Bel mij terug !

Nieuwe fietssleutel?

26 augustus 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe fietssleutel?

Er komen steeds mooiere maar ook duurdere fietsen op de markt. Hoewel exacte cijfers niet bekend zijn, gaan de beste schattingen toch uit dat op jaarbasis circa een half miljoen fietsen worden gestolen. De belangstelling om deze fietsen te verzekeren tegen diefstal groeit mede daardoor.

Wel of niet op slot

De verzekeringsmaatschappijen eisen natuurlijk dat de bezitter die zijn fiets tegen diefstal wil verzekeren zorgvuldig met de fiets omgaat en binnen redelijke grenzen alles doet om diefstal te voorkomen. Bijvoorbeeld door de fiets op slot te zetten. Om te kunnen bewijzen dat de fiets ten tijde van de diefstal op slot stond, zal na een diefstal de verzekeraar vaak om toezending van twee fietssleutels vragen: de sleutel die voor de fiets werd gebruikt en de reservesleutel.

Wijziging reservesleutel doorgeven

Bij de betere sloten hebben de sleutels een unieke code. Na een diefstal waarbij de fiets niet op slot stond, kan de eigenaar besluiten om nog snel een extra reservesleutel te laten maken om, wanneer de verzekeraar daarom vraagt, twee fietssleutels te kunnen opsturen en daarbij aan te geven dat de fiets “echt” op slot stond.


Om dit te voorkomen eisen bepaalde verzekeraars dat nadat een reservesleutel is gemaakt, de unieke code direct aan de verzekeraar wordt opgegeven. Dat betekent dus dat het kan gebeuren dat iemand een van zijn fietssleutels verliest en besluit voor de zekerheid een extra reservesleutel te laten maken. Geeft hij na ontvangst van deze nieuwe sleutel de code niet gelijk door aan de verzekeraar en wordt maanden later zijn fiets gestolen, dan kan de verzekeraar dus niet goed nagaan of de extra sleutel voor of na de diefstal is gemaakt. En dus is er geen zekerheid of de fiets ten tijde van de diefstal nu wel of niet op slot stond.

In zo’n situatie kan het gebeuren dat de verzekeraar terecht mag weigeren de schade als gevolg van de diefstal uit te keren.

Handdoek over de bagage is niet voldoende

26 augustus 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Handdoek over de bagage is niet voldoende

Voorzichtig gaan veel mensen weer denken aan de mogelijkheid om in de komende weken toch op vakantie te gaan. Velen kiezen voor een reis met de auto, opdat wanneer corona weer de kop opsteekt, snel met de terugreis kan worden begonnen. In dit artikel een paar tips.

Reisverzekering belangrijker dan ooit

Bij vakanties, zeker in het buitenland, is een reisverzekering belangrijk. Uiteraard niet alleen voor de schade die aan de bagage kan ontstaan, maar ook voor de medische kosten die kunnen ontstaan door ziekte of ongeval in het buitenland. Niet altijd worden deze medische kosten volledig vergoed door de zorgverzekering die vrijwel iedereen heeft. Daarnaast kunt u door ziekte of ongeval te maken krijgen met extra reis -en verblijfkosten van u zelf en uw naasten. Ook deze kunnen fors in de papieren lopen en worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Angst voor schade door corona zit er fors in. Ook bij verzekeraars

Verzekeringsmaatschappijen zijn zich zeer bewust van de grote financiële gevolgen die kunnen optreden wanneer hun verzekerden in het buitenland te maken krijgen met de gevolgen van het coronavirus. Als financieel adviseur zien we dat veel aanbieders inmiddels hun verzekeringsvoorwaarden aanpassen. De vergoeding van bepaalde schades wordt uitgesloten of het maximale bedrag wordt beperkt.


Als vuistregel kan worden aangenomen dat hoe lager de premie is hoe groter de beperkingen zijn die de verzekeraar in zijn voorwaarden heeft aangebracht. Op zichzelf hoeft dat geen belemmering te zijn om zo’n “goedkope” verzekering af te sluiten, mits u maar goed inzicht heeft in deze beperkingen en deze mogelijk voor uw specifieke situatie niet relevant zijn.

