Bel mij terug !

Brand: Eenvoudige maatregelen kunnen veel leed voorkomen

12 november 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Brand: Eenvoudige maatregelen kunnen veel leed voorkomen

In 2017 werden bij verzekeringsmaatschappijen 95.964 claims ingediend op de inboedel- en opstalverzekering waarbij brand de oorzaak was. Door eenvoudige maatregelen te treffen kunnen het risico op brand en de gevolgen daarvan sterk verminderd worden.

Branden starten het meest in de woonkamer
Meer dan de helft van de branden blijkt in de woonkamer te starten.

Roken en elektrische apparatuur
De belangrijkste oorzaak van de branden in woningen is nog altijd roken. Circa 30% van de reguliere branden was gerelateerd aan het roken. Elektrische apparaten blijken in 15% de oorzaak van een brand te zijn. Er komen steeds meer elektrische apparaten met accu’s voor mobiele telefoons en fietsen. Door fouten in de apparatuur of kabels kan dan bij het laden oververhitting ontstaan met brand als gevolg.

Ook apparatuur met stofopvang kan, wanneer het opgevangen stof niet consequent wordt verwijderd, een brandhaard worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het filter van de wasdroger. Van de gebruikers maakt 40% dit filter niet schoon na elke droogbeurt.

Branden komen tweemaal zo vaak voor bij gezinnen in de leeftijd van 38 – 56 als in andere leeftijdscategorieën. Een mogelijke oorzaak hiervan is het intensieve gebruik van elektrische apparatuur en de drukte die een jong gezin nu eenmaal met zich meebrengt.

U kunt zelf veel doen om het risico van brand te beperken
Helaas maken wij in ons vak met enige regelmaat branden in woningen mee. Gelukkig bijna altijd zonder dat mensen gewond raken of erger, komen te overlijden. Maar zelfs wanneer er “alleen maar” materiële schade is zoals rook en bluswater is de impact die een dergelijke brand op een gezin heeft enorm groot.

U kunt veel zelf doen om brand te voorkomen en wanneer die toch optreedt de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Een paar tips:

• Wees strikt waar wel en niet gerookt mag worden in de woning.
• Koop alleen goedgekeurde elektrische apparatuur en verbindingskabels voor uw mobiele apparatuur. Die “stekkertjes” die zo lekker goedkoop zijn op de markt of op internet zijn vaak niet goedgekeurd en daardoor extra brandgevaarlijk.
• Hang op verschillende plekken in uw woning een rookmelder op. Is de batterij op? Vervang deze dan nog dezelfde dag.
• Maak filters van elektrische apparatuur regelmatig stofvrij.
• Bespreek met het gezin wat te doen bij brand. Zeker bij gezinnen met jonge kinderen is het verstandig dat de ouders goede vaste afspraken maken wie welk kind helpt veilig naar buiten te komen.
• De Brandwondenstichting heeft een illustratief filmpje gemaakt over het beperken van het riscio op brand. U kunt dit filmpje bekijken via de volgende link: Brandwondenstichting Nederland

Vervroegd aflossen? Verder kijken dan alleen de hypotheek

12 november 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Vervroegd aflossen? Verder kijken dan alleen de hypotheek

Veel mensen besluiten vrijwillig om een deel van hun hypotheekschuld vervroegd af te lossen. Wij adviseren u om in dat geval ook te kijken naar eventuele andere verzekeringen die met deze hypotheek te maken hebben.

Hypotheekschuld vervroegd aflossen
De lage rente op spaargeld is voor veel mensen aanleiding om een deel van hun bestaande hypotheekschuld vrijwillig eerder af te lossen dan volgens de hypotheekvoorwaarden verplicht is. Of dit een goede beslissing is, hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Het is niet verstandig om vervroegd de hypotheekschuld af te lossen met geld dat u eigenlijk later voor een ander doel wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen of om een eigen bedrijfje op te zetten. Ook kan de vervroegde aflossing fiscale gevolgen hebben. Ons advies is dan ook om, voordat u tot de aflossing overgaat, altijd even advies bij ons kantoor te vragen.

Gevolgen voor de andere verzekeringen?
Op het moment dat wij weten dat u tot vervroegde aflossing overgaat, kijken wij niet alleen naar de eventuele fiscale gevolgen, maar ook naar uw verzekeringen. Vaak is er namelijk ook een overlijdensrisicoverzekering en een verzekering arbeidsongeschiktheid afgesloten.

