Bel mij terug !

Boeterente bij hypotheken: hoe zit dit?

17 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Boeterente bij hypotheken: hoe zit dit?

U leent tijdelijk van iemand geld en spreekt af dat u op een bepaald moment de lening zult terugbetalen. U heeft daarna een financiële meevaller waardoor u de lening eerder kunt terugbetalen dan u verwachtte. U denkt dat degene van wie u het geld geleend heeft hier blij mee zal zijn. Maar wat blijkt? U moet een boete betalen! Dat klinkt vreemd. Maar bij hypotheken is dat gebruikelijk. In dit artikel leggen wij u dit uit.

Bank leent zelf
Wanneer u een woning wilt kopen, zult u hiervoor waarschijnlijk een lening moeten afsluiten bij een bank. Het geld dat hij aan u leent, leent de bank zelf ook. De bank heeft immers geen geldpers in de kelder staan. De winst van de bank wordt behaald doordat de bank aan u een iets hogere rente rekent dan hij zelf betaalt aan degene die het geld aan hem uitleent. In de ideale situatie probeert de bank een evenwicht aan te brengen in de afspraken die de bank maakt met de mensen die geld lenen van de bank en mensen die geld lenen aan de bank. Maakt u een afspraak met de bank om tegen een bepaald rentepercentage voor 10 jaar geld te lenen, dan zal de bank proberen iemand te vinden die voor deze periode het geld aan de bank wil lenen.

Bij rentedaling ontstaat verlies voor de bank
Stel, u leent van de bank €100.000,- voor een periode van tien jaar tegen een rente van 5%. De bank spreekt met een van haar spaarders af dat deze €100.000,- voor een periode van 10 jaar bij de bank zal stallen tegen een rente van 4%. Zolang alle partijen de afspraak van tien jaar nakomen is er niets aan de hand.

Maar na vijf jaar kan de rente voor dit soort leningen sterk zijn gedaald naar bijvoorbeeld 2,5%. U kunt dan besluiten een nieuwe lening af te sluiten om met het geld dat u leent de oude lening af te lossen. U heeft dan een rentevoordeel van 2,5%, maar de bank heeft een verlies. Immers de bank moet nog 5 jaar aan de spaarder een rente van 4% betalen terwijl hij het geld dat hij van u terugontvangt nog maar tegen 2,5% kan uitlenen.

Dit voorbeeld is sterk vereenvoudigd. Maar in de kern geeft het wel aan waar het om gaat wanneer we spreken over boeterente.

U mag zonder aanvullende kosten jaarlijks een bepaald bedrag aflossen
In vrijwel elke hypotheekovereenkomst is opgenomen dat u jaarlijks een bepaald percentage van de hoofdsom zonder boete mag aflossen. Meestal bedraagt dit percentage 10%. Dit recht geldt per jaar. Wanneer u in jaar 1, 2 en 3 niet aflost, mag u dus niet in het vierde jaar 40% boetevrij aflossen.

Berekening van de hoogte van de boete
De bank mag de werkelijke schade die hij lijdt als gevolg van het feit dat u eerder dan afgesproken de lening aflost, op u verhalen. Dit wordt “boeterente” genoemd. De berekening van de hoogte van deze boeterente is ingewikkeld. Krijgt u hiermee te maken dan adviseren wij u de opgelegde boeterente door ons of een andere deskundige goed te laten controleren.

Opgebouwde waarde telt niet mee
Stel, u heeft een levensverzekering waarmee u vermogen opbouwt om de hypotheeklening af te lossen. Ga in dit voorbeeld ervan uit dat deze verzekering op het moment dat u wilt aflossen een waarde heeft van €50.000,-. U wilt uw hypotheek van €70.000,- vervroegd aflossen. Wordt de boeterente dan over €70.000,- of over €20.000,- berekend? Banken gaan dan in de praktijk uit van €70.000,-. Dit is immers het bedrag dat ze eerder dan was afgesproken terugkrijgen. (In dit voorbeeld is afgezien van de mogelijkheid om jaarlijks boetevrij een bedrag af te lossen).

Wat als de rente stijgt?
In de voorbeelden hierboven hebben we telkens gesproken over een dalende marktrente. Maar wat nu als de rente is gestegen? Bijvoorbeeld in ons voorbeeld van hierboven naar 7,5%? Als u op dat moment aflost is er voor de bank geen verlies. Immers de bank kan het ontvangen geld direct weer uitlenen tegen een hoger rentepercentage dan u betaalde. Dat is dus winst voor de bank.