Ons advies is dus om in deze tijd niet zonder een goede reisverzekering op vakantie te gaan en ons kantoor goed te laten kijken naar welke voorwaarden precies van toepassing zijn.

Bagage in de auto

Naar verwachting kiezen extra veel mensen dit jaar voor een vakantie per auto. Onderweg zal er vaak “even” gepauzeerd worden in een wegrestaurant. Uiteraard neem je dan niet alle bagage mee het restaurant in. Daarom leggen mensen snel even snel een badlaken over de bagage zodat van buitenaf niet te zien is wat er allemaal precies aan bagage ligt. Wanneer er bij terugkomst van de snelle lunch dan toch sprake is van inbraak in de auto, dan moet u niet verbaasd zijn, wanneer de reisverzekeraar deze schade niet wil vergoeden en daarbij stelt dat u onvoldoende zorgvuldig bent geweest. In de verzekeringsvoorwaarden is bijna altijd opgenomen dat er alleen recht is op schadevergoeding indien er sprake is van “voldoende voorzichtigheid” om schade te voorkomen.

Het toedekken van de bagage met handdoeken wordt niet beschouwd als “voldoende voorzichtigheid” wanner contouren van de bagage zichtbaar blijven. Ook de auto onbeheerd laten in plaats van ‘apart van elkaar’ eten wordt vaak gezien als een gebrek aan voorzichtigheid.

Bijzondere sporten

Nog een advies. Gaat u tijdens de vakantie ‘bijzondere activiteiten’ doen zoals diepzeeduiken, paragliden, bergbeklimmen, etc. laat ons dat dan weten, want ook hierin hanteren verzekeringsmaatschappijen verschillende voorwaarden.

Het energiezuinig maken van uw woning

26 augustus 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Het energiezuinig maken van uw woning

De motieven om voor duurzaamheid te kiezen verschillend nogal. In dit artikel kort een aantal aandachtspunten bij de afweging om wel of niet te investeren om uw woning duurzamer te maken.

Energielabel bij verkoop verplicht

Sinds enkele jaren geldt de wettelijke verplichting voor een “definitief energielabel” wanneer een woning voor verkoop wordt aangeboden. Dit energielabel laat zien hoe energiezuinig een huis is. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een G-label het minst energiezuinig.


Verstandige kopers houden bij het bepalen van de prijs die zij willen betalen voor een woning, rekening met hoe energiezuinig de woning is. Immers de kosten van energie vormen een relevant onderdeel van de maandelijkse woonlasten. Een niet energiezuinige woning noodzaak dan al snel te investeren om de woning energiezuinig te maken.

Meerdere redenen om de woning duurzaam te maken

De drie meest voorkomende redenen voor verduurzamen zijn:

 1. De wens om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.
 2. De verwachting rendement te behalen doordat op termijn de besparingen die bereikt worden door het energiezuinig maken van de woning, veel hoger zijn dan de kosten die voor deze maatregelen zijn gemaakt.
 3. Het verhogen van het comfort van de woning.

Bij nieuwbouw en verbouw

Het moment waarop de woning wordt gebouwd is natuurlijk het ideale moment om direct de maatregelen te nemen om de woning energiezuinig te maken. Ook een verbouwing van een bestaande woning is een goed moment daar verduurzaming in mee te nemen.

Toch zijn er, wanneer u niet verbouwt, relatief eenvoudige maatregelen te treffen die de woning al een stuk energiezuiniger maken. Dat kan dan in kleine stappen waarbij er een zekere volgorde kan worden aangehouden van zaken die de grootste besparing opleveren.

Kosten kunnen verschillend gefinancierd worden

De maatregelen om de woning te verduurzamen vragen om een investering. Vaak kan al heel veel bereikt worden met bedragen die variëren tussen de €10.000,- en €20.000,-.