De overlijdensrisicoverzekering is dan gesloten voor de situatie dat een van de kostwinners voortijdig komt te overlijden. Er wordt dan vaak gekozen voor een verzekerde som die verband houdt met de hoogte van de hypotheekschuld. Met de uitkering uit deze verzekering kunnen de nabestaanden de hypotheekschuld in een keer aflossen. Wordt door de vrijwillige aflossing de hypotheekschuld een stuk lager, dan kan het aantrekkelijk zijn om ook het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering te verlagen. Dat bespaart een beetje premie.

Een groter premiebesparing kan worden bereikt als bij de hypotheek ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten. Bij deze verzekering kan men een verzekerd bedrag kiezen dat, op het moment dat een van de kostwinners arbeidsongeschikt wordt, maandelijks een uitkering geeft waarmee de hypotheeklasten kunnen worden betaald.

Worden de maandelijks te betalen hypotheeklasten lager door de vervroegde aflossing, dan kan dit aanleiding zijn om ook het verzekerde bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering te verlagen. Dat kan dan een een interessante besparing op de premie tot gevolg hebben.

Vervroegd aflossen? Wij nemen graag even de tijd voor u
Heeft u interesse om uw hypotheekschuld voor een deel eerder af te lossen dan nodig? Neem dan contact met ons op. Wij nemen graag de tijd om met u de verschillende aandachtspunten door te nemen.

Levensverwachting blijft stijgen

12 november 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Levensverwachting blijft stijgen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat in 2024 de gemiddelde resterende levensverwachting van hen die op dat moment 65 jaar zijn nog 20,63 jaar zal zijn. In dit artikel gaan wij kort in op de gevolgen van de stijgende levensverwachting.

Levensverwachting stijgt
Al lange tijd stijgt de gemiddelde levensverwachting. Deze ontwikkeling is te danken aan een veelheid van factoren. Betere hygiëne, spectaculaire vooruitgang van de medische wetenschap, meer aandacht voor gezonde voeding, schoner milieu en meer veiligheid in het verkeer. In 1950 leefden de 65-jarigen gemiddeld “nog maar” 14,3 jaar. In 2024 is dat dus al gestegen naar 20.63 jaar. In december komt het CBS met een nieuw rapport. Hierbij zal een voorspelling worden gedaan voor de ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting tot 2060.

Inkomenspositie
De stijging van de gemiddelde levensverwachting betekent in de praktijk dat over een langere periode de kosten van levensonderhoud op een andere manier moet worden gefinancierd dan uit inkomsten uit arbeid. In november 2017 heeft de overheid besloten dat de AOW-leeftijd in 2023 gelijk blijft aan die in 2022 (67 jaar en drie maanden) De AOW-uitkering is echter een basisvoorziening. Veel mensen zullen naast een AOW-uitkering ook een uitkering ontvangen vanuit de pensioenen die bij werkgevers zijn opgebouwd waar men tijdens het arbeidzame leven in dienst was.

Andere levensfase brengt andere kosten met zich mee
Wij signaleren dat veel relaties van ons kantoor ook wanneer zij ouder worden graag blijven wonen in hun bestaande woning. Dit kan vaak wanneer er bepaalde aanpassingen aan de woning worden gedaan. Maar ook door vaker een beroep te doen op diensten van anderen. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van de woning en tuin of voor maaltijden en vervoer. Uiteraard brengt het inkopen van deze diensten kosten met zich mee. Het uitgavenpatroon zal dan ook met het stijgen van de leeftijd en de gezondheid anders worden.

Wij helpen u graag een goed beeld te krijgen van uw toekomstige financiële situatie
Het is onze ervaring dat veel relaties geen goed beeld hebben wat voor inkomsten zij op latere leeftijd kunnen verwachten. Wij begrijpen dat goed, want het is best ingewikkeld om te berekenen hoeveel AOW, pensioen, eigen verzekeringen en eventueel eigen spaargeld en beleggingen op latere leeftijd aan inkomen opleveren. Wij kunnen u helpen dit inzicht te krijgen.

Wij denken dat het belangrijk is dat u hier, ook ver voor uw pensioenleeftijd, periodiek naar kijkt. Op dat moment kunt u nog beslissingen nemen die uw financiële positie na uw pensioenleeftijd verbeteren. Maakt u deze berekening pas ná uw pensionering dat valt er vaak aan de uitkomst weinig meer te veranderen.

