Bel mij terug !

Al die elektrische apparaten……

24 juni 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Al die elektrische apparaten……

Niet alleen dat steuntje in onze rug op de fiets danken we aan de accu. Er is een enorme lijst van voorwerpen die, voorzien van een accu ons leven aangenamer maken. Maar er is wel een aandachtspuntje….

Toenemend aantal accu’s

Het aantal elektrische fietsen groeit nog steeds. Daarnaast zijn er in bijna elk huishouden meerdere mobiele telefoons en laptops te vinden. Vergeet ook niet het elektrisch gereedschap waarbij accu’s ook steeds meer vermogen leveren. Er komen steeds meer elektrische apparaten in en rond ons huis en veel van die apparaten werken op lithium batterijen.

En wanneer laden we al die batterijen op?

Dat doen we massaal wanneer we al die apparaten niet gebruiken en wij lekker slapen. Het is toch fijn dat wanneer je wakker wordt alle apparaten weer opgeladen zijn om de dag goed door te komen? Nee dus.

Inmiddels vinden er gemiddeld twee branden per week in woningen plaats waarbij de brandweer het ernstige vermoeden heeft dat deze branden zijn veroorzaakt door accu’s die op dat moment werden opgeladen en waarmee “iets” fout is gegaan.

Brand in uw woning terwijl u slaapt? Dat risico wil je toch niet nemen?

Tips

Wij kunnen u een aantal tips geven om het risico te beperken;

 • Een open deur misschien. Maar laad accu’s niet ‘s nachts op wanneer u slaapt. Doe dit in de tijd dat u een “oogje” in het zeil kunt houden.
 • Is de accu vol, laat de oplader dan niet in het stopcontact zitten. Natuurlijk is dat wel gemakkelijk want de volgende keer dat u de accu wilt opladen, hoeft u alleen de plug in uw apparaat te steken. Maar wees eens eerlijk. Hoeveel moeite is het nu de oplader in het stopcontact te steken en na gebruik er weer uit, wetende dat het risico op brand reëel is als u dit laatste verzuimt.
 • De oplader van uw mobiel kunt u kwijtraken. U moet dan op zoek naar een nieuwe. Van de buitenkant lijken alle opladers hetzelfde. Aan de binnenkant zijn er echter grote verschillen. Gebruik daarom alleen accu’s en opladers die door de fabrikant zijn goedgekeurd, ook al zijn deze wat duurder.
 • Wij hebben het al vaak geschreven: Heeft u nog geen rookmelder? Installeer die dan. Bij brand is niet het vuur de grootste vijand maar de rook die u buiten bewustzijn brengt, terwijl u slaapt. Voor een paar tientjes maakt u uw woning echt een stuk veiliger.

Geen leuke vraag, maar wat kan het overlijden van een naaste (financieel) voor u betekenen?

24 juni 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Geen leuke vraag, maar wat kan het overlijden van een naaste (financieel) voor u betekenen?

Wij weten echt wel dat u er waarschijnlijk niet aan wilt denken. Maar net als de huisarts zijn patiënten telkens erop zal wijzen dat roken slecht is voor de gezondheid, attenderen wij onze relaties op het belang om af en toe vijf minuten de tijd te nemen voor wat de financiële gevolgen kunnen zijn bij het overlijden van een naaste.

Ken uw afhankelijkheid

In het dagelijks leven zijn er veel situaties waarin wij financieel afhankelijk zijn van anderen. Deze afhankelijkheid kan problematisch worden indien de ander komt te overlijden. Het is verstandig wanneer u weet op welke gebieden deze afhankelijkheid bestaat. Vaak kan voor een heel beperkt bedrag per maand belangrijke financiële zekerheid worden verkregen. Onderstaand beschrijven wij een aantal situaties die wij met regelmaat tegenkomen.

De woonlasten

Of u nu huurt of beschikt over een koopwoning met een hypothecair krediet: u heeft waarschijnlijk (forse) woonlasten. In veel situaties kunnen deze lasten worden opgebracht doordat er twee partners zijn die een inkomen hebben. Maar wat nu indien een van de partners bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of ongeval veel te vroeg komt te overlijden? Kunnen de woonlasten dan nog gefinancierd worden? Wij vinden dat in elk samenlevingsverband beide partners het antwoord op die vraag moeten weten. Want wanneer het antwoord nee is, dan is het voor een heel beperkt bedrag mogelijk om die zekerheid wel aan te schaffen, waarbij geldt dat hoe eerder u dat doet hoe lager de premie is die u daarvoor betaalt. Hoe dat zit? Dat leggen wij verderop in dit artikel uit.