Over de manier waarop u dit kunt financieren, kunnen wij u advies geven. Er zijn niet alleen de nodige subsidieregelingen, maar ook binnen de bestaande hypotheek zijn misschien mogelijkheden om een bedrag hiervoor op te nemen. Wij kijken daarbij of het voor u aantrekkelijker is een dergelijk bedrag via een hypothecair krediet dan wel via een consumptief krediet te lenen.

Download gratis rapport van uw eigen woning

U kunt gratis online een rapport laten opstellen waarin voor specifiek uw woning aanbevelingen worden gedaan om uw woning te verduurzamen. U hoeft alleen uw huisnummer en postcode op te geven. Het rapport wordt alleen aan u verzonden. U hoeft dus niet “bang” te zijn dat na invulling van het rapport vervolgens allemaal bedrijven u gaan benaderen om uw woning te verduurzamen. U kunt uw eigen rapport aanvragen via de volgende link: https://duurzaamheidsprofiel.nl

Meer informatie? Wij helpen u graag

Wilt u eens uitgebreider met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen en met welke bedrijven onze relaties goede ervaringen hebben gehad? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Stevige juridische bescherming voor fietsers in het verkeer

26 augustus 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Stevige juridische bescherming voor fietsers in het verkeer

Als financieel advieskantoor helpen wij onze relaties ook wanneer zij met een schade te maken krijgen. Ongevallen waarbij een auto en een fietser betrokken zijn, vragen vaak om extra uitleg. In dit artikel vertellen wij u waarom dit zo is.

We denken in “schuld”

Wanneer er een schade is, wordt al snel de vraag gesteld “wiens schuld is dit”? Is de “schuldige” bekend, dan vinden we vaak ook dat deze de schade moet vergoeden. Wat we dan onbewust doen is ons twee vragen stellen te weten: heeft deze handeling deze schade veroorzaakt? Bij ‘ja’ is dan is de volgende vraag: wie heeft deze handeling verricht?

Verkeersrecht

De wetgever heeft in artikel 185 Wegenverkeerswet een bepaling opgenomen waarin bovenstaande denklijn wordt losgelaten. Hiermee wil de wetgever de zwakke verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers juridisch extra beschermen ten opzichte van de sterkere verkeersdeelnemers, zoals automobilisten.

Kern van de regeling

De kern van artikel 185 Wegenverkeerswet houdt in dat, indien er op de openbare weg een ongeval plaatsvindt tussen bijvoorbeeld een fietser en een automobilist, de automobilist aansprakelijke wordt gehouden voor de schade die hieruit aan de kant van de fietser ontstaat, tenzij de automobilist overmacht kan aantonen.

De automobilist zal in de praktijk vrijwel alleen overmacht kunnen aantonen wanneer hem op geen enkel punt een verwijt valt te maken en de fout van de fietser zo onwaarschijnlijk was dat hij hiermee geen rekening hoefde te houden.


Kan overmacht van de automobilist niet worden bewezen, dan is deze aansprakelijk voor de schade aan het ongeval. Is de fietser 14 jaar of ouder dan kan de “schuld” van de fietser er nog wel toe leiden dat deze een deel van zijn schade, tot maximaal 50 %, zelf moet dragen.

Gevolgen van de regeling

Elke automobilist komt het regelmatig tegen. Fietsers die met van alles bezig zijn behalve opletten op het verkeer. Meestal gaat het goed. Maar soms ook niet. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de auto een dikke kras oploopt en het wiel van de fiets vervangen moet worden. Natuurlijk zal iedereen in eerste instantie blij zijn dat er niemand gewond is.

Maar die blijdschap verdwijnt bij de automobilist al snel wanneer hij de rekening krijgt van zijn garage voor het herstel van de lakbeschadiging. Wanneer vervolgens ook nog een rekening arriveert voor de kosten van de fiets begint de boosheid vaak toe te nemen. En dan moeten wij ook nog iets anders vertellen. Namelijk dat de schades wel vergoed worden door de cascoverzekering van de auto, maar dat deze uitkering wel gaat meetellen voor de korting in verband met schadevrije jaren.
Niet “schuldig” zijn in de zin van “verwijtbaarheid” en toch opdraaien voor de financiële gevolgen van het onzorgvuldig handelen van anderen: we moeten het vaak uitleggen. Ook dat zien wij als onze taak als uw belangenbehartiger op het gebied van verzekeringen!