De mogelijkheid is dat hypotheekrentes in de komende tijd gaan stijgen. Indien dit het geval is, zullen de situaties waarin boeterente moet worden betaald minder vaak voorkomen.

Gaat u door verkoop van de woning de hypotheek vervroegd aflossen, bijvoorbeeld omdat u de oude hypotheek niet kunt meeverhuizen voor de financiering van de nieuwe woning, dan is ons advies om altijd goed in kaart te brengen of en zo ja hoe groot de boeterente zal zijn. Het kan hierbij gaan om zeer aanzienlijke bedragen van vele duizenden euro’s. Zoals aangegeven, wijst de praktijk uit dat het verstandig is de berekeningen van de bank goed te controleren. Ons kantoor is u hierbij uiteraard graag van dienst!

Klein verschil in rentepercentage kan groot verschil in kapitaal opleveren

17 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Klein verschil in rentepercentage kan groot verschil in kapitaal opleveren

Is 1% verschil in rendement dat u ontvangt bij de ene of de andere verzekeraar of bank nu iets om u echt druk over te maken? Wij vinden van wel. Wij denken dat u deze mening deelt na het lezen van dit artikel.

Langjarige contracten
Bij een aantal financiële producten neemt u beslissingen voor een lange periode. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek met een looptijd van 30 jaar of de pensioenregeling. Bij dit soort producten wilt u vaak na lange tijd over een bepaald kapitaal beschikken. Bijvoorbeeld een kapitaal dat groot genoeg is om uw hypotheekschuld af te lossen. Of een kapitaal waarmee u voor de rest van het leven van u en uw partner maandelijks een uitkering ontvangt als aanvulling op de AOW.

Banken en verzekeraars bieden dit soort producten aan. Daarbij zijn er (grote) verschillen in de kosten die deze instellingen voor soortgelijke producten rekenen. Daarnaast zijn er verschillen in de vermogensgroei die deze instellingen met uw premies weten te behalen.

Wat is nu 1%?
Wanneer u de kosten of rendementen van diverse aanbieders zou vergelijken dan komt u verschillen tegen. Die verschillen kunnen makkelijk meerdere procenten zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat u bij een verschil van 1% wellicht denkt dat dit een verwaarloosbaar verschil is en dat dit dus niet zo zwaar in uw beslissing hoeft te wegen. Dat een verschil van 1% ertoe kan doen, laten wij u zien in het onderstaand staatje.

In dit staatje gaan wij ervan uit dat u €50.000 stort. U draagt de bank op dit geld 30 jaar voor u te beheren. Hierbij heeft u de keuze tussen bank A die over deze 30 jaar voor u een gemiddeld rendement (opbrengsten minus kosten) behaalt van 2%. Bank B doet het iets beter en behaalt 3%. Dus dat “ene procentje” waar wij ons dagelijks zo druk over maken. Waarom wij dit doen? We laten het u zien:

Bank A Bank B
Inleg €50.000 Inleg €50.000
Duur 30 jaar Duur 30 jaar
Gemiddeld rendement 2% Gemiddeld rendement 3%
Eindkapitaal: €90.568 Eindkapitaal: €121.363

1% rendementsverschil betekent in dit voorbeeld een verschil in einduitkering van maar liefst 34%

Dat verschil in rendement speelt op veel momenten
Een beperkt rendementsverschil heeft dus grote invloed op het vermogen dat u over langere tijd opbouwt.

Er zijn veel verzekeraars en banken. Allemaal hanteren zij eigen kosten en voeren ze een eigen beleid om het door u aan hen toevertrouwde vermogen te beheren. Die verschillen leiden tot verschillen in het kapitaal dat u op het eind van de looptijd van het product ontvangt.

Wij beschikken over de informatie over kosten en rendementen van alle belangrijke financiële instellingen die in Nederland actief zijn. Deze informatie gebruiken wij om voor u een passende keuze te maken. Wij maken ons dus inderdaad heel druk om 1% verschil. U snapt nu waarschijnlijk wel waarom wij dit voor u doen.

Vuurwerk en schade

17 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Vuurwerk en schade

Wanneer mag vuurwerk worden verkocht?
1. Dit jaar mag er alleen vuurwerk worden verkocht op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december.
2. In het buitenland mag er alleen consumentenvuurwerk worden gekocht dat voldoet aan de Nederlandse wetgeving. De invoer moet digitaal worden gemeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor particulieren is dit eigenlijk niet te doen.
3. Het is verboden om vuurwerk thuis te laten bezorgen per post of pakketpost. Het online bestellen van vuurwerk kan wel wanneer het vuurwerk vervolgens op 28/29 of 31 december wordt opgehaald, maar mag dus niet “als pakketje” bezorgd worden.

