u weet wel”. Dagelijks hebben wij te maken met klanten die het slachtoffer zijn van brand, diefstal of verlies. Als belangenbehartiger van onze klanten is het onze taak om ervoor te zorgen, dat onze klanten van de verzekeringsmaatschappij die uitkering ontvangen waarop zij volgens de polisvoorwaarden recht hebben.

Verzekeringsmaatschappijen zijn bij aangifte van schades kritisch. Terecht, want er vindt veel fraude plaats. Ook willen mensen de waarde van verloren of beschadigde goederen weleens overdrijven. Dat verzekeraars kritisch zijn, is in ieders belang, want uiteindelijk bepaalt de hoogte van de uit te keren schades voor een belangrijk deel de hoogte van de premie.

Het achteraf bepalen wat de waarde is van iets, is altijd lastig. Bij waardevolle zaken zoals kunst, antiek en sierraden adviseren wij vaak om deze te taxeren. Met de verzekeringsmaatschappij kan dan worden overeengekomen dat bij een schade deze getaxeerde waarde wordt aangehouden. Over deze getaxeerde waarde ontstaat dan geen discussie meer.
Voor minder waardevolle zaken is zo’n taxatie niet altijd passend. Wij adviseren dan wel om te zorgen voor goede foto’s. Wij adviseren om bijvoorbeeld eens per jaar foto’s te maken van uw interieur. Neem deze foto’s van alle kamers van uw woning vanuit verschillende hoeken zodat ook de “Friese Staartklok” te zien is.

Het is verstandig om die foto’s buitenshuis te bewaren. Dat kan bijvoorbeeld bij een familielid. Tegenwoordig worden de meeste foto’s digitaal gemaakt. Deze bestanden kunnen ook in de cloud worden bewaard.

CONCENTRATIE VAN UW FINANCIËLE ZAKEN GEEFT BETER INZICHT

1 mei 2017 Bax & van Beek no comments

Het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting, NIBUD, heeft afgelopen maand na onderzoek bekend gemaakt dat circa 2,5 miljoen van de 7,7 miljoen huishoudens op dit moment te weinig (spaar)geld achter de hand hebben voor calamiteiten. NIBUD legt bij alleenstaande met een minimuminkomen de ondergrens voor een reserve op 3.400 Euro. Voor paren zonder kinderen en een laag inkomen ligt de grens op 4.300 euro en voor paren met twee kinderen op 5.200. Dit zijn dus bedragen die het NIBUD adviseert minimaal “achter de hand” te hebben voor onverwachte, noodzakelijke uitgaven.

Als financieel adviseur herkennen wij dit beeld. Een van de oorzaken van deze ongewenste situatie is, dat het voor veel mensen steeds lastiger wordt een goed beeld te hebben van toekomstige inkomsten en uitgaven. Bij de zorgverzekering hebben mensen te maken met een eigen risico, maar ook met een eigen bijdrage. Terwijl voor de individuele consument belangrijk zaken soms helemaal niet onder de dekking van de basisverzekering vallen en volledig zelf vergoed moeten worden. Ook inzicht in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de pensioenopbouw is voor velen niet duidelijk. Mensen weten wel dat via de werkgever pensioen wordt opgebouwd, maar wat dit globaal na pensionering oplevert is vaak onduidelijk.

Dit gebrek aan inzicht wordt nog vergroot indien allerlei financiële producten zoals verzekeringen, pensioen, zorg en hypotheek bij verschillende organisaties worden aangeschaft. Uiteraard is het verstandig om per aanschaf goed de markt te verkennen welke instelling op dat moment het meest passende aanbod kan doen. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om een goed totaalbeeld te blijven houden. Daarmee wordt voorkomen dat onnodig veel zaken worden geregeld of dat er juist bepaalde risico’s tussen wal en schip raken.

Wij, als uw financieel adviseur, kunnen u helpen om inzicht te krijgen en te houden in uw financiële situatie. Hoe beter u nu en in de toekomst inzicht heeft in uw financiële situatie, hoe beter u rekening kunt houden met veranderingen in uw inkomsten en uitgaven.