Weet hoe de financiële situatie van het gezin is bij overlijden partner

30 maart 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Weet hoe de financiële situatie van het gezin is bij overlijden partner

Binnen veel gezinnen bestaat vaak geen goed beeld hoe de financiële gezinssituatie is, indien een van de partners onverwacht komt te overlijden. Een ongewenste toestand die veel leed kan veroorzaken. Wij bieden graag onze hulp aan om u dit inzicht wél te geven.

Nabestaandenpensioen

Voor de meeste werknemers die via hun werkgever deelnemen aan een pensioenregeling geldt dat de partner recht heeft op een nabestaandenpensioen. Komt een van de partners te overlijden dan komt er een uitkering voor de langstlevende partner ter beschikking. Maar voorwaarde is dan wel dat deze partner voor het overlijden bij de pensioenuitvoerder is aangemeld. Uit onderzoek blijkt dat circa 33% van de “samenwoners” deze aanmelding niet hebben gedaan.

In praktijk forse daling

Veel jonge gezinnen staan onvoldoende stil bij wat de financiële gevolgen zijn wanneer een van de partners onverwacht komt te overlijden. Ergens diep in het collectieve geheugen van Nederland blijft leven dat bij het overlijden van de ene partner, de andere partner automatisch 70% van het laatstverdiende salaris van de overledenen ontvangt. Dit is vrijwel nooit het geval. Wat wel de werkelijkheid is dat het overlijden van een van de partners vaak tot een forse inkomstendaling bij het achterblijvende gezin leidt.

Hypotheeklasten hakken er fors in

Een van de lasten die vaak aanzienlijk zijn, betreffen de hypotheeklasten. De hypotheek is dikwijls afgesloten op het inkomen van twee partners. Valt een van de partners weg en wordt dit weggevallen inkomen niet voldoende gecompenseerd door een nabestaandenpensioen of een overlijdensrisicoverzekering dan is het vaak problematisch om de hypotheeklasten te blijven betalen.

Zeer lage premie voor overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een kapitaal uitkeert indien de verzekerde persoon binnen een bepaalde tijd overlijdt. De hoogte van de premie hangt af van het gemiddelde risico dat de betreffende persoon loopt om binnen die periode te overlijden. De premie voor iemand van 35 jaar is daarom (veel) lager dan voor iemand van 60 jaar.


De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn zeker voor jonge gezinnen heel laag. Voor bijvoorbeeld €10,00 per maand kan vaak al een verzekering worden afgesloten die recht geeft op een aanzienlijk kapitaal bij overlijden van de verzekerde persoon. Het voordeel van deze verzekering is ook dat u bij de meeste verzekeringsmaatschappijen de verzekering kunt beëindigend op het moment dat u dat wilt. U zit dus niet vele jaren vast aan een dergelijke verzekering.

Heeft u een goed beeld van uw situatie? Heeft u een goed beeld van hoe de financiële situatie van uw gezin is wanneer een van de partners zou komen te overlijden? Als dat niet zo is, dan willen wij u graag helpen om dit inzicht snel te krijgen. Neem contact met ons op. Door aan u een aantal gerichte vragen te stellen kunnen wij u snel meer inzicht geven.

Vragen van consumenten naar aanleiding van het coronavirus

30 maart 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Vragen van consumenten naar aanleiding van het coronavirus

Het coronavirus houdt iedereen op dit moment sterk bezig. Dat geldt ook voor de vraag hoe het zit met dekking van de verzekeringen die de consumenten hebben afgesloten. Enkele vragen en antwoorden.