Wanneer mag het vuurwerk worden afgestoken?
Als hoofdregel geldt dat het afsteken van vuurwerk alleen mag op 31 december vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot 1 januari 2.00 uur ‘s nachts. Buiten deze tijden is het afsteken strafbaar. Per gemeente kunnen er gebieden worden aangewezen waar het afsteken van vuurwerk verboden is.

Wat als het vuurwerk de auto beschadigt?
Gaat door vuurwerk de auto in brand dan zal deze schade meestal worden vergoed op de beperkt casco verzekering van de auto alsmede op de volledige casco verzekering. Er vindt geen vergoeding plaats wanneer de auto uitsluitend WA-verzekerd is. Is degene die het vuurwerk heeft afgestoken bekend én kan deze een verwijt worden gemaakt dat dit vuurwerk uw auto in de brand heeft gezet, dan kan geprobeerd worden uw schade op deze dader te verhalen.

Raakt door vuurwerk alleen de lak van de auto beschadigd dan zal deze schade in het algemeen alleen door de volledig cascoverzekering worden vergoed. U moet er dan wel rekening mee houden dat dit gevolgen kan hebben voor de opgebouwde no-claim korting.

Schade aan de woning
Raakt door vuurwerk de woning beschadigd dan wordt deze schade in het algemeen vergoed door de opstalverzekering. Ook wanneer u zelf de vuurpijl heeft afgestoken die vervolgens het rieten dak van uw woning in brand zet. De verzekeraar kan de uitkering van schade weigeren wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.

Schade aan kleding en bril
Krijgt u door vuurwerk brandplekken in uw kleding of raakt uw bril beschadigd dan is deze schade bij sommige verzekeraars gedekt wanneer u bij deze maatschappij de inboedelverzekering met de meest uitgebreide dekking heeft afgesloten inclusief vergoeding voor “schroei-schade”.

Letsel
Bij letsel worden de medische kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

Verlies aan arbeidsvermogen
Vindt door het vuurwerk letsel plaats dat leidt tot verlies van bepaalde functies van het lichaam dan kan dit gevolgen hebben voor het kunnen voortzetten van de studie of het kunnen uitoefenen van bepaalde beroepen. Tenzij het slachtoffer een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, zullen deze kosten in het algemeen voor rekening blijven van het slachtoffer. Al is bekend wie het vuurwerk heeft afgestoken en het letsel heeft veroorzaakt, dan zal moeten worden aangetoond dat deze persoon onvoorzichtig heeft gehandeld en het slachtoffer zelf niets verweten kan worden. In de praktijk is te zien dat verhaal van dit soort schades heel lastig is.

Schade? Direct aan ons melden
Wij hopen het uiteraard niet. Maar krijgt u tijdens de komende jaarwisseling schade als gevolg van vuurwerk, informeer ons dan direct.

Uw zorgverzekering in 2019

17 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Uw zorgverzekering in 2019

Rondom de zorgverzekering vinden in 2019 een aantal aanpassingen plaats. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Zorgtoeslag gaat omhoog
We starten maar meteen met het goede nieuws: Voor mensen met een laag inkomen gaat de zorgtoeslag omhoog. Alleenstaanden krijgen er tot €92,- bij, meerpersoonshuishoudens gaan er maximaal €277,- op vooruit. Of u recht heeft op zorgtoeslag hangt af van uw inkomen. Daarbij gaat het om uw verzamelinkomen. Dit is uw inkomen na aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Via de link hieronder kunt u berekenen of u recht hebt op zorgtoeslag.
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Eigen risico blijft gelijk
Het verplicht eigen risico blijft in 2019 €385,-. Dit bedrag is gelijk aan de hoogte van het eigen risico in 2018. Bepaalde kosten zijn vrijgesteld van het eigen risico. Een bezoek aan de huisarts valt bijvoorbeeld niet onder het eigen risico. Krijgt u te maken met een nota voor het eigen risico en kunt u dit bedrag niet in één keer betalen? Veel zorgverzekeraars bieden dan een regeling aan waarbij u dit bedrag in termijnen betaalt.

Wijzigen van zorgverzekeraar moet voor 1 januari 2019
Indien u uw huidige zorgverzekering wilt beëindigen dan moet u vóór 1 januari 2019 opzeggen en moet u vóór 1 februari 2019 een nieuwe zorgverzekering afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 verzekerd. Wilt u uw zorgverzekering nog aanpassen, neem dan voor 31 december 2018 contact met ons op.