Wilt u een goed financieel inzicht over uw inkomen na pensionering? Neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij zullen u daarbij graag van dienst zijn.

Partnerpensioen is geen automatisme

12 november 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Partnerpensioen is geen automatisme

De meeste werknemers bouwen pensioen op bij de werkgever waar zij in dienst zijn. Heeft, wanneer door ziekte of ongeval de werknemer komt te overlijden, de partner dan automatisch recht op een nabestaandenpensioen? Het antwoord op die vraag is belangrijk want een deel van het gezinsinkomen valt waarschijnlijk weg terwijl veel van de kosten van het gezin hetzelfde blijven.

Nabestaandenpensioen geen automatisme
Om in aanmerking te komen voor een nabestaandenpensioen moeten de partners bij het overlijden van een van de partners gehuwd zijn of geregistreerd partner. Enkel gezellig samenwonen geeft dus geen recht op een nabestaandenpensioen. Enkele pensioenfondsen breiden dit recht ook uit naar partners met een samenlevingscontract. In dit laatste geval is het dan bijna altijd wel vereist dat de werknemer tijdens het in leven zijn, deze partner aanmeldt bij het pensioenfonds.

Uit dienst?
Bij veel pensioenfondsen geldt op dit moment dat de partner alleen verzekerd is zolang de andere partner in dienst is van de werkgever waar het pensioencontract is gesloten. Neemt de werknemer een sabbatical, treedt hij in dienst van een andere werkgever of raakt hij werkloos dan bestaat er vanuit de oud-werkgever geen recht meer op een nabestaandenpensioen. Er zijn echter ook pensioenregelingen waar dit niet geldt. Daar blijft de partner dus recht houden op een nabestaandenpensioen ook wanneer de andere partner uit dienst treedt. Wij signaleren dat weinig relaties precies weten welke pensioensregeling in hun situatie geldt. Dit is wel belangrijk om te weten. Wij kunnen dat uiteraard voor u uitzoeken.

Echtscheiding? Dan extra aandacht voor het pensioen
Is er sprake van echtscheiding dan is het belangrijk om extra te kijken naar de pensioensituatie. Dat geldt zowel voor de verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen als de gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Ondanks alle emoties die bij een echtscheiding spelen is het belangrijk om goede keuzes te maken met betrekking tot gevolgen die de scheiding heeft voor de pensioensituatie van beide partners.

Neem eens de tijd om u in uw pensioensituatie te verdiepen
Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen hebben samen een site ontwikkeld waar u veel informatie over uw eigen pensioen kunt vinden. U vindt hier onder meer de antwoorden op de volgende vragen:
• Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
• Wat is mijn te bereiken pensioen en wanneer krijg ik dit?
• Wat krijgen mijn nabestaanden als ik overlijd?
• Welke gebeurtenissen zijn van invloed op mijn pensioen?
• Hoeveel AOW en pensioen ontvang ik al?
U kunt deze site bezoeken via de volgende link: https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

Vragen? Neem contact met ons op
Pensioen is een ingewikkeld onderwerp. Heeft u vragen over uw pensioensituatie, aarzel dan niet en leg deze aan ons voor. Wij zullen ons best doen deze vragen zo goed mogelijk voor u te beantwoorden.

Wees verstandig: beperk risico’s van brand

15 oktober 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Wees verstandig: beperk risico’s van brand

Op het eerste gezicht een fraai resultaat: het percentage woningen waarin op dit moment een rookmelder aanwezig is, bedraagt maar liefst 70%. Maar kijken we verder dan schrikken we. In slechts 35% van de woningen werkt de rookmelder én hangt deze op de juiste plek.

Rookmelders een must

Bij brand komen de meeste mensen niet om door het vuur maar door de rook. Zeker wanneer de brand in de nachtelijke uren ontstaat. Goed werkende rookmelders met een luide geluidssignalering kunnen dan het verschil tussen leven en dood betekenen.

Maak apparatuur stofvrij

Het risico van brand kan ook beperkt worden door elektrische apparatuur regelmatig stofvrij te maken. 40 procent van de jonge ouders maakt het filter van de wasdroger niet na iedere wasbeurt schoon. En dit terwijl het in de top drie veroorzakers van woningbranden staat.