 • Als ik besmet ben met het coronavirus, mag ik dan wel autorijden?
  Zolang je een geldig rijbewijs hebt en fysiek in staat bent om een auto te besturen mag je een auto besturen. Als het rijbewijs (tijdelijk) door justitie/politie in beslag wordt genomen dan mag je geen auto meer rijden.
 • Als ik voor mijn buren boodschappen ga doen met mijn auto, ben ik dan wel verzekerd?
  Ja, er is dekking zolang er sprake is van boodschappen doen in de particuliere sfeer, dus voor bekenden /buren/familie, etc.
 • Ben ik aansprakelijk als ik iemand anders besmet met het corona-virus?
  Alleen als je bekend was met jouw eigen besmetting en onzorgvuldig omgegaan bent met de wetenschap dat je andere mensen zou kunnen besmetten. 
 • Ik bezorg met mijn privéauto de goederen die klanten nu telefonisch of per email bij mijn winkel bestellen. Is er dekking op mijn autoverzekering?
  Formeel is er geen dekking omdat zakelijk gebruik van de auto niet verzekerd is, maar omdat dit een tijdelijke en een zeer bijzondere, uitzonderlijke situatie is, gaan verzekeraars daar hopelijk soepel mee om. Zeker is dat echter niet.

Laptop, tablet en mobiel vaker uitgesloten op inboedelverzekering

30 maart 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Laptop, tablet en mobiel vaker uitgesloten op inboedelverzekering

Een Inboedelverzekering dekt schade aan spullen in uw huis door bijvoorbeeld diefstal, lekkage of brand.

Schade aan uw inboedel

Wanneer is gekozen voor een basisverzekering zonder extra’s dan wordt alleen de schade vergoed die in de woning plaatsvindt. Daarnaast kennen veel van deze verzekeringen voor bepaalde soorten schades uitsluitingen voor “schuldschades”, schades die zijn ontstaan doordat de consument onvoorzichtig heeft gehandeld.

Topper: kapotte mobiele telefoons

Kapotte mobiele telefoons behoren al een aantal jaren tot de meest geclaimde producten op de inboedelverzekering. Daarbij is het bij “valschades” voor een verzekeraar bijna niet te controleren of de val van de mobiele telefoon inderdaad in huis heeft plaatsgevonden dan wel buiten de woning. In het eerste geval bieden veel verzekeraars wel vergoeding en in het andere geval niet. De kosten van dit soort schades lopen zodanig op dat steeds meer verzekeringsmaatschappijen de polisvoorwaarden gaan aanpassen.

Volledige uitsluiting

Een van de grotere verzekeringsmaatschappijen in Nederland schrapt met ingang van 1 april a.s. elke vergoeding voor schade binnen de inboedelverzekering voor schades aan laptops, tablets en mobiele telefoons. Wil iemand deze zaken toch verzekeren, dan biedt de verzekeraar hiervoor een aparte elektronicaverzekering aan. De ervaring leert dat wanneer eenmaal één grote verzekeraar een dergelijke stap zet, andere verzekeringsmaatschappijen snel volgen.

Alternatief is verhogen van de premie

Dit soort wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden is nooit plezierig. Maar indien de schadelast sterk stijgt, is het alternatief dat de premies voor alle consumenten met een inboedelverzekering omhoog moeten. Ook voor die consumenten die geen dure mobiele telefoons, tablets of laptops hebben.

Verschillen zijn nog groot

De verschillen in verzekeringsvoorwaarden op dit gebied zijn nu (nog) groot. Heeft uw gezin relatief veel mobiele telefoons, tablets en laptops, dan is het zinvol te kijken op welke wijze deze bezittingen het best verzekerd kunnen worden. Hierbij zijn meerdere opties. Bijvoorbeeld:

 • Uitbreiding van de standaardverzekering met een extra dekking;
 • Wijziging van het eigen risico voor bepaalde schades;
 • Een aparte elektronicaverzekering.

Ons kantoor kan de verzekeringsvoorwaarden van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen vergelijken. Wij weten ook hoe verzekeringsmaatschappijen in de praktijk een schade afhandelen. De combinatie van de hoogte van de premie, de exacte voorwaarden van de verzekering en de kwaliteit waarmee schades worden afgewikkeld brengt ons tot een goed advies welke verzekering bij uw situatie past.

