Bel mij terug !

Veel gemeenten geven starters graag een duwtje (in de goede richting)

26 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Veel gemeenten geven starters graag een duwtje (in de goede richting)

Wij vertellen in dit artikel graag wat meer over de starterslening.

Wat starters veel meemaken

In de praktijk maken we het regelmatig mee. Een jong stel wil hun eerste woning kopen. Beiden staan nog aan het begin van hun loopbaan. De salarissen zijn daardoor nog niet al te hoog. Het stel “valt” voor een woning van €150.000,-. Maar hoe wij ook rekenen en de mark vergelijken, we weten uit ervaring dat banken nooit meer dan €135.000,- aan hypotheek zullen verstrekken. Indien er dan geen “suikeroom” in de buurt is, is er een probleem. Want zonder die €15.000,- kan het jonge stel de woning niet kopen.

Starterslening bij veel gemeenten mogelijk

Circa 250 gemeenten in Nederland willen deze starters helpen. Zij werken daarbij samen bij het aanbieden van een zogenaamde “starterslening”. Dit werkt als volgt. Het stel sluit bij een geldverstrekker een hypotheek (in het voorbeeld hierboven) van €135.000. Vervolgens wordt bij het samenwerkingsverband van deze gemeenten het restant van €15.000 geleend. Uiteraard moet over deze lening rente worden betaald en moet de lening ook worden afgelost. Het bijzondere is nu dat dit de eerste drie jaar niet hoeft! In de eerste drie jaar wordt dus alleen de rente en de aflossing over de hypotheek van €135.000 betaald. Na drie jaar komen daar de rente en de aflossing van de lening van €15.000,- bovenop. Maar tegen die tijd zullen de salarissen van beide partners hopelijk iets gestegen zijn waardoor deze extra lasten goed zijn te dragen!

Een starterslening is een hypotheek waarmee het tekort tussen het bedrag dat de starter formeel maximaal kan lenen en de koopprijs van de woning wordt overbrugd. De starterslening wordt afgesloten via de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Helaas doen niet alle gemeenten mee. Wilt u weten of een bepaalde gemeente deze starterslening kent dan kunt u dat via de volgende link bekijken:

https://www.svn.nl/particulieren/landkaart/

Er valt meer over te vertellen

Uiteraard gelden voor deze startersregeling de nodige voorwaarden. Als onafhankelijk financieel adviseur kennen wij deze. Wilt u weten of u in uw situatie ook in aanmerking komt voor een starterslening, dan zoeken wij dat graag voor u uit. Laat u het ons weten wanneer u hierover meer informatie wilt?

Studiefinanciering voor uw kinderen? Laat u goed adviseren!

26 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Studiefinanciering voor uw kinderen? Laat u goed adviseren!

Heeft u een kind dat met een studie begint? Kom dan tijdig met ons praten over de wijze waarop deze studie gefinancierd kan worden.

Wat kost een studie eigenlijk?

Studeren is niet goedkoop. Het collegegeld voor het hogere onderwijs voor 2018/2019 bedraagt 2.060 euro. Daarnaast komen er nog allerlei kosten bij, zoals studieboeken en de zorgverzekering. Gaat het kind op kamers wonen dan worden de lasten gemiddeld al snel rond de 1.200 euro per maand.

Verschillende mogelijkheden voor financiering

Een deel van de kosten kan de student zelf verdienen. De arbeidsmarkt is gunstig. Maar de studiebelasting is tegenwoordig hoger dan veel ouders uit hun eigen studiejaren herinneren.

Tot hun dertigste hebben studenten op het HBO en de universiteit ook recht op studiefinanciering. In beginsel lenen ze dan geld van de overheid om de studie te financieren. Na het afronden van hun studie moet deze lening binnen 35 jaar worden terugbetaald. Verdienen de ouders samen minder dan 46.000 euro per jaar dan kan de student ook een aanvullende beurs krijgen. Deze kan maximaal 388 euro per maand bedragen.

Uiteraard is het ook mogelijk dat ouders een bijdrage leveren aan de financiering van de studie. Ouders mogen in 2019 €5.428 belastingvrij schenken. Dit is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen. Hiervan mag elk jaar gebruik worden gemaakt.

Gaat het om een dure studie dan geldt er een fiscaal aantrekkelijke regeling. Voor een dergelijke studie mag u eenmalig €54.246 belastingvrij schenken. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden. Onder meer:

 • De studie kost minstens €20.000,- exclusief levensonderhoud.
 • De schenking is vastgelegd in een notariële akte.
 • De schenking moet echt gebruikt worden voor de studie.