Ondergaat u op dit moment een medische behandeling waarvoor uw huidige zorgverzekering op grond van het basispakket een aparte machtiging heeft gegeven, dan neemt een eventuele nieuwe verzekeraar deze over. Maar let op: dit geldt niet altijd voor vergoedingen die zijn afgesproken op grond van een aanvullende zorgverzekering. Het is dus belangrijk dat u hierover zekerheid krijgt voordat u wisselt van verzekeraar.

Hoger eigen risico levert een lagere premie op
Veel zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid een hoger eigen-risico te nemen dan het basis-eigenrisico van €385,-. De maandelijkse premie van de zorgverzekering daalt dan. Als vuistregel kunt u aanhouden dat de keuze voor een hoger bedrag aan eigen risico leidt tot korting op de premie van 50% van het extra eigen risico. Kiest u bijvoorbeeld een extra hoog eigen risico van €500,- boven op de basis van €385,- dan zal de jaarpremie van de zorgverzekering met circa €250,- dalen.

Een levenstestament. Een onderwerp om tijdig over na te denken

11 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Een levenstestament. Een onderwerp om tijdig over na te denken

In een levenstestament kunt u een aantal belangrijke wensen vastleggen waarvan u wilt dat deze geëerbiedigd worden wanneer u zelf niet meer in staat bent deze uit te voeren.

Met een levenstestament houdt u zelf de regie
In een levenstestament neemt u uw wensen op voor het moment dat u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om bepaalde zaken zelf te regelen. In het levenstestament kunt u iemand aanwijzen, bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen, in wie u vertrouwen heeft dat zij uw belangen goed zullen behartigen indien u dit zelf niet meer kunt.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee onderdelen
De onderwerpen in een levenstestament worden vaak in twee onderdelen gesplitst:
● Onderwerpen die te maken hebben met financiële zaken; en
● Onderwerpen die te maken hebben met medische en persoonlijke zaken.

Voorbeelden van financiële onderwerpen
De financiële onderwerpen die in een levenstestament geregeld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:
● Toegang tot de verzameling digitale codes die gebruikt worden voor banken, sociale media, leveranciers, overheid, etc.;
● De wijze waarop de communicatie met de bank en belastingdienst gaat plaatsvinden: wie wordt de gemachtigde indien u zelf deze handelingen niet kunt uitvoeren;
● Instructies voor de verkoop van de woning indien u hierin niet meer zelfstandig kunt wonen.

Voorbeelden van medische en persoonlijke onderwerpen
In een levenstestament kunt u ook aangeven:
● Of u bij ernstige calamiteiten wel of geen medische behandeling en/of reanimatie wilt;
● Wat uw visie is op een waardig en menselijk einde van uw leven;
● De wensen rondom uw uitvaart;
● De verzorging van uw huisdieren indien u hiertoe niet meer zelf in staat bent.

Vertrouwenspersoon benoemen.
In een levenstestament wijst u iemand aan in wie u vertrouwen heeft. Deze persoon, de gemachtigde, zal dan namens u gaan handelen indien u hiertoe niet meer in staat bent. U kunt meerdere mensen als gemachtigde aanstellen. Bijvoorbeeld voor de financiële onderwerpen het ene kind en voor de andere onderwerpen een ander kind. Wat wel belangrijk is dat banken, verzekeringsmaatschappijen maar ook artsen slechts contact willen hebben met één gemachtigde.

Centraal registreren
Een notaris kan uw levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Inschrijving is overigens geen verplichting. Uitsluitend notarissen kunnen in dit register zien of er een levenstestament is ingeschreven. Een notaris zal alleen aan direct belanghebbenden informatie kunnen geven over de inhoud van het levenstestament.

Brochure beschikbaar
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een heldere brochure opgesteld over het levenstestament. U kunt deze brochure via de volgende link downloaden https://www.notaris.nl/files/Brochures/brochure-wie-geeft-u-het-vertrouwen.pdf?a3233cacf3

Indien u ondersteuning wilt hebben bij het opstellen van een levenstestament, dan kan de notaris u hierbij behulpzaam zijn. Heeft u nog geen contact met een notaris en weet u niet goed welke notaris u zult kiezen? Neem contact op met ons kantoor. Ons kantoor werkt regelmatig samen met verschillende notarissen. Wij zullen u graag adviseren welke notaris voor uw vraag naar ons idee goed bij u past.