Uw hypotheek en de gevolgen van het coronavirus

30 maart 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Uw hypotheek en de gevolgen van het coronavirus

Als financieel advieskantoor zijn wij er altijd voor u. Zeker in deze bijzondere tijd nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen indien u zorgen heeft over de effecten die de coronacrisis op uw financiële zekerheid heeft.

Inkomsten vallen weg

De coronacrisis heeft voor veel mensen direct negatieve financiële gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan de horecaondernemer die op een kwade dag om 17.45 uur te horen krijgt dat zijn onderneming om 18.00 uur voor drie weken dicht moet. Of aan de zelfstandige muzikant die in enkele dagen tijd al zijn boekingen voor de komende weken geannuleerd ziet worden. Ook de werknemer met een tijdelijk arbeidscontract die nog in zijn proeftijd zit, heeft reden tot grote zorgen over de vraag of zijn contract verlengd gaat worden.


Al deze mensen zien onverwacht hun reguliere inkomen wegvallen. Tegelijkertijd blijven veel financiële uitgaven gewoon bestaan. Het beetje spaargeld dat er misschien bij het begin van de coronacrisis was, kan dan snel verdwenen zijn.

Hypotheeklasten wegen zwaar

De meeste huiseigenaren hebben hun woning met een hypotheek gefinancierd. Zeker bij de mensen die in de afgelopen jaren hun woning hebben gekocht, betekent dit dat elke maand een bedrag aan rente en aflossing betaald moet worden. Het gaat hierbij vaak om een aanzienlijk deel van het inkomen. Iedereen weet dat deze betalingen “verplicht” zijn en niet even een paar maanden kunnen worden doorgeschoven. Worden de hypotheeklasten niet voldaan dan kan in het uiterste geval de bank de woning gedwongen verkopen. Hierbij worden de bewoners gedwongen de woning te verlaten en komen zij letterlijk “op straat te staan”.  Dat beeld van gedwongen huisuitzetting geeft veel mensen die nu hun inkomen zien wegvallen, grote zorgen.

Geen huisuitzettingen uitsluitend als gevolg van coronacrisis

Banken hebben een belangrijke, maatschappelijke functie. Banken zijn zich hiervan terdege bewust. Vanwege de ingrijpende coronacrisis heeft elke bank oog voor de problemen waarmee consumenten worden geconfronteerd. Wij taxeren dat er dan ook geen enkele bank zal overgaan tot huisuitzetting enkel en alleen omdat de huiseigenaar tijdelijk zijn hypotheeklasten niet kan betalen als gevolg van de coronamaatregelen.

Vrijwel alle banken zullen het beleid volgen dat bij tijdelijke betalingsonmacht de betaling enkele maanden mag worden uitgesteld. Let wel op. Uitstel is iets anders dan kwijtschelding. De lasten die nu niet betaald hoeven te worden, zullen in de toekomst alsnog betaald moeten worden. Door ervoor te kiezen deze over een langere periode te spreiden zijn deze wel draagbaar.

Het verzoek voor uitstel van betaling van de hypotheeklasten zal waarschijnlijk uitdrukkelijk moeten worden aangevraagd. Wij verwachten dat elke bank op zeer korte termijn hierover duidelijkheid zal geven.

Het spreekt vanzelf dat wij u bij dergelijke verzoeken ondersteunen. Wij kennen de weg bij elke geldverstrekker en kunnen ervoor zorgen dat uw verzoek direct bij de juiste afdeling terechtkomt. Neem telefonisch of per mail contact met ons op wanneer u onze hulp wilt gebruiken.

Elektrische auto’s: wat gaan de verzekeringspremies doen?

6 januari 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Elektrische auto’s: wat gaan de verzekeringspremies doen?

Op dit moment is nog onduidelijk wat de toename van elektrische auto’s op de Nederlandse wegen gaat betekenen voor de verzekeringspremies van dit type auto.