 

Houd deuren gesloten en maak afspraken

Doe bij het naar bed gaan de binnendeuren dicht. Ontstaat er toch brand dan vertraagt dit de verspreiding van de giftige rook. Wanneer er nog jonge kinderen in het gezin zijn, maak dan duidelijke afspraken welke ouder bij een calamiteit welk kind in veiligheid brengt.

Wilt u meer tips hoe u de risico’s van brand kunt beperken? De brandweer heeft de volgende digitale brochure ontwikkeld. Deze kunt u hier zonder kosten downloaden. https://www.brandweer.nl/media/7294/brandveilig-wonen-2017.pdf

Uit brandrisicoprofielen blijkt dat jonge ouders een grotere kans op een woningbrand hebben dan andere gezinnen.

“Het verhoogde risico op brand komt door het feit dat jonge ouders vaker elektrische apparaten gebruiken met een hoog brandrisico, zoals een wasdroger. Daarnaast is er binnen een druk gezin minder tijd om na te denken over de risico’s op brand” aldus René Hagen, voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken en lector brandpreventie aan de Brandweeracademie.

De campagne

 1. Voorkom brand. Maak apparatuur stofvrij;
 2. Zorg ervoor dat een brand snel kan worden opgemerkt. Plaats rookmelders die je ook bij gesloten deuren goed hoort;
 3. Blus een brand. Weet ook wanneer je een brand niet moet blussen, maar direct moet vluchten;
 4. Bespreek het risico op brand binnen het gezin. Spreek af wie welk kind in veiligheid brengt.

Einde aan ongevraagd bellen

15 oktober 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Einde aan ongevraagd bellen

Wanneer het aan het Kabinet ligt, zullen bedrijven en instellingen u in de toekomst alleen nog maar per telefoon mogen benaderen wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de consumenten zich ergert aan benadering per telefoon. Door een maximale termijn vast te stellen waarbinnen nog ongevraagd telefonisch contact met u mag worden opgenomen, wil het Kabinet ook beperkingen invoeren rondom de inzet van telemarketing richting bestaande klanten. Het feit dat u ooit iets heeft afgenomen bij een onderneming, geeft dan vele jaren later niet meer het recht om u te bellen met het doel om een herhalingsaankoop te stimuleren.

Financiële diensten nooit zo maar aanschaffen

Verzekeringen en beleggingsproducten waarmee u vermogen kunt opbouwen zijn vaak complex. Kleine verschillen in de voorwaarden kunnen grote gevolgen hebben voor de zekerheid die u met de aanschaf van het product beoogt. Het is daarom verstandig om u in alle rust te oriënteren op de exacte voorwaarden die voor de betreffende dienst gelden en u hierover goed te laten informeren. Ons advies is dan ook om nooit zo maar in te gaan op aanbiedingen die u ongevraagd ontvangt.

Overlijdensrisicoverzekering: Wat is er nou precies aan de hand?

15 oktober 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Overlijdensrisicoverzekering: Wat is er nou precies aan de hand?

Elk mens komt op enig moment te overlijden. We weten dat met het stijgen van de leeftijd de kans op overlijden toeneemt.

De overlijdensrisicoverzekering

Soms overlijdt iemand al op relatief jonge leeftijd, bij voorbeeld als gevolg van een ziekte of een ongeval. Zo’n onverwacht overlijden kan grote financiële consequenties hebben. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheek die is afgesloten waarbij rekening is gehouden met het inkomen van de partner die vroegtijdig komt te overlijden. Of aan de zelfstandige zonder goede pensioenvoorziening waardoor de nabestaanden opeens een sterke terugval hebben in het gezinsinkomen.

Het risico om op jongere leeftijd te overlijden is niet groot, maar het kan iedereen wel overkomen. Juist omdat dit risico beperkt is, kan tegen een lage premie een verzekering worden afgesloten die een groot kapitaal uitkeert wanneer dit overlijden toch plaatsvindt. Om dit te illustreren: iemand van 30 jaar kan zich voor €10,– per maand gedurende 30 jaar verzekeren van een uitkering van €100.000 bij voortijdig overlijden. 