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING EN ZELFSTANDIGEN

1 mei 2017 Bax & van Beek no comments

Nederland telt zo’n 800.000 mensen die als zelfstandige hun hoofdinkomen verdienen. Daarnaast zijn er nog zo een 500.000 mensen die het zelfstandig ondernemerschap uitoefenen naast een betaalde (part time) baan.

Het grootste deel van deze ondernemers verzekert zich niet tegen het risico van arbeidsongeschiktheid en bouwt ook geen pensioen op. Niet alle ondernemers die naast de opbouw van hun onderneming nog een parttime betaalde baan hebben, beseffen dat zij via deze parttimebaan veel minder rechten opbouwen dan bij een fulltimebaan. Dit betekent dat zij bij arbeidsongeschiktheid maar een beperkte uitkering ontvangen. Ook zal de pensioenopbouw lager zijn.

In de praktijk blijken er verschillende redenen te zijn waarom deze ondernemers zich niet verzekeren. Een belangrijke reden voor het niet-sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is, dat deze ondernemers inschatten dat ze niet arbeidsongeschikt worden. De werkelijkheid is echter, dat het risico om arbeidsongeschikt te worden groter is dan het risico van een brand in de eigen woning! En over het nut van een brandverzekering twijfelt eigenlijk niemand. Andere redenen zijn dat men er door alle drukte ‘er niet toe komt’ of dat de premie ‘te hoog’ wordt ervaren. Inderdaad vraagt een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een forse premie. Het gaat echter wel om het toekomstige inkomen van de ondernemer. Indien iemand op jongere leeftijd arbeidsongeschikt raakt en een inkomen heeft van rond de € 40.000 kan de totale uitkering uit deze verzekering makkelijk meer dan € 1 miljoen bedragen. Een ander veel gehoord argument is ‘mijn partner heeft een goede baan’. Dus als mij iets overkomt redden we ons wel”. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt echter dat deze vaak niet of niet tegen redelijke voorwaarden meer is af te sluiten wanneer er gezondheidsklachten ontstaan. Zou de relatie inmiddels zijn geëindigd, dan kan dit betekenen dat de gewenste zekerheid niet meer te krijgen is.

Inmiddels zijn er per 1 mei 2017 ‘broodfondsen’ actief met in totaal 11.200 deelnemers. Broodfondsen zijn vaak kleine, lokale initiatieven van ondernemers die met elkaar een fonds starten. Elke ondernemer legt elke maand een premie in. Wordt een van de ondernemers arbeidsongeschikt, dan krijgt hij uit dit fonds maximaal 2 jaar een geldbedrag. Dit gaat dan in de vorm van een schenking. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een verzekering maar om een ‘schenking”. De broodfondsen staan dan ook niet onder toezicht van DNB. Ook is de premie, anders dan bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, niet aftrekbaar. Een eventuele uitkering is bij de ontvanger wel belast met schenkbelasting. Daarnaast, en dat is natuurlijk heel belangrijk, zijn de schenkingen die gedaan worden maximaal voor een periode van 2 jaar. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan inkomenszekerheid bieden tot maximaal de pensioenleeftijd.

Ook onder onze relaties zien wij regelmatig dat mensen hun betaalde arbeid verminderen en een of meer dagen per week als zelfstandig ondernemer gaan werken. Bent u dit ook van plan? Neem dan contact met ons op. Wij kijken of het verstandig is uw bestaande verzekeringen aan te passen aan uw nieuwe activiteiten. Ook zullen wij voor u kijken wat de gevolgen van uw plannen zijn voor uw inkomen na pensionering of in het geval van arbeidsongeschiktheid. Bij dit laatste is het bijvoorbeeld van belang of u bij verlies aan inkomen uw woonlasten nog kunt dragen.

Pagina 1 van 1012345...10...Minst recente »