Appartement kopen

In onze adviespraktijk komt het ook regelmatig voor dat ouders voor hun studerende kind een appartement kopen. Dit wordt dan vaak deels met gespaarde bedragen en deels met een hypotheek gefinancierd. De gedachte hierachter is, dat hiermee gezorgd wordt voor een goede woonsituatie voor het kind en ook nog een goed rendement wordt behaald over het geïnvesteerde bedrag. Daarbij rekent men de uitgespaarde kosten, die anders voor het huren van een kamer moet worden gemaakt, mee. Ook is het vaak de verwachting dat het appartement na de studie voor een bedrag verkocht kan worden dat boven de koopprijs ligt.

Wilt u weten of het kopen van een appartement financieel voordelig is, dan moet er echt goed gerekend worden. Want alleen met het rekenen van rente over de koopprijs bent u er niet. Vaak is er een Vereniging van Eigenaren die maandelijks een (fors) bedrag voor kosten van onderhoud en verzekering van het pand vraagt. Ook krijgt u krijgt te maken met bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen. En of de verkoopprijs echt hoger zal zijn dan de koopprijs? De toekomst zal het leren!

WIj helpen u graag met het maken van een goede keuze

Hoe u ook de studie gaat financieren, het blijft altijd gaan om veel geld. Wij helpen u graag met het maken van een keuze die het best past bij uw financiële situatie en voorkeuren. Neemt u contact met ons op wanneer u over dit onderwerp meer wilt weten?

Wie moet de schade betalen?

26 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Wie moet de schade betalen?

Krak zei de lens. In dit artikel een interssante discussie wie de schade aan de lens in dit praktijkvoorbeeld moest dragen.

Breken is betalen

Soms komt u de bordjes met de tekst: “Breken is betalen” nog wel eens tegen in de winkels. Dat is een vereenvoudigde vertaling van de rechtsregel dat wanneer iemand aansprakelijk is voor het ontstaan van een schade bij een ander, hij deze schade moet vergoeden.

Het belangrijke woordje van de rechtsregel is “aansprakelijk”. Het enkele feit dat een bepaalde handeling van de een, bij de ander tot schade leidt, betekent nog niet dat de ander voor die schade ook aansprakelijk is.

Wil er sprake zijn van een “onrechtmatige daad” dan moet er sprake zijn van een gedrag waarvan de persoon die deze daad begaat, beseft dat de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is dat hij naar maatstaven van zorgvuldigheid zich van deze gedraging had moeten onthouden.

Wat vindt geschillencommissie

Bovenstaande kwestie is voorgelegd aan de geschillencommissie financiële dienstverlening. De commissie oordeelde in deze kwestie als volgt. De andere buurvrouw wist niet dat de lens op de grond lag en is per ongeluk op de contactlens gestapt. Hiervan kan de andere buurvrouw geen verwijt worden gemaakt. Dit zou anders, zijn indien de buurvrouw had gewaarschuwd dat de lens gevallen was en had aangegeven dan de andere buurvrouw stil moest blijven staan totdat de lens was gevonden.

In dit geval betekende het dat de buurvrouw die op de lens stapte wel de schade had veroorzaakt, maar hiervoor niet aansprakelijk is. Haar aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren hoeft deze schade niet te vergoeden.

Cijfers om even stil bij te staan

26 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Cijfers om even stil bij te staan

Van de uitkomsten van het onderzoek “Geldzaken in de praktijk” van het NIBUD werden wij even stil. Waarom? Wij lichten het toe.

Toeslagen

Veel gezinnen hebben het financieel krap: kinderen, woonlasten, kosten voor medische zorg, kleding en voeding. Het telt maar door. Gelukkig kent Nederland een uitgebreid stelsel van toeslagen. Belangrijke toeslagen zijn bijvoorbeeld:

 • Huurtoeslag;
 • Zorgtoeslag;
 • Kinderopvangtoeslag;
 • Kindgebondenbudget.

Vervelend is dat voor elke toeslag weer andere gegevens moeten worden aangeleverd. Ook moeten toeslagen actief worden aangevraagd. Dat dit wel belangrijk is, blijkt uit het feit dat gezinnen die de toeslagen waarop ze recht hebben ook aanvragen, gemiddeld vaker aangeven dat ze financieel rond kunnen komen dan gezinnen die deze toeslagen niet aanvragen.

Uit het onderzoek blijkt dat 27% van de Nederlanders niet weten of ze recht hebben op tegemoetkomingen, zoals toeslagen. Aangenomen mag dan ook worden dat veel mensen geen toeslagen aanvragen terwijl ze daar wel recht op hebben. Mede hierdoor geeft 37% van de huishoudens aan moeite te hebben om financieel rond te komen.

