Bel mij terug !

Er zijn drie soorten aansprakelijkheidsverzekeringen:

  1. Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)
  2. Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
  3. Beroepsaansprakelijkheid voor bedrijven en beroepen (BAB)

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP):
Als een particulier schade veroorzaakt aan (eigendommen van) anderen of verantwoordelijk is voor schade die veroorzaakt wordt aan (eigendommen van) anderen, kan deze particulier aansprakelijk gesteld worden voor deze schade. Deze aansprakelijkheid kan vaak afgedekt worden middels het afsluiten van een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren.

Voor wie geldt de verzekering?

  • Minderjarige kinderen zijn altijd meeverzekerd, ook als ze niet thuis wonen.
  • Meerderjarige kinderen zijn meeverzekerd als ze thuis wonen of buitenshuis wonen in verband met studie.
  • Het is mogelijk een alleenstaandedekking of een gezinsdekking af te sluiten. Heb je een gezinsdekking afgesloten, dan is ook de schade die je partner of een van je kinderen aan anderen toebrengt, verzekerd. Ook zijn inwonende ouders, schoonouders en grootouders onderdeel van het gezin.
  • Logés en personeel zijn ook meeverzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB):
Op het moment dat u een onderneming heeft, kan er tijdens het werk altijd iets gebeuren met uw werknemers. Of klanten kunnen schade ondervinden van uw producten of het handelen van u of uw personeel. Vaak zal de onderneming aansprakelijk gesteld worden voor dit soort schades.

Beroepsaansprakelijkheid voor bedrijven en beroep (BAB)
De beroepsaansprakelijkheid dekt immateriële schade af. Als voorbeeld: je maakt een computerprogramma waar een fout in zit. Als gevolg van deze fout loopt het logistieke systeem van je klant in de war waardoor het bedrijf niet kan leveren en een grote omzetstrop loopt. Deze gemiste omzet of gemiste winst is immateriële schade.

 

button