Premies zijn door de jaren heen sterk gedaald

Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen hebben in de afgelopen jaren de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen sterk verlaagd. Dit heeft verschillende oorzaken:

 • De kans op voortijdig overlijden is in Nederland aanmerkelijk kleiner geworden. Onder meer door de ontwikkelingen op medisch gebied (denk aan de grotere overlevingskans bij kanker en Aids), maar ook door de toegenomen verkeersveiligheid.
 • De digitalisering heeft ook bij verzekeringsmaatschappijen de kosten sterk verlaagd. Deze lagere kosten leiden ook tot lagere premies.
 • De kosten van advies bij een overlijdensrisicoverzekering zijn sinds 2013 niet langer onderdeel van de premie, maar worden apart aan de consument in rekening gebracht.
 • De hevige concurrentie op de Nederlandse verzekeringsmarkt leidt ertoe dat verzekeringsmaatschappijen marktaandeel proberen te winnen door heel scherpe premies aan te bieden.

Beëindigen en opnieuw sluiten kán voordelig zijn

Indien u nu een overlijdensrisicoverzekering heeft, kan het met de huidige lagere premies voordelig zijn deze verzekering te beëindigen en een nieuwe verzekering af te sluiten. Wij raden u wel aan dit niet zonder advies te doen. Wij lichten dit graag toe.

In het geval uw gezondheid minder goed is dan voorheen, kan dit tot gevolg hebben dat geen enkele verzekeringsmaatschappij bereid is een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Wanneer u op dat moment uw “oude” overlijdensrisicoverzekering al heeft opgezegd, is deze opzegging bijna nooit meer terug te draaien. Het eindresultaat is dan dat u niet langer de financiële zekerheid heeft die u eerder wel had.

Ook kan het zo zijn dat uw bestaande overlijdensrisicoverzekering is verbonden met uw hypotheek. Van de bank mag u deze verzekering niet zomaar beëindigen. Hiervoor moet u apart toestemming vragen aan de instelling die u de hypotheeklening heeft verstrekt.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie moet vanuit fiscaal oogpunt ook goed worden opgelet wie de premie voor deze verzekering betaalt en wie na het vroegtijdig overlijden de uitkering ontvangt. Wanneer deze zaken niet goed geregeld zijn, kan dit tot gevolg hebben dat over de uitkering fors belasting moet worden betaald. Door bij het afsluiten van de verzekering de juiste keuzes te maken wordt dit vaak voorkomen.

Tot slot, het is altijd verstandig om goed te onderzoeken wat op dit moment voor u een goed verzekerd bedrag is. Het bedrag dat u een aantal jaren geleden hebt gekozen, kan te hoog of te laag zijn voor de situatie waarin u nu verkeert.

Wilt u weten of u kunt besparen?

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering en wilt u weten of u hierop kunt besparen? Wanneer u ons dit laat weten, zoeken wij het graag voor u uit.

Aflossingsblij? Vraag advies voordat u vervroegd uw hypotheekschuld gaat aflossen!

15 oktober 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Aflossingsblij? Vraag advies voordat u vervroegd uw hypotheekschuld gaat aflossen!

Op dit moment voeren de Nederlandse Banken de campagne “Aflossingsblij”. Doel is consumenten met een aflossingsvrije hypotheek te stimuleren tijdig te starten met het aflossen van de hypotheekschuld. Een goed bedoelde campagne waar wel wat kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

Aflossingsvrije hypotheek

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waarbij gedurende de leningsperiode, vaak 30 jaar, geen aflossing op de schuld plaatsvindt. De volledige aflossing vindt in één keer plaats op het eind van de leningsperiode. Op deze manier wordt gedurende de gehele leningsperiode maximaal geprofiteerd van het fiscale voordeel om betaalde hypotheekrente op het belastbaar inkomen in mindering te brengen.

Schuld moet natuurlijk wel worden terugbetaald

Op het eind van de leningsperiode moet de hypotheekschuld worden terugbetaald. Huiseigenaren kunnen dat op verschillende manieren doen. In de meeste gevallen wordt gedurende de periode dat de lening loopt ook gespaard of belegd. De gedachte hierbij is, dat er gedurende de leningsperiode voldoende vermogen wordt opgebouwd om op het eind van de looptijd de schuld in één keer af te lossen. Een andere methode is om tegen die tijd de woning te verkopen en met de opbrengst de hypotheekschuld af te lossen. Ook is het soms mogelijk een nieuwe lening af te sluiten. De nieuwe lening wordt dan gebruikt om de oude lening af te lossen.