Schadecijfer bepaalt de hoogte van de premie

De meeste verzekeringsmaatschappijen maken nauwelijks rendement op autoverzekeringen. De bedrijfskosten en de schade-uitkeringen samen leverden de afgelopen jaren voor een groot aantal verzekeraars dik verlies op.

De hoogte van de premie wordt vooral bepaald door de hoogte van de schades die de verzekeringsmaatschappij moet uitkeren. De schadelast is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Letselschades bijvoorbeeld worden steeds duurder, onder andere doordat het aan slachtoffers toegekende smartengeld meer in lijn wordt gebracht met de landen om ons heen en door de toenemende buitengerechtelijke kosten. Verder worden reparaties aan auto’s duurder als gevolg van de elektronica die in auto’s is verwerkt en omdat reparaties vaak bestaan uit het vervangen van complete onderdelen. Er komen steeds meer technologisch geavanceerde veiligheidsmaatregelen, zoals ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems), die voor een deel zelfs verplicht worden voor nieuwe auto’s. Dure technologie waarvoor bij reparatie hoge kosten worden berekend.

Hoe zal de schadelast zich bij elektrische auto’s ontwikkelen

Op dit moment is er nog geen goed beeld hoe de schadelast zich gaat ontwikkelen met de toename van elektrische auto’s.


Aan de ene kant zijn er de nieuwe (dure) veiligheidssystemen; denk aan automatische remsystemen, stuurcorrectie, etc. Maar er mag aan de andere kant worden verwacht dat deze de kans op verkeersschades kleiner maken.


Maar een andere eigenschap van de elektrische auto is dat deze (veel) stiller is dan benzineauto’s. Er wordt rekening mee gehouden dat dit de kans groter maakt dat voetgangers en fietsers minder snel merken dat er een auto in de buurt is, wat de kans op ongevallen weer groter maakt.


Een belangrijk en kostbaar onderdeel van de elektrische auto is de batterij. Wordt deze batterij bij een aanrijding beschadigd dan zijn de kosten voor herstel aanzienlijk. Hetzelfde geldt voor voorruiten die steeds meer het karakter krijgen van “computerschermen”. Raakt een ruit beschadigd dan is reparatie vaak niet meer mogelijk en dient deze in zijn geheel te worden vervangen en opnieuw ingeregeld (gekalibreerd) te worden.

Een ander onzeker punt is de levensduur van elektrische auto’s. Omdat een elektrische auto minder onderdelen heeft die slijten dan auto’s met benzinemotoren, is de verwachting dat elektrische auto’s (veel) langer meegaan dan auto’s die op benzine rijden. Dit betekent dat ook de afschrijvingstabellen voor dit type auto anders worden en dat het verstandig kan zijn om de elektrische auto langer “allrisk” te verzekeren dan tot nu toe gebruikelijk was.

Wij zoeken het graag voor u uit

De verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn op dit moment nog “zoekende” naar wat een verantwoorde premie is. Hierdoor kunnen er relevante verschillen ontstaan in zowel de hoogte van de premie als in de voorwaarden. Indien u overgaat op een elektrische auto is het dus belangrijk om een goede marktvergelijking te doen. Ons kantoor beschikt op “dag basis” over de informatie van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen.


Indien u contact met ons opneemt, voeren wij voor u graag een grondige vergelijking uit. We horen graag van u! 

Particulier of toch ook een beetje ondernemer?

6 januari 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Particulier of toch ook een beetje ondernemer?

De samenleving verandert voortdurend. Een van de veranderingen die in de afgelopen jaren te zien is, is dat veel mensen deels in loondienst zijn en deels als eigen ondernemer werken. Een keuze die voor- en nadelen heeft en op het gebied van verzekeringen extra aandacht moet krijgen.

Verschillende keuzes bij zelfstandig ondernemerschap

Het aantal consumenten dat deels in loondienst werkt en deels als eigen ondernemer is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor een deel gaat het om consumenten die een aantal dagen per week in loondienst zijn en een aantal dagen als eigen ondernemer werken. Voor een ander deel gaat het om mensen die ervoor kiezen om een periode van “loondienst” af te wisselen met periodes waarin ze als zelfstandig ondernemer functioneren.  