Onbekend met pensioensituatie

Uit het NIBUD- onderzoek blijkt ook dat 40% van de huishoudens geen inzicht heeft hoe hun financiele situaitie eruit ziet na hun pensioen. Voor iemand van bijvoorbeeld 30 jaar kunnen wij ons daar iets bij voorstellen. Maar wanneer we lezen dat 23% van de groep 55 -65-jarigen ook geen idee heeft hoe hun financiele situatie is na hun pensioen, dan schrikken we. Want dit is niet nodig! Zeker wanneer de leeftijd van 50 jaar is gepasseerd moet iedereen een idee hebben hoe de financiele situatie na pensioen is geregeld. Kunnen de woonlasten worden betaald? Hoeveel geld is er om van te leven indien er maandelijks geen salaris meer wordt gestort? Vragen waar iedereen tenminste globaal het antwoord op zou moeten weten. Omdat, wanneer het “plaatje” niet ideaal is er dan nog een aantal jaren ‘over’ is om dit beeld te verbeteren.

Praat met ons en zorg dat u financieel de zaken goed op een rij krijgt

Als onafhankelijk financieel adviseur zien wij het als onze taak om risico’s die u niet zelf kunt dragen in beeld te brengen en u te adviseren hoe u deze risico’s wel draagbaar kunt maken. Ook zien wij het als onze taak om, indien u daar behoefte aan heeft, u te helpen inzicht te krijgen op welke toeslagen u aanspraak kunt maken en hoe uw financiële situatie er in de toekomst uit zal zien. Interesse? Bel ons voor een afspraak. We helpen u graag!

Wanneer u ons uw nieuwe WOZ-waarde doorgeeft, controleren wij iets voor u

1 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Wanneer u ons uw nieuwe WOZ-waarde doorgeeft, controleren wij iets voor u

Wanneer u ons doorgeeft wat de nieuwe WOZ-waarde van uw woning is, zullen wij voor u iets controleren. Wat? Dat leggen we graag uit.

Wet waardering onroerende zaken

De Wet waardering onroerende zaken, afgekort Wet WOZ, dateert uit 1994. De Wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland. Deze waarde is bepalend voor verschillende belastingen en heffingen. De wet bepaalt dat het gaat om de waarde die gold één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De waarde die u dus begin 2019 heeft vernomen is feitelijk de waarde die uw woning begin 2018 had.

Gaat u uw woning verkopen? Dan is een hoge waarde gunstig

Gaat u uw woning verkopen dan zal de kandidaat- koper zeker kijken naar de WOZ-waarde. Is de WOZ-waarde veel lager dan de vraagprijs die u in gedachte had, dan zal dat voor de kandidaat-koper mogelijk reden zijn om van de koop af te zien of een forse korting op uw vraagprijs te bedingen.

Komt de woning in een nalatenschap? Dan is een lage waarde gunstig

Komt de woning in een nalatenschap dan moet over de waarde van de woning erfbelasting worden betaald. De erfbelasting bedraagt tussen de 10% en 40 %. Voordat u aangeslagen wordt voor erfbelasting geldt er wel eerst een vrijstelling. In 2019 is deze voor een echtgenoot bijvoorbeeld € 650.913,-. Dus over een erfenis tot aan dit bedrag hoeft de echtgenoot van de erflater geen erfbelasting te betalen.  Voor een kind van de erflater is deze vrijstelling nog maar € 20.616,-.  In die situatie is een lagere WOZ waarde dus gunstig.

U blijft lekker wonen waar u woont!

Nu de situatie dat u lekker blijft wonen, waar u woont. Ook dan kan een hogere WOZ-waarde voor u gunstig zijn wanneer u ook nog een hypothecair krediet heeft. Veel verzekeraars koppelen de hoogte van de hypotheekrente namelijk aan de het verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Naarmate de waarde van de woning dichter in de buurt ligt van de openstaande hypotheekschuld zal de rente iets hoger zijn dan wanneer de waarde van de woning veel hoger is dan het restant van de schuld.

Door eventuele aflossingen die u doet, kan dit verschil in waarde en schuld toenemen. Maar ook wanneer u geen aflossingen doet, kan door een hogere WOZ-waarde dit verschil toenemen en kan dat betekenen dat u recht heeft op een iets lagere hypotheekrente. Sommige banken passen dit automatisch aan. Bij andere banken moet u hier zelf om vragen.