Houd uw toekomstige situatie in de gaten

Een aflossingsvrije hypotheek is op zichzelf een prima hypotheekconstructie. Wel is het belangrijk dat de huiseigenaar ruim van tevoren weet hoe hij op het eind van de looptijd de schuld gaat aflossen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 100.000 woningeigenaren onvoldoende vermogen opbouwen om te zijner tijd de schuld af te lossen en de kans lopen ook niet in aanmerking te komen voor het afsluiten van een nieuwe lening. Deze situatie kan voor deze huiseigenaren in de toekomst heel vervelend uitpakken. Weliswaar kan de woning worden verkocht om de hypotheekschuld terug te betalen, maar dan moet de woning wel worden verlaten. Het aantal beschikbare huurwoningen is beperkt. Wordt zo’n huurwoning toch gevonden, dan is de kans groot dat de huur hoger is dan de vroegere hypotheeklasten.

Aflossingsblij?

Banken voeren tegenwoordig campagne om consumenten met een aflossingsvrije hypotheek te stimuleren tijdig na te denken op welke manier zij de hypotheekschuld gaan aflossen. Op zichzelf is dit een prima insteek. Maar de campagne stimuleert ook om, wanneer hiervoor liquiditeiten beschikbaar zijn, de hypotheekschuld vervroegd af te lossen. Op dat punt adviseren wij om eerst advies in te winnen alvorens hiertoe over te gaan. 

Eerst onderzoeken voordat besluit wordt genomen

Wij adviseren u de volgende vragen te beantwoorden voordat u besluit uw aflossingsvrije hypotheek vervroegd af te lossen.:

 • Wat zijn de fiscale consequenties van deze vervroegde aflossing?
 • De aflossing geschiedt met beschikbare liquiditeiten. In het geval deze liquiditeiten oorspronkelijk voor een ander doel waren gereserveerd, bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen, welke gevolgen heeft dit andere gebruik van de reservering?
 • Eerder aflossen van de hypotheek levert een beperkt nettorendement op. Wanneer de beschikbare liquiditeiten op een andere manier worden geïnvesteerd, levert deze investering wellicht een hoger rendement op dan de vervroegde aflossing?

Altijd schriftelijk advies vragen voordat u een beslissing neemt

Als u een belangrijke beslissing neemt met betrekking tot uw hypotheek, raden wij u aan altijd eerst advies in te winnen bij een financieel deskundige. Het is verstandig om deze deskundige te vragen het advies ook schriftelijk aan u uit te brengen. Dit voorkomt dat op een later moment discussies ontstaan over wat er is geadviseerd.

Heeft u een aflossingsvrije hypotheek en wilt u inzicht in wat voor u de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag om dit inzicht te krijgen.

Zorgverzekeringen: Er valt echt iets te kiezen!

18 september 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Zorgverzekeringen: Er valt echt iets te kiezen!

Zorgverzekeringen: er valt echt iets te kiezen. Ons advies: neem even de tijd hiervoor.

Twee verzekeringen

De ziektekostenverzekering valt in twee onderdelen uiteen. Op de eerste plaats is er de basisverzekering. Voor deze verzekering geldt een acceptatieplicht. Dat betekent dat u aan het eind van het jaar de verzekeraar van uw voorkeur kunt kiezen. Deze verzekeraar moet u accepteren. Ook al zou uw gezondheid op dat moment niet ideaal zijn. Op grond van de basisverzekering bent u voor de belangrijkste medische hulp verzekerd.

Daarnaast is er de aanvullende verzekering. Bij deze verzekering gaat het vooral om uitbreidingen van de basis-verzekering die niet voor iedereen even belangrijk zijn of waarvoor het verantwoord kan zijn deze niet te verzekeren maar voor eigen rekening te nemen indien toch een beroep wordt gedaan op deze medische hulp. Bijvoorbeeld fysiotherapie.

Twee verzekeringsvormen

In de kern zijn er bij de basisverzekering twee vormen waaruit u kunt kiezen. Formeel worden die aangeduid als “natura- en restitutieverzekering”. We leggen graag uit wat het verschil is.