Aflossingsvrije hypotheek verhuist vaak mee

11 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Aflossingsvrije hypotheek verhuist vaak mee

Een aflossingsvrije hypotheek is een lening voor de financiering van de woning waarvoor met de bank is afgesproken dat gedurende de leningsperiode er geen aflossingen op de schuld plaatsvinden. Het terugbetalen van de lening gebeurt dan op het eind van de looptijd in één keer.

Een aantal voordelen van een aflossingsvrije hypotheek
Een aflossingsvrije hypotheek heeft een aantal voordelen. Onder meer blijft de lening gedurende de hele periode staan en wordt hierover rente betaald. Deze rente is voor een deel fiscaal aftrekbaar. In het verleden was het maximaal te behalen fiscale voordeel voor veel mensen een reden om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Een ander voordeel is dat, omdat er tussentijds geen aflossing plaats vindt en er alleen rente hoeft te worden betaald, de maandelijkse woonlasten lager zijn dan wanneer naast de rente ook maandelijks een aflossing zou plaatsvinden.

Ook nadelen
Een aflossingsvrije hypotheek heeft echter ook nadelen. Doordat er gedurende de looptijd niet wordt afgelost moet over het volledige, geleende bedrag rente worden betaald. Wanneer het inkomen, bijvoorbeeld na pensionering, daalt dan kunnen de woonlasten te zwaar worden. Zeker wanneer door marktomstandigheden de rente ook nog eens stijgt. Ook moet in beginsel op het eind van de looptijd de lening worden afgelost. Is er onvoldoende kapitaal om de lening af te lossen, dan kan dit tot gevolg hebben dat de woning verkocht moet worden. Dit is niet nodig als op dat moment een nieuwe lening kan worden afgesloten. Maar of dit kan, hangt af van het inkomen van degene die op dat moment de hypotheek wil afsluiten.

Bij verhuizing
Woningeigenaren die zo’n aflossingsvrije hypotheek hebben nemen in 90% van de gevallen waarin zij naar een andere woning verhuizen deze hypotheek mee. In Nederland gaat het dan gemiddeld om €145.000,- geld dat aflossingsvrij blijft geleend.

Niet langer fiscaal aftrekbaar
De politiek wil het aantal aflossingsvrije hypotheken terugdringen. Daarom is al in 2013 besloten dat de rente over nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet langer van het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht. Maar iedereen die op dat moment al een aflossingsvrije hypotheek had bleef dit fiscale voordeel houden. Ook wanneer de aflossingsvrije hypotheek wordt gebruikt voor de financiering van een nieuwe woning.

Laat u niet verrassen!
Op dit moment zijn er circa 1 miljoen aflossingsvrije hypotheken. In totaal gaat het om circa 340 miljard euro. In de meeste gevallen geeft dat geen reden tot zorg. Bijvoorbeeld omdat de woningeigenaar niet tussentijds de lening aflost maar wel maandelijks, bijvoorbeeld via een levensverzekering geld spaart, om de lening op het eind van de looptijd af te lossen. Of omdat de waarde van de woning inmiddels veel hoger is dan de lening. Maar ook is er geen probleem wanneer het toekomstig inkomen, dus ook na pensionering, voldoende is om de hypotheeklasten, ook zonder hypotheekrenteaftrek te kunnen blijven betalen.

Naar schatting zijn er 100.000 eigenaren die, wanneer zij niet tijdig maatregelen nemen, in de toekomst wél in de financiële problemen komen. Wie dat exact zijn, is echter niet precies bekend.

Het is dan ook raadzaam om wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft samen met ons te onderzoeken of het verstandig is om maatregelen te nemen. Indien dit het geval is dan is het zeker niet zo dat alleen vrijwillige tussentijdse aflossing van een gedeelte van de schuld de enige optie is. Andere oplossingen kunnen in uw situatie veel verstandiger zijn.

Ons advies, als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, is daarom: neem alleen beslissingen nadat u zich goed heeft laten voorlichten en gebruik momenten als bijvoorbeeld verhuizing om u ook op dit punt goed te laten adviseren. Wij zijn u ook op dit gebied graag van dienst.

Welvaartsmaatschappij met veel schulden

11 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Welvaartsmaatschappij met veel schulden

Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of het risico daarop.

Het kan iedereen gebeuren
Iedereen kan met schulden te maken krijgen. Bijvoorbeeld door werkloosheid of echtscheiding. Schulden veroorzaken veel zorgen en stress en leiden vaak tot een slechtere gezondheid. In Nederland heeft een op de tien huishoudens te maken met problematische schulden. Van een problematische schuld is sprake indien het totaal van de vereiste maandelijkse aflossingen op schulden hoger is dan de inkomsten waarmee deze schulden kunnen worden afgelost.