Betaalt u nu nog een forse hypotheekrente dan is het zinvol om te onderzoeken of u uw bestaande hypotheek vervroegd kunt aflossen door tegen een veel lagere rente een nieuwe hypotheek af te sluiten. U zult dan wel aan de bank een vergoeding moeten betalen, maar in veel gevallen blijft er dan nog een aantrekkelijk voordeel over. Ook dan zult u extra profiteren wanneer door de stijging van de WOZ-waarde het verschil tussen de waarde van uw woning en het bedrag dat u wilt lenen groter is geworden.

Wij zoeken het graag voor u uit

Weet u of op uw hypotheek een rente-opslag zit? En weet u of de actuele WOZ-waarde u recht geeft op een korting op uw huidige hypotheek? Nee? Wanneer u ons laat weten wat uw actuele WOZ-waarde is, gaan wij voor u hiermee aan de slag. Dat geldt uiteraard ook wanneer u wilt weten of u geld kunt besparen door uw huidige hypotheek over te sluiten tegen een lagere rente. Wanneer u contact met ons opneemt, zoeken wij het graag voor u uit.

Uw woning heeft een eigen identiteit

1 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Uw woning heeft een eigen identiteit

De overheid heeft een stelsel ontwikkeld waarin op een uniforme wijze de gegevens van elk gebouw in Nederland zijn opgenomen. De gegevens worden bijgehouden door de gemeenten en worden verzameld in één registratie: de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Elk gebouw heeft daarmee een uniek identiteitsnummer dat te vergelijken is met het systeem van Burgerservicenummers zoals dat voor natuurlijke personen van kracht is. Ook zorgt de centrale organisatie ervoor dat alle instanties op een gelijke wijze de aanduiding van het pand in hun eigen administratie opnemen

De gegevens die worden opgenomen betreffen onder meer: adres, oppervlakte, gebruiksdoel, bouwjaar en de locatie op de landkaart. De gegevens zoals die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen staan zijn openbaar en worden door veel organisaties gebruikt. Onder meer door politie en brandweer bij calamiteiten, maar ook door de belastingdienst en verzekeraars.

Benieuwd hoe uw pand geregistreerd staat?

Bent u benieuwd hoe het pand waar u woont of werkt geregistreerd staat? U kunt dit inzien op de volgende site https://bagviewer.kadaster.nl

Wat wanneer de begunstigde niet tijdig wordt aangepast?

1 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Wat wanneer de begunstigde niet tijdig wordt aangepast?

Treden er veranderingen op in uw persoonlijk leven dan kunnen deze gevolgen hebben voor uw verzekeringen. Wij laten u dit zien aan de hand van een recent voorbeeld uit de rechtspraak.

Begunstigde

Veel mensen sluiten tijdens hun leven een of meer levensverzekeringen af. De aanleidingen hiervoor kunnen verschillend zijn. De een zal dit bijvoorbeeld doen bij het afsluiten van een hypotheek in verband met de aankoop van een woning. Het doel is dan dat – ook wanneer de kostwinner bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of ongeval voortijdig komt te overlijden – de hypotheekschuld kan worden afgelost en de nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen. De ander zal een overlijdensrisicoverzekering sluiten om bijvoorbeeld te zorgen dat de nabestaanden een extra kapitaal hebben om van te leven.

Bij het afsluiten van een levensverzekering wordt altijd vastgelegd aan wie de verzekeraar de uitkering moet betalen indien er sprake is van een overlijden. Bij het overlijden van de verzekerde wordt dit kapitaal dan uitgekeerd aan deze persoon, de begunstigde.

Relaties kunnen veranderen

In de jaren nadat de levensverzekering is afgesloten kunnen er wijzigingen optreden in het leven van degene die de verzekering heeft afgesloten. Dit was ook het geval waarover de rechter zich onlangs moest uitspreken. In dit geval ging het om een man en een vrouw. Toen de verzekering werd afgesloten, werd de vrouw op de verzekering als begunstigde vermeld in het geval de man voor een bepaalde in de verzekering genoemde datum zou overlijden.

Nadien eindigt de relatie die de man en vrouw met elkaar hebben. De man krijgt een relatie met een andere vrouw en woont geruime tijd met haar samen. Vervolgens overlijdt de man. En komt de verzekering tot uitkering.

Vergeten begunstiging aan te passen

De verzekeraar in kwestie keert het kapitaal uit aan de ex-partner van de man. Simpelweg omdat deze naam als begunstigde in het verzekeringscontract staat. Wat was er gebeurd? Niemand had ooit nog naar deze levensverzekering omgekeken en nadat de relatie was geëindigd was de begunstiging niet gewijzigd.

Hoe zeer ook aangenomen mag worden dat de man tijdens zijn leven de bedoeling zou hebben gehad dat bij zijn overlijden het vrijkomende kapitaal