Bij een natura verzekering sluit de verzekeraar overeenkomsten af met ziekenhuizen en medici. Wanneer u medische hulp nodig heeft, is het de bedoeling dat u zich wendt tot deze gecontracteerde medische hulpverleners. U wordt daar dan geholpen en de instelling regelt de vergoeding rechtstreeks met uw verzekeraar. Enerzijds is dit voor u makkelijk. Anderzijds kan dit uw keuze door welke medische instelling u zich wilt laat behandelen beperken. Wanneer u toch kiest om u te laten behandelen door een andere medische instelling dan die waarmee een contract is gesloten, loopt u het risico dat u een deel van de behandelingskosten zelf moet betalen. Om u gerust te stellen: dit speelt niet indien u bijvoorbeeld bij een verkeersongeval gewond raakt en direct medische hulp nodig heeft.

Bij een restitutieverzekering heeft u in beginsel de vrijheid om zelf de medicus te kiezen door wie u zich wilt laten behandelen. De nota die u voor deze behandeling ontvangt, kunt u  declareren bij de verzekeraar.

Het verschil tussen een natura- en een restitutieverzekering is dus vooral dat u bij een restitutieverzekering een veel grotere eigen keuze heeft uit behandelaars.

Geen eenheidsworst

Zowel tussen de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen maar ook tussen de natura en restitutie verzekeringen bestaan relevante verschillen, zoals die – door de verschillende ziektekostenverzekeraars die in Nederland actief zijn – worden aangeboden. Het is vrijwel niet te doen deze verschillen handmatig te analyseren en aan de hand daarvan te bepalen wat voor uw situatie de meest passende verzekering is.

Wij maken graag een vergelijking voor u. Op dit moment kunnen wij dit nog niet, omdat de verzekeringsmaatschappijen de nieuwe voorwaarden nog niet hebben bekendgemaakt. Wij verwachten dat ze dit in november zullen doen. Wilt u tegen die tijd van ons een vergelijking hebben, laat ons dat dan nu weten. Wij zullen dan alvast een aantal gegevens noteren. Dan nemen wij, zodra de nieuwe voorwaarden 2019 bekend zijn, contact met u op.

Jong en op jezelf wonen? Even de verzekeringen controleren

18 september 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Jong en op jezelf wonen? Even de verzekeringen controleren

In deze periode gaan veel jongeren in het kader van hun studie “op zichzelf” wonen. Een belangrijke periode in hun leven. Er verandert veel voor hen. Tot dan toe waren de jongeren vaak voor allerlei zaken verzekerd op de door hun ouders afgesloten verzekeringen. Met het zelfstandig gaan wonen verandert dat dus ook.

De ver van mijn bed show

Als financieel adviseur spreken wij regelmatig met jongeren die op zichzelf gaan wonen. Deze gesprekken vinden vaak plaats onder “zachte aandrang” van de ouders. Verzekeren is niet bepaald een onderwerp dat bij veel jongeren hoog op hun lijst met interesses staat.

Handige tool

Sinds kort is er een handige tool beschikbaar waarmee jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen worden gestimuleerd om toch even na te denken over de consequenties voor hun financiele zekerheid. Deze online tool is te vinden op www.snelzekercheck.nl. Met deze tool beantwoordt de gebruiker per thema, bijvoorbeeld wonen of reizen, een aantal ja/nee vragen over zijn situatie. Per onderwerp worden vervolgens een aantal aandachtspunten gegeven.

In het buitenland studeren?

Veel jongeren gaan ook voor kortere of langere tijd in het buitenland studeren. Dat kan gevolgen hebben voor onder meer de zorgverzekering. Wie als student naar het buitenland gaat, blijft meestal verzekerd op de Nederlandse basisverzekering. Maar dat ligt anders als er naast de studie ook gewerkt wordt of een bepaalde stage wordt gelopen. In dat geval vervalt de basisverzekering en moet het kind zelf een ziektekostenverzekering afsluiten voor zijn buitenlandsverblijf. Voor kinderen die in het buitenland gaan studeren is een handige checklist beschikbaar: www.wilweg.nl/checklist

Wij verzorgen de aanpassingen

Bij gebruik van deze tool zal vaak blijken dat allerlei aanpassingen wenselijk zijn. Bijvoorbeeld dat de verzekeringen van de ouders moeten worden aangepast om te voorkomen dat er dubbele premies worden betaald. Of dat bepaalde verzekeringen op naam van het kind moeten worden gesteld. Ons kantoor is u hierbij graag van dienst. Wij controleren welke aanpassingen wel en niet nodig zijn en zien erop toe dat de verschillende verzekeringsmaatschappijen dit goed uitvoeren.