Inzet van het kabinet
Het kabinet wil komen tot een groot aantal maatregelen om de schuldenproblematiek te beperken. Enerzijds wil het kabinet maatregelen treffen die eraan moeten bijdragen dat schulden worden voorkomen of dat schulden te zwaar worden. Anderzijds wil het kabinet bevorderen dat de incasso van schulden meer zorgvuldig gebeurt.

Schuldenwijzer
Iemand die op dit moment meerdere schulden heeft, loopt het risico door verschillende deurwaarders en incassobureau’s te worden benaderd. Al deze partijen kijken alleen maar naar hun eigen vordering en trachten deze zo snel mogelijk geïncasseerd te krijgen. Juist bij personen met problematische schulden is te zien dat deze schulden voor een groot deel bestaan uit steeds hogere incassokosten. Een relatief kleine schuld kan juist door die oplopende incassokosten ondragelijk worden.

Nieuw platform: Schuldenwijzer.nl
Mede op aandrang van de overheid zijn de gerechtsdeurwaarders in Nederland overgegaan tot een nieuw centraal platform: Schuldenwijzer.nl

De doelstelling van dit platform is onder meer:
● Burgers vinden in dit register een totaal overzicht van hun schulden. Uiteraard kan alleen de burger inzicht krijgen in zijn eigen schulden en niet in die van anderen.
● Burgers kunnen anderen, zoals schuldhulpverleners, toegang geven tot dit overzicht zodat direct vanuit de juiste gegevens ondersteuning kan worden geboden.

Verkeersboetes in termijnen
Op jaarbasis worden er ongeveer 10 miljoen verkeersboetes opgelegd. Met grote regelmaat komt het voor dat mensen deze boetes niet kunnen betalen, waarna in snel tempo de boetes worden verhoogd. Juist door deze verhogingen komen mensen in financiële problemen. De overheid wil het daarom in de loop van 2019 mogelijk maken om bij bedragen vanaf 75 euro een betalingsregeling te treffen.

Verschillen bij autoverzekeringen worden groter

11 december 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Verschillen bij autoverzekeringen worden groter

Veel verzekeringsmaatschappijen passen de voorwaarden en premies van hun autoverzekeringen aan. Vooral jongeren krijgen te maken met hogere premies.

Auto’s worden slimmer
In snel tempo worden nieuwe auto’s “slimmer”. Steeds meer auto’s bevatten sensoren die waarschuwen wanneer de remafstand tot de voorligger te kort wordt. Maar ook een camera die bij het inparkeren tijdig “dat ene paaltje” laat zien, wordt bij steeds meer auto’s standaard ingebouwd. We zijn nog vele jaren verwijderd dat auto’s in alle situaties zelfstandig en veilig kunnen rijden. Maar dankzij de nieuwe technieken die geleidelijk worden ingevoerd, wordt de kans betrokken te raken bij een ernstig ongeval wel minder.

De reparaties worden duurder
Op allerlei plaatsen worden in nieuwe auto’s sensoren ingebouwd. Bijvoorbeeld in de voorruit. Al langer bekend zijn de sensoren die zelfstandig detecteren wanneer en hoe hard het regent en daar zelf de snelheid van de ruitenwissers op aansturen. Die ontwikkeling gaat door. Voorruiten worden daarbij niet alleen iets om doorheen te kijken maar ook om op kijken. In de voorruit wordt dan informatie geprojecteerd die voor de bestuurder relevant is en door hem kan worden geraadpleegd, zonder dat hij zijn blik op de weg hoeft af te wenden. Mooie techniek. Maar wanneer zo’n ruit stuk gaat, zijn de kosten van vervanging aanzienlijk en veel hoger dan dat de vervanging van een voorruit in het verleden kostte.

Verzekeraars doen steeds meer aan data-analyse
Niet alleen de auto’s veranderen. Ook verzekeringsmaatschappijen veranderen. Een van die veranderingen is dat verzekeraars in snel tempo steeds beter worden in het analyseren van data. Door grote hoeveelheden dossiers met elkaar te vergelijken worden trends zichtbaar die in het verleden onopgemerkt bleven.