Verzekeringsvoorwaarden kennen vaak strikte scheiding

De ontwikkeling die in de samenleving zichtbaar is, is echter nog niet te zien bij verzekeringen. De meeste verzekeringsmaatschappijen kennen in hun polisvoorwaarden een strikte scheiding tussen de activiteiten die de consument verricht als particulier en de activiteiten die als ondernemer uitvoert.  

Dit onderscheid maken verzekeringsmaatschappijen omdat zij de risico’s die iemand als ondernemer loopt in het algemeen veel hoger inschatten dan de risico’s die iemand loopt in de hoedanigheid van particulier.

Misverstanden in de praktijk

In de praktijk leidt dit scherpe onderscheid tot tal van misverstanden. We noemen er enkele.

 • Elke consument zal als het goed is beschikken over een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP. Deze verzekering vergoedt op een aantal gebieden de schade die de consument als gevolg van een onrechtmatige daad aan een derde toebrengt. Een belangrijke uitzondering hierop vormt overigens schade die u als automobilist aan een derde toebrengt. Dit risico valt niet onder de AVP. Zoals uit de naam van de verzekering blijkt, vergoedt deze verzekering uitsluitend de schade die u in uw hoedanigheid als “particulier” aan een derde toebrengt. Laat u in uw hoedanigheid als “ondernemer” bijvoorbeeld bij een klant een kop koffie op het tapijt vallen met een moeilijk te reinigen vlek dan zal deze schade niet via uw AVP vergoed worden.
 • Ook uw inboedelverzekering kent in de meeste gevallen het onderscheid tussen de hoedanigheid van particulier en die van ondernemer. Staan er dus thuis bepaalde machines en of voorraden die u als ondernemer heeft, dan zullen deze goederen bij een brand of diefstal niet vergoed worden door uw “particuliere” inboedelverzekering.
 • Een andere verzekering die in de praktijk regelmatig tot misverstanden leidt, is de reisverzekering. In een aantal reisverzekeringen is bijvoorbeeld de volgende of daarop gelijkende clausule opgenomen: de verzekering biedt dekking voor verzekerde gebeurtenissen die zich tijdens de reis of het verblijf voordoen, mits de reis of het verblijf geen zakelijk karakter heeft. Met alleen een basis zorgverzekering heeft u recht op vergoeding van alle spoedeisende geneeskundige kosten tot aan het Nederlandse tarief. Hierop is het eigen risico van toepassing. Als de behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland worden deze meerkosten niet gedekt.

De extra medische kosten of kosten van terugkeer kunnen worden verzekerd via een reisverzekering. Ook hier geldt dat de reisverzekering die bovenstaande beperking in haar verzekeringsvoorwaarden heeft staan, vergoeding kan weigeren indien de verzekeraar kan aantonen dat de reis geheel of gedeeltelijk ook een zakelijk karakter had. Denk bij dit laatste aan de situatie dat u als particulier op vakantie gaat en van de gelegenheid gebruik maakt om in het land van bestemming ook een aantal zaken te regelen in uw hoedanigheid als ondernemer. Dit kan dan bij een schade aanleiding zijn tot heel vervelende situaties.

In de meeste verzekeringen is dit onderscheid tussen “particulier” en “ondernemer” aanwezig.


Als uw adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten is het belangrijk door u te worden geïnformeerd wanneer u besluit om, al dan niet tijdelijk, als zelfstandig ondernemer te gaan werken. Wij zullen dan kijken op welke onderdelen uw bestaande verzekeringen niet meer goed aansluiten bij de nieuwe risico’s waarmee u te maken gaat krijgen. Samen met u kunnen we dan onderzoeken hoe bepaalde risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden, bijvoorbeeld door goede algemene leveringsvoorwaarden te hanteren en voor welke risico’s een uitbreiding van uw verzekeringspakket verstandig is.