De alimentatie

Het kan zijn dat er sprake is geweest van een echtscheiding. In het kader van deze echtscheiding kan ook een alimentatieregeling zijn overeengekomen. Deze alimentatie eindigt indien degene die alimentatie moet betalen in de periode dat deze verplichting bestaat komt te overlijden. De alimentatiegerechtigde kan hierdoor in grote financiële problemen komen. Ondanks dat het huwelijk in een echtscheiding is geëindigd, zullen de meeste mensen dat niet willen. Zeker wanneer dit ook nog eens kinderen treft. Ook deze situatie kan eenvoudig worden voorkomen, indien er tijdig aandacht aan wordt gegeven

De erfenis

Bij het overlijden zal het bezit van de overledene overgaan op diens erfgenamen. In beginsel moet over de waarde van deze nalatenschap door de ontvanger belasting worden betaald Hoeveel dat is, hangt af van de waarde van de erfenis en de vraag in welke relatie degene die erft stond met degene die is overleden. Voor echtparen zijn er ruime vrijstellingen, maar voor kinderen zijn deze vrijstellingen al een stuk minder.

Bestaat de nalatenschap uit geld dan kunnen de erfgenamen de belasting die ze hierover moeten betalen hieruit financieren. Anders wordt het wanneer de nalatenschap bestaat uit goederen. Bijvoorbeeld een (vakantie-) woning of antieke voorwerpen. Deze goederen kunnen een aanzienlijke waarde hebben. Wij zien regelmatig dat de erfgenamen niet beschikken over voldoende liquiditeiten om de erfbelasting die ze over deze waarde moeten betalen te kunnen financieren. Is er niet tijdig iets geregeld dan betekent dit dat de erfgenamen zich in de schulden moeten steken om de nalatenschap te kunnen behouden of hetgeen ze hebben geërfd weer snel moeten verkopen om daarmee het bedrag aan erfbelasting te kunnen financieren. Dat is dan precies wat degene die is overleden niet heeft beoogd. Ook dit kan gemakkelijk worden voorkomen indien er maar tijdig aandacht aan wordt gegeven.

Het sterke team

Wij zien regelmatig dat mensen in allerlei verbanden sterke “teams” vormen. Dat kunnen zakelijke activiteiten zijn waarbij bijvoorbeeld het ene lid van het team sterk is in het maken van bepaalde goederen en de ander in het verkopen daarvan. Voor het succes zijn beiden financieel van elkaar afhankelijk. Investeringen worden gedaan vanuit de gedachte dat het team succesvol blijft. Beide leden van het team zijn daar vaak volledig voor aansprakelijk. Het onverwacht overlijden van de een kan bij het andere lid van het team dan onverwacht leiden tot grote schulden die niet betaald kunnen worden.

Inventariseer uw financiële afhankelijkheid

Wij adviseren u om echt de tijd nemen om af en toe na te gaan in welke mate u financieel afhankelijk bent van het in leven zijn en blijven van andere mensen. Maar ook andersom: Wie zijn van u financieel afhankelijk?

Blijkt deze financiële afhankelijkheid te bestaan dan kan overwogen worden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zo’n verzekering wordt vaak voor een beperkte periode afgesloten. Bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. De kans dat iemand van bijvoorbeeld 40 jaar in de 10 jaar daarna komt te overlijden is aanwezig, maar statistisch gezien is die kans niet groot. Wanneer verzekeringsmaatschappijen dus bijvoorbeeld 10.000 mensen verzekeren voor het risico dat deze mensen binnen 10 jaar komen te overlijden, weten ze zeker dat van die 10.000 in het eerste jaar er maar circa 10 zullen overlijden. Wanneer al die 10.000 mensen een kleine premie betalen, dan kan uit het totaal van die 10.000 premies aan de nabestaanden van de 10 mensen een (forse) uitkering plaatsvinden.

Wij denken graag met u mee

Een overlijdensrisicoverzekering is een “mooie” verzekering. De premie is laag en geeft een belangrijke zekerheid. Toch vereist het afsluiten van zo’n verzekering wel een goed advies. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag welk bedrag verzekerd moet worden. Maar ook voor welke periode de verzekering deze zekerheid moet geven. 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar of langer? Alles is mogelijk. Het is wel belangrijk hierin de goede keuze te maken en daarbij moet men ook goed letten op de fiscale consequenties. De belastingdienst kijkt bijvoorbeeld bij een uitkering naar de vraag wie de premie heeft betaald en wie de uitkering krijgt. Door bij het afsluiten hiermee rekening te houden kunnen onnodige claims van de belasting worden voorkomen. Nogmaals, ons advies luidt: denk na over de vraag over de financiële afhankelijkheid die u heeft van anderen en anderen van u. Heeft u vragen hierover? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Ontwikkelingen bij hypotheken voor ouderen en huurders

24 juni 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Ontwikkelingen bij hypotheken voor ouderen en huurders

Wij denken dat een aantal hypotheek producten voor een deel van onze relaties interessant kan zijn. In dit artikel lichten wij er twee toe.

1 Hypotheek voor ouderen die overwaarde hebben op hun woning

Er zijn veel ouderen die een eigen woning bezitten. Vaak hebben ouderen hun woning in het verleden gekocht voor een veel lagere prijs dan de woning nu waard is. Dikwijls is de lening al voor een groot deel afgelost. De actuele waarde van de woning kan dan veel hoger zijn dan de restschuld van de hypotheek.


Deze ouderen bezitten via de waarde van hun woning een (aanzienlijk) vermogen. Het komt echter vaak voor dat deze op papier vermogende ouderen feitelijk maar weinig geld hebben dat ze echt kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld aanpassingen aan de woning, de aanschaf ven een andere auto, een leuke vakantie te of een bijdrage aan de studie van de kleinkinderen.

Een van de grote banken is nu gekomen met een nieuwe hypotheekvorm. Kort samengevat komt deze financiering erop neer dat ouderen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en een woning bezitten waarvan de resterende hypotheekschuld (veel) lager is dan de actuele waarde van de woning, een nieuwe lening kunnen krijgen. Dit kan een bedrag ineens zijn, bijvoorbeeld €100.000, of gedurende een aantal jaren een vaste maandelijkse uitkering. Bijvoorbeeld elke maand een uitkering van €900.


Uiteraard moet over deze lening rente worden betaald. Bij deze hypotheekvorm gebeurt dat door de rente maandelijks bij de schuld op te tellen. Degene die de lening aangaat, betaalt dus niet letterlijk rente, maar ziet de schuld maandelijks iets stijgen.


Bij deze hypotheekvorm zijn de bedragen die geleend kunnen worden zodanig dat het in theorie nooit zal gebeuren dat de totale schuld (lening + rente) hoger wordt dan de waarde van de woning. Bij deze lening blijft de woning gewoon eigendom van de oudere. Bij het overlijden van de oudere wordt de woning verkocht en is het restant van de waarde van de woning voor de erfgenamen. Mocht door bijvoorbeeld een bijzondere, economische crisis net op dat moment de waarde van de woning dramatisch zijn gedaald waardoor de totale schuld hoger is dan de waarde van de woning dan is dit het risico van de bank. De erfgenamen lopen bij deze leningsvorm dus niet het risico met een restschuld te worden geconfronteerd.

Denkt u dat u of uw ouders door het liquide maken van een deel van de overwaarde van hun woning aangenamer kunnen leven, neem dan contact met ons op. Wij zullen voor u dan een op uw specifieke situatie en wensen toegespitst overzicht opstellen van de verschillende mogelijkheden.

2 Meer ruimte voor huurders

De wetgever heeft in de afgelopen jaren de eisen die banken moeten stellen aan iemand die in aanmerking wil komen voor een hypotheek verzwaard. De wetgever heeft dit met goede redenen gedaan, want iemand die zijn hypotheeklasten niet langer kan betalen zal uiteindelijk, al dan niet gedwongen, de woning moeten verkopen. Wanneer de opbrengst uit de verkoop van de woning lager is dan de hypotheekschuld, betekent dit dat deze mensen géén woning meer hebben maar wel een schuld van vaak vele tienduizenden euro’s.


Het is dus goed te begrijpen dat er voorschriften zijn ontwikkeld die beogen dat mensen niet méér geld kunnen lenen voor de aanschaf van hun woning dan zij daadwerkelijk kunnen dragen. Bij landelijke normen gaat het altijd om uniforme uitgangspunten die voor iedereen op dezelfde manier moeten worden toegepast.

Veel deskundigen zijn echter van oordeel dat deze normen te ver zijn doorgeschoten. De uniforme normen kunnen ertoe leiden dat mensen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst of hoge studieschulden “op papier” de lasten van een bepaald bedrag aan hypotheek niet zouden kunnen betalen en dus geen woning kunnen kopen omdat zij de daarvoor benodigde lening niet kunnen afsluiten.

Uiteraard moeten deze mensen wel wonen. Op dit moment doet zich de vreemde situatie voor dat er veel mensen zijn die huren en daarbij maandelijks een bedrag betalen dat (fors) hoger is dan het bedrag dat ze zouden moeten te betalen indien ze een hypothecaire lening zouden kunnen afsluiten. Deze mensen krijgen vaak geen huurtoeslag en kunnen ook niet van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente profiteren.

Elke situatie is anders. Om u een idee te geven toch een cijfervoorbeeld: iemand die maandelijks €900 huur betaalt, zou volgens de normale normen een maximale hypotheek van ruim €230.000 kunnen afsluiten. 

Het kopen van een woning is in veel gevallen financieel aantrekkelijker dan het huren van een vergelijkbare woning. Daarnaast is de keuze voor type woning en de woonomgeving groter.


Een van de meer sociaal gerichte banken heeft nu aangegeven mogelijkheden te willen bieden om aan mensen die nu “duur” huren toch een hypotheek te verstrekken. Wettelijk is dit ook toegestaan mits per situatie heel goed wordt gecontroleerd of de lasten verbonden aan de lening voor de betrokkene draagbaar zijn.
Wij juichen deze ontwikkeling toe. Wilt u voor uzelf of misschien voor uw kinderen meer informatie over deze ontwikkeling, laat ons dit dan weten. Wij kijken graag met u mee of ook in uw situatie deze nieuwe ontwikkeling een mogelijkheid kan zijn om de woonlasten te verlagen.

Ook uw autoverzekering verdient aandacht

24 juni 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Ook uw autoverzekering verdient aandacht

Iedere auto dient verplicht een verzekering te hebben die dekking verleent indien met de autoschade aan een derde wordt toegebracht. In dit artikel behandelen wij een aantal “weetjes” met betrekking tot de auto.

Grijs

Bijna een derde van alle personenauto’s die begin 2019 in Nederland geregistreerd stonden, is grijs. Sinds 2005 is grijs al de meest voorkomende kleur voor auto’s. Daarna komen de kleuren zwart en blauw.

Meer elektrische auto’s

Begin 2019 reden er in Nederland 45.000 volledig elektrische auto’s rond, een verdubbeling ten opzichte van 2018. De verwachting is dat dit aantal in de komende tijd sterk gaat stijgen. Daarnaast zijn er 176.000 hybride auto’s en 94.000 plug-in hybrides.

Auto van de zaak

Indien de werkgever u een auto ter beschikking stelt, dan staat deze auto vaak op naam van het bedrijf waarbij u werkt. Wanneer u in de toekomst zelf opnieuw een auto koopt, is het maar de vraag of de jaren waarin u een auto van de zaak had meetellen voor het berekenen van het aantal schadevrije jaren. Het aantal schadevrije jaren waarop u aanspraak kunt maken kan fors schelen in de premie die u gaat betalen indien u zelf uw auto moet verzekeren. Heeft u een auto van de zaak en bent u de enige bestuurder van deze auto? Vraag dan aan uw werkgever of de verzekeringsmaatschappij waar deze auto is verzekerd een verklaring van uw werkgever accepteert voor het jaarlijks toekennen van schadevrije jaren op uw naam.

Leaseauto

Steeds meer particulieren sluiten een overeenkomst met de autodealer af waarbij zij de beschikking krijgen over een nieuwe auto en waarbij voor een vast bedrag per maand alle kosten van de auto, buiten de brandstof (en bekeuringen!), worden gefinancierd. Het voordeel van zo’n leasecontract is dat u te maken krijgt met vaste lasten en niet met onverwachte uitgaven. Nadeel is dat u na afloop van de leasetermijn de auto weer moet inleveren en u hiervoor geen vergoeding krijgt.

Het is gebruikelijk dat na afloop van het leasecontract u een leaseverklaring krijgt. In deze verklaring staat hoeveel jaar u in de leaseauto heeft gereden en of u betrokken bent geweest bij ongevallen. Gaat u zelf weer een auto kopen en verzekeren dan is deze verklaring belangrijk om voor u de juiste premie te kunnen berekenen. Zonder deze verklaring loopt u het risico dat u deze “schadevrije jaren” verliest, wat forse consequenties kan hebben voor de premie van uw autoverzekering.

Kleine schade? Goed rekenen loont

Het kan gebeuren dat u een kleine schade aan uw auto heeft. Ook wanneer deze schade onder de dekking van uw verzekering valt, is het toch verstandig om te onderzoeken of het voordelig is om deze schade door de verzekering te laten vergoeden. Dat hangt namelijk af van de bepalingen in uw verzekeringsvoorwaarden. Sommige verzekeringen kennen een extra bescherming waardoor de eerste schade die u in een jaar meldt, niet leidt tot terugval in het aantal schadevrije jaren. Hoe meer schadevrije jaren hoe lager de premie wordt. Stel nu als voorbeeld dat de schade aan uw auto €300 is. Wanneer u deze schade claimt, kan dat in dit voorbeeld ertoe leiden dat uw premie van de verzekering €150 hoger wordt. Gaat u de schade dan wel of niet claimen? De eerste reactie zal misschien “ja” zijn. Immers uw schade is €300 en het “kost” u €150 aan extra premie, dus het “voordeel’ voor u is dan toch €150? Nee dus. Want de terugval in schadevrije jaren zal ook in de jaren daarna doorwerken in de hoogte van de premie.

Heeft u een “kleine” schade dan berekenen wij graag voor u wat de gevolgen zijn op langere termijn en of het voor u wel of niet voordelig is om deze schade bij de verzekeraar te claimen.

Schade in het buitenland

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Veel van de 8,5 miljoen auto’s zullen in de komende maanden “even” naar het buitenland gaan. Onvermijdelijk zal een aantal van deze auto’s betrokken raken bij een aanrijding. Vindt de aanrijding plaats binnen de Europese Unie dan gelden er regels waardoor het verhalen van een autoschade op een buitenlandse tegenpartij een stuk gemakkelijker is dan wanneer het ongeval buiten de Europese Unie plaatsvindt.

Is uw auto allrisk verzekerd dan zal uw eigen verzekeraar de schade afwikkelen. Meent uw verzekeraar dat de tegenpartij aansprakelijk is dan zal uw verzekeraar uw schade vergoeden en zelf acties ondernemen om deze schade bij de (buitenlandse) tegenpartij te verhalen. Anders is dit wanneer u uw auto alleen tegen wettelijk aansprakelijkheid heeft verzekerd. Op dat moment zult u zelf actie moeten ondernemen om uw schade te verhalen indien u meent dat de buitenlandse tegenpartij aansprakelijk is voor deze schade. Dit kan knap lastig zijn!

Zo’n verhaalsactie is iets eenvoudiger geworden omdat elke verzekeraar in de Europese Unie verplicht is in Nederland een wettelijk vertegenwoordiger te hebben. U kunt dus bij een schade in Frankrijk met deze wettelijke vertegenwoordiger in Nederland in de Nederlandse taal proberen uw schade te verhalen indien u kunt aantonen dat de Franse bestuurder aansprakelijk was voor het ongeval.

Heeft u een WA-autoverzekering of een beperkt cascoverzekering? Het kan dan interessant zijn om na te denken om een auto rechtsbijstandverzekering af te sluiten of de WA- of beperkt casco verzekering uit te breiden met een “verhaalservice”. Deze aanvulling geeft recht op het verhalen van uw schade op de buitenlandse, aansprakelijke partij.

Ook voor uw autoverzekering zijn wij u graag van dienst

Ook uw autoverzekering verdient aandacht. Want zoals altijd geldt ook hierbij “zolang er niets gebeurt, heeft iedereen de beste autoverzekering”. Maar juist wanneer er wel iets gebeurt, worden de verschillen zichtbaar. De mensen op ons kantoor houden de veranderingen in de verzekeringsmarkt scherp in de gaten. Ook bij autoverzekeringen behartigen wij graag uw belangen. Wilt u een goede vergelijking van de mogelijkheden van de voor u interessante autoverzekeringen? Laat het ons weten. Wanneer u ons belt of mailt, gaan wij voor u aan de slag.

Veel gemeenten geven starters graag een duwtje (in de goede richting)

26 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Veel gemeenten geven starters graag een duwtje (in de goede richting)

Wij vertellen in dit artikel graag wat meer over de starterslening.

Wat starters veel meemaken

In de praktijk maken we het regelmatig mee. Een jong stel wil hun eerste woning kopen. Beiden staan nog aan het begin van hun loopbaan. De salarissen zijn daardoor nog niet al te hoog. Het stel “valt” voor een woning van €150.000,-. Maar hoe wij ook rekenen en de mark vergelijken, we weten uit ervaring dat banken nooit meer dan €135.000,- aan hypotheek zullen verstrekken. Indien er dan geen “suikeroom” in de buurt is, is er een probleem. Want zonder die €15.000,- kan het jonge stel de woning niet kopen.

Starterslening bij veel gemeenten mogelijk

Circa 250 gemeenten in Nederland willen deze starters helpen. Zij werken daarbij samen bij het aanbieden van een zogenaamde “starterslening”. Dit werkt als volgt. Het stel sluit bij een geldverstrekker een hypotheek (in het voorbeeld hierboven) van €135.000. Vervolgens wordt bij het samenwerkingsverband van deze gemeenten het restant van €15.000 geleend. Uiteraard moet over deze lening rente worden betaald en moet de lening ook worden afgelost. Het bijzondere is nu dat dit de eerste drie jaar niet hoeft! In de eerste drie jaar wordt dus alleen de rente en de aflossing over de hypotheek van €135.000 betaald. Na drie jaar komen daar de rente en de aflossing van de lening van €15.000,- bovenop. Maar tegen die tijd zullen de salarissen van beide partners hopelijk iets gestegen zijn waardoor deze extra lasten goed zijn te dragen!

Een starterslening is een hypotheek waarmee het tekort tussen het bedrag dat de starter formeel maximaal kan lenen en de koopprijs van de woning wordt overbrugd. De starterslening wordt afgesloten via de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Helaas doen niet alle gemeenten mee. Wilt u weten of een bepaalde gemeente deze starterslening kent dan kunt u dat via de volgende link bekijken:

https://www.svn.nl/particulieren/landkaart/

Er valt meer over te vertellen

Uiteraard gelden voor deze startersregeling de nodige voorwaarden. Als onafhankelijk financieel adviseur kennen wij deze. Wilt u weten of u in uw situatie ook in aanmerking komt voor een starterslening, dan zoeken wij dat graag voor u uit. Laat u het ons weten wanneer u hierover meer informatie wilt?

Studiefinanciering voor uw kinderen? Laat u goed adviseren!

26 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Studiefinanciering voor uw kinderen? Laat u goed adviseren!

Heeft u een kind dat met een studie begint? Kom dan tijdig met ons praten over de wijze waarop deze studie gefinancierd kan worden.

Wat kost een studie eigenlijk?

Studeren is niet goedkoop. Het collegegeld voor het hogere onderwijs voor 2018/2019 bedraagt 2.060 euro. Daarnaast komen er nog allerlei kosten bij, zoals studieboeken en de zorgverzekering. Gaat het kind op kamers wonen dan worden de lasten gemiddeld al snel rond de 1.200 euro per maand.

Verschillende mogelijkheden voor financiering

Een deel van de kosten kan de student zelf verdienen. De arbeidsmarkt is gunstig. Maar de studiebelasting is tegenwoordig hoger dan veel ouders uit hun eigen studiejaren herinneren.

Tot hun dertigste hebben studenten op het HBO en de universiteit ook recht op studiefinanciering. In beginsel lenen ze dan geld van de overheid om de studie te financieren. Na het afronden van hun studie moet deze lening binnen 35 jaar worden terugbetaald. Verdienen de ouders samen minder dan 46.000 euro per jaar dan kan de student ook een aanvullende beurs krijgen. Deze kan maximaal 388 euro per maand bedragen.

Uiteraard is het ook mogelijk dat ouders een bijdrage leveren aan de financiering van de studie. Ouders mogen in 2019 €5.428 belastingvrij schenken. Dit is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen. Hiervan mag elk jaar gebruik worden gemaakt.

Gaat het om een dure studie dan geldt er een fiscaal aantrekkelijke regeling. Voor een dergelijke studie mag u eenmalig €54.246 belastingvrij schenken. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden. Onder meer:

 • De studie kost minstens €20.000,- exclusief levensonderhoud.
 • De schenking is vastgelegd in een notariële akte.
 • De schenking moet echt gebruikt worden voor de studie.

Appartement kopen

In onze adviespraktijk komt het ook regelmatig voor dat ouders voor hun studerende kind een appartement kopen. Dit wordt dan vaak deels met gespaarde bedragen en deels met een hypotheek gefinancierd. De gedachte hierachter is, dat hiermee gezorgd wordt voor een goede woonsituatie voor het kind en ook nog een goed rendement wordt behaald over het geïnvesteerde bedrag. Daarbij rekent men de uitgespaarde kosten, die anders voor het huren van een kamer moet worden gemaakt, mee. Ook is het vaak de verwachting dat het appartement na de studie voor een bedrag verkocht kan worden dat boven de koopprijs ligt.

Wilt u weten of het kopen van een appartement financieel voordelig is, dan moet er echt goed gerekend worden. Want alleen met het rekenen van rente over de koopprijs bent u er niet. Vaak is er een Vereniging van Eigenaren die maandelijks een (fors) bedrag voor kosten van onderhoud en verzekering van het pand vraagt. Ook krijgt u krijgt te maken met bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen. En of de verkoopprijs echt hoger zal zijn dan de koopprijs? De toekomst zal het leren!

WIj helpen u graag met het maken van een goede keuze

Hoe u ook de studie gaat financieren, het blijft altijd gaan om veel geld. Wij helpen u graag met het maken van een keuze die het best past bij uw financiële situatie en voorkeuren. Neemt u contact met ons op wanneer u over dit onderwerp meer wilt weten?

Wie moet de schade betalen?

26 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Wie moet de schade betalen?

Krak zei de lens. In dit artikel een interssante discussie wie de schade aan de lens in dit praktijkvoorbeeld moest dragen.

Breken is betalen

Soms komt u de bordjes met de tekst: “Breken is betalen” nog wel eens tegen in de winkels. Dat is een vereenvoudigde vertaling van de rechtsregel dat wanneer iemand aansprakelijk is voor het ontstaan van een schade bij een ander, hij deze schade moet vergoeden.

Het belangrijke woordje van de rechtsregel is “aansprakelijk”. Het enkele feit dat een bepaalde handeling van de een, bij de ander tot schade leidt, betekent nog niet dat de ander voor die schade ook aansprakelijk is.

Wil er sprake zijn van een “onrechtmatige daad” dan moet er sprake zijn van een gedrag waarvan de persoon die deze daad begaat, beseft dat de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is dat hij naar maatstaven van zorgvuldigheid zich van deze gedraging had moeten onthouden.

Wat vindt geschillencommissie

Bovenstaande kwestie is voorgelegd aan de geschillencommissie financiële dienstverlening. De commissie oordeelde in deze kwestie als volgt. De andere buurvrouw wist niet dat de lens op de grond lag en is per ongeluk op de contactlens gestapt. Hiervan kan de andere buurvrouw geen verwijt worden gemaakt. Dit zou anders, zijn indien de buurvrouw had gewaarschuwd dat de lens gevallen was en had aangegeven dan de andere buurvrouw stil moest blijven staan totdat de lens was gevonden.

In dit geval betekende het dat de buurvrouw die op de lens stapte wel de schade had veroorzaakt, maar hiervoor niet aansprakelijk is. Haar aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren hoeft deze schade niet te vergoeden.

Cijfers om even stil bij te staan

26 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Cijfers om even stil bij te staan

Van de uitkomsten van het onderzoek “Geldzaken in de praktijk” van het NIBUD werden wij even stil. Waarom? Wij lichten het toe.

Toeslagen

Veel gezinnen hebben het financieel krap: kinderen, woonlasten, kosten voor medische zorg, kleding en voeding. Het telt maar door. Gelukkig kent Nederland een uitgebreid stelsel van toeslagen. Belangrijke toeslagen zijn bijvoorbeeld:

 • Huurtoeslag;
 • Zorgtoeslag;
 • Kinderopvangtoeslag;
 • Kindgebondenbudget.

Vervelend is dat voor elke toeslag weer andere gegevens moeten worden aangeleverd. Ook moeten toeslagen actief worden aangevraagd. Dat dit wel belangrijk is, blijkt uit het feit dat gezinnen die de toeslagen waarop ze recht hebben ook aanvragen, gemiddeld vaker aangeven dat ze financieel rond kunnen komen dan gezinnen die deze toeslagen niet aanvragen.

Uit het onderzoek blijkt dat 27% van de Nederlanders niet weten of ze recht hebben op tegemoetkomingen, zoals toeslagen. Aangenomen mag dan ook worden dat veel mensen geen toeslagen aanvragen terwijl ze daar wel recht op hebben. Mede hierdoor geeft 37% van de huishoudens aan moeite te hebben om financieel rond te komen.

Onbekend met pensioensituatie

Uit het NIBUD- onderzoek blijkt ook dat 40% van de huishoudens geen inzicht heeft hoe hun financiele situaitie eruit ziet na hun pensioen. Voor iemand van bijvoorbeeld 30 jaar kunnen wij ons daar iets bij voorstellen. Maar wanneer we lezen dat 23% van de groep 55 -65-jarigen ook geen idee heeft hoe hun financiele situatie is na hun pensioen, dan schrikken we. Want dit is niet nodig! Zeker wanneer de leeftijd van 50 jaar is gepasseerd moet iedereen een idee hebben hoe de financiele situatie na pensioen is geregeld. Kunnen de woonlasten worden betaald? Hoeveel geld is er om van te leven indien er maandelijks geen salaris meer wordt gestort? Vragen waar iedereen tenminste globaal het antwoord op zou moeten weten. Omdat, wanneer het “plaatje” niet ideaal is er dan nog een aantal jaren ‘over’ is om dit beeld te verbeteren.

Praat met ons en zorg dat u financieel de zaken goed op een rij krijgt

Als onafhankelijk financieel adviseur zien wij het als onze taak om risico’s die u niet zelf kunt dragen in beeld te brengen en u te adviseren hoe u deze risico’s wel draagbaar kunt maken. Ook zien wij het als onze taak om, indien u daar behoefte aan heeft, u te helpen inzicht te krijgen op welke toeslagen u aanspraak kunt maken en hoe uw financiële situatie er in de toekomst uit zal zien. Interesse? Bel ons voor een afspraak. We helpen u graag!

Wanneer u ons uw nieuwe WOZ-waarde doorgeeft, controleren wij iets voor u

1 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Wanneer u ons uw nieuwe WOZ-waarde doorgeeft, controleren wij iets voor u

Wanneer u ons doorgeeft wat de nieuwe WOZ-waarde van uw woning is, zullen wij voor u iets controleren. Wat? Dat leggen we graag uit.

Wet waardering onroerende zaken

De Wet waardering onroerende zaken, afgekort Wet WOZ, dateert uit 1994. De Wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland. Deze waarde is bepalend voor verschillende belastingen en heffingen. De wet bepaalt dat het gaat om de waarde die gold één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De waarde die u dus begin 2019 heeft vernomen is feitelijk de waarde die uw woning begin 2018 had.

Gaat u uw woning verkopen? Dan is een hoge waarde gunstig

Gaat u uw woning verkopen dan zal de kandidaat- koper zeker kijken naar de WOZ-waarde. Is de WOZ-waarde veel lager dan de vraagprijs die u in gedachte had, dan zal dat voor de kandidaat-koper mogelijk reden zijn om van de koop af te zien of een forse korting op uw vraagprijs te bedingen.

Komt de woning in een nalatenschap? Dan is een lage waarde gunstig

Komt de woning in een nalatenschap dan moet over de waarde van de woning erfbelasting worden betaald. De erfbelasting bedraagt tussen de 10% en 40 %. Voordat u aangeslagen wordt voor erfbelasting geldt er wel eerst een vrijstelling. In 2019 is deze voor een echtgenoot bijvoorbeeld € 650.913,-. Dus over een erfenis tot aan dit bedrag hoeft de echtgenoot van de erflater geen erfbelasting te betalen.  Voor een kind van de erflater is deze vrijstelling nog maar € 20.616,-.  In die situatie is een lagere WOZ waarde dus gunstig.

U blijft lekker wonen waar u woont!

Nu de situatie dat u lekker blijft wonen, waar u woont. Ook dan kan een hogere WOZ-waarde voor u gunstig zijn wanneer u ook nog een hypothecair krediet heeft. Veel verzekeraars koppelen de hoogte van de hypotheekrente namelijk aan de het verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Naarmate de waarde van de woning dichter in de buurt ligt van de openstaande hypotheekschuld zal de rente iets hoger zijn dan wanneer de waarde van de woning veel hoger is dan het restant van de schuld.

Door eventuele aflossingen die u doet, kan dit verschil in waarde en schuld toenemen. Maar ook wanneer u geen aflossingen doet, kan door een hogere WOZ-waarde dit verschil toenemen en kan dat betekenen dat u recht heeft op een iets lagere hypotheekrente. Sommige banken passen dit automatisch aan. Bij andere banken moet u hier zelf om vragen.

Betaalt u nu nog een forse hypotheekrente dan is het zinvol om te onderzoeken of u uw bestaande hypotheek vervroegd kunt aflossen door tegen een veel lagere rente een nieuwe hypotheek af te sluiten. U zult dan wel aan de bank een vergoeding moeten betalen, maar in veel gevallen blijft er dan nog een aantrekkelijk voordeel over. Ook dan zult u extra profiteren wanneer door de stijging van de WOZ-waarde het verschil tussen de waarde van uw woning en het bedrag dat u wilt lenen groter is geworden.

Wij zoeken het graag voor u uit

Weet u of op uw hypotheek een rente-opslag zit? En weet u of de actuele WOZ-waarde u recht geeft op een korting op uw huidige hypotheek? Nee? Wanneer u ons laat weten wat uw actuele WOZ-waarde is, gaan wij voor u hiermee aan de slag. Dat geldt uiteraard ook wanneer u wilt weten of u geld kunt besparen door uw huidige hypotheek over te sluiten tegen een lagere rente. Wanneer u contact met ons opneemt, zoeken wij het graag voor u uit.

Uw woning heeft een eigen identiteit

1 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Uw woning heeft een eigen identiteit

De overheid heeft een stelsel ontwikkeld waarin op een uniforme wijze de gegevens van elk gebouw in Nederland zijn opgenomen. De gegevens worden bijgehouden door de gemeenten en worden verzameld in één registratie: de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Elk gebouw heeft daarmee een uniek identiteitsnummer dat te vergelijken is met het systeem van Burgerservicenummers zoals dat voor natuurlijke personen van kracht is. Ook zorgt de centrale organisatie ervoor dat alle instanties op een gelijke wijze de aanduiding van het pand in hun eigen administratie opnemen

De gegevens die worden opgenomen betreffen onder meer: adres, oppervlakte, gebruiksdoel, bouwjaar en de locatie op de landkaart. De gegevens zoals die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen staan zijn openbaar en worden door veel organisaties gebruikt. Onder meer door politie en brandweer bij calamiteiten, maar ook door de belastingdienst en verzekeraars.

Benieuwd hoe uw pand geregistreerd staat?

Bent u benieuwd hoe het pand waar u woont of werkt geregistreerd staat? U kunt dit inzien op de volgende site https://bagviewer.kadaster.nl