Een van de gebieden waar deze data-analyse plaatsvindt, betreft het opsporen van verzekeringsfraude. De ontwikkeling hiervan gaat heel snel. Alleen al dit jaar wordt door verzekeraars meer dan 100 miljoen euro aan verzekeringsfraude ontdekt. Verzekeraars zelf spreken hierbij over een “topje van de ijsberg”. De verwachting is dat dankzij deze data-analyse steeds meer verzekeringsfraude wordt ontdekt en daardoor uiteindelijk ook zal worden teruggedrongen.

Een ander terrein waarbij de data-analyse wordt ingezet is het signaleren welke type klant de grootste kans biedt meer schade te veroorzaken dan aan premie wordt ontvangen.

Data-analyse zet solidariteit onder druk
In de kern is een verzekering een product waarbij solidariteit tussen mensen wordt georganiseerd. De gedachte hierbij is dat het vrijwel zeker is dat enkele leden uit de groep in een bepaalde periode getroffen zullen worden door een calamiteit waarvan men de financiële gevolgen niet zelf kan dragen. Alle leden van de groep leggen daarom jaarlijks een klein bedrag in, de verzekeringspremie, met de afspraak dat dit verzamelde bedrag gebruikt wordt om de leden van de groep te helpen die door zo’n calamiteit worden getroffen.

Dat is in de basis mooi bedacht. Maar het werkt alleen indien de groep zo is samengesteld, dat iedereen min of meer dezelfde kans heeft om door het lot getroffen te worden.

Data analyse maakt het echter mogelijk om bijvoorbeeld, binnen de gehele groep, automobilisten met een bepaald profiel te signaleren die veel vaker schades veroorzaken dan automobilisten met een ander profiel. Daarmee komt de solidariteitsgedachte binnen verzekeringen steeds meer onder druk te staan.

Jongeren veroorzaken meer verkeersschades
Jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar blijken een veel hoger risico te lopen bij een verkeersschade betrokken te worden dan oudere bestuurders. Dit heeft verschillende oorzaken: jongeren zijn nog minder “verkeersvaardig”, rijden vaak in oudere auto’s die niet altijd even goed onderhouden zijn, zijn vaker wat overmoedig, etc.

Verzekeringsmaatschappijen die jongeren als een “verhoogd” risico zien wanneer het gaat om een autoverzekeringen, voeren een verschillende beleid. Veel verzekeraars hanteren aparte en hogere premies voor bestuurders tussen de 18 en 24 jaar. Sinds 2016 zijn de premies voor WA verzekeringen voor deze categorie bestuurders gemiddeld met ruim
30% gestegen. Andere verzekeraars zoeken het meer in de aanpassing van de verzekeringsvoorwaarden. Bijvoorbeeld door na een schade een grotere terugval op de kortingsladder op te nemen.

Verder kijken dan alleen de premie
De verschillen in premie en voorwaarden bij autoverzekeringen worden groter. Voor jongeren en ouderen is het daarom verstandig om niet spontaan in te gaan op “ leuke” aanbiedingen die op internet of televisie voorbijkomen.

Ons kantoor heeft toegang tot vrijwel alle autoverzekeraars in Nederland. Wij kunnen daarbij per type bestuurder goed onderzoeken welke premie in combinatie met welke voorwaarden voor onze relaties een passende verzekering opleveren.

Brand: Eenvoudige maatregelen kunnen veel leed voorkomen

12 november 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Brand: Eenvoudige maatregelen kunnen veel leed voorkomen

In 2017 werden bij verzekeringsmaatschappijen 95.964 claims ingediend op de inboedel- en opstalverzekering waarbij brand de oorzaak was. Door eenvoudige maatregelen te treffen kunnen het risico op brand en de gevolgen daarvan sterk verminderd worden.

Branden starten het meest in de woonkamer
Meer dan de helft van de branden blijkt in de woonkamer te starten.

Roken en elektrische apparatuur
De belangrijkste oorzaak van de branden in woningen is nog altijd roken. Circa 30% van de reguliere branden was gerelateerd aan het roken. Elektrische apparaten blijken in 15% de oorzaak van een brand te zijn. Er komen steeds meer elektrische apparaten met accu’s voor mobiele telefoons en fietsen. Door fouten in de apparatuur of kabels kan dan bij het laden oververhitting ontstaan met brand als gevolg.

Ook apparatuur met stofopvang kan, wanneer het opgevangen stof niet consequent wordt verwijderd, een brandhaard worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het filter van de wasdroger. Van de gebruikers maakt 40% dit filter niet schoon na elke droogbeurt.

Branden komen tweemaal zo vaak voor bij gezinnen in de leeftijd van 38 – 56 als in andere leeftijdscategorieën. Een mogelijke oorzaak hiervan is het intensieve gebruik van elektrische apparatuur en de drukte die een jong gezin nu eenmaal met zich meebrengt.

U kunt zelf veel doen om het risico van brand te beperken
Helaas maken wij in ons vak met enige regelmaat branden in woningen mee. Gelukkig bijna altijd zonder dat mensen gewond raken of erger, komen te overlijden. Maar zelfs wanneer er “alleen maar” materiële schade is zoals rook en bluswater is de impact die een dergelijke brand op een gezin heeft enorm groot.

U kunt veel zelf doen om brand te voorkomen en wanneer die toch optreedt de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Een paar tips:

• Wees strikt waar wel en niet gerookt mag worden in de woning.
• Koop alleen goedgekeurde elektrische apparatuur en verbindingskabels voor uw mobiele apparatuur. Die “stekkertjes” die zo lekker goedkoop zijn op de markt of op internet zijn vaak niet goedgekeurd en daardoor extra brandgevaarlijk.
• Hang op verschillende plekken in uw woning een rookmelder op. Is de batterij op? Vervang deze dan nog dezelfde dag.
• Maak filters van elektrische apparatuur regelmatig stofvrij.
• Bespreek met het gezin wat te doen bij brand. Zeker bij gezinnen met jonge kinderen is het verstandig dat de ouders goede vaste afspraken maken wie welk kind helpt veilig naar buiten te komen.
• De Brandwondenstichting heeft een illustratief filmpje gemaakt over het beperken van het riscio op brand. U kunt dit filmpje bekijken via de volgende link: Brandwondenstichting Nederland

Vervroegd aflossen? Verder kijken dan alleen de hypotheek

12 november 2018 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Vervroegd aflossen? Verder kijken dan alleen de hypotheek

Veel mensen besluiten vrijwillig om een deel van hun hypotheekschuld vervroegd af te lossen. Wij adviseren u om in dat geval ook te kijken naar eventuele andere verzekeringen die met deze hypotheek te maken hebben.

Hypotheekschuld vervroegd aflossen
De lage rente op spaargeld is voor veel mensen aanleiding om een deel van hun bestaande hypotheekschuld vrijwillig eerder af te lossen dan volgens de hypotheekvoorwaarden verplicht is. Of dit een goede beslissing is, hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Het is niet verstandig om vervroegd de hypotheekschuld af te lossen met geld dat u eigenlijk later voor een ander doel wilt gebruiken. Bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen of om een eigen bedrijfje op te zetten. Ook kan de vervroegde aflossing fiscale gevolgen hebben. Ons advies is dan ook om, voordat u tot de aflossing overgaat, altijd even advies bij ons kantoor te vragen.

Gevolgen voor de andere verzekeringen?
Op het moment dat wij weten dat u tot vervroegde aflossing overgaat, kijken wij niet alleen naar de eventuele fiscale gevolgen, maar ook naar uw verzekeringen. Vaak is er namelijk ook een overlijdensrisicoverzekering en een verzekering arbeidsongeschiktheid afgesloten.

De overlijdensrisicoverzekering is dan gesloten voor de situatie dat een van de kostwinners voortijdig komt te overlijden. Er wordt dan vaak gekozen voor een verzekerde som die verband houdt met de hoogte van de hypotheekschuld. Met de uitkering uit deze verzekering kunnen de nabestaanden de hypotheekschuld in een keer aflossen. Wordt door de vrijwillige aflossing de hypotheekschuld een stuk lager, dan kan het aantrekkelijk zijn om ook het verzekerde bedrag van de overlijdensrisicoverzekering te verlagen. Dat bespaart een beetje premie.

Een groter premiebesparing kan worden bereikt als bij de hypotheek ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten. Bij deze verzekering kan men een verzekerd bedrag kiezen dat, op het moment dat een van de kostwinners arbeidsongeschikt wordt, maandelijks een uitkering geeft waarmee de hypotheeklasten kunnen worden betaald.

Worden de maandelijks te betalen hypotheeklasten lager door de vervroegde aflossing, dan kan dit aanleiding zijn om ook het verzekerde bedrag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering te verlagen. Dat kan dan een een interessante besparing op de premie tot gevolg hebben.

Vervroegd aflossen? Wij nemen graag even de tijd voor u
Heeft u interesse om uw hypotheekschuld voor een deel eerder af te lossen dan nodig? Neem dan contact met ons op. Wij nemen graag de tijd om met u de verschillende aandachtspunten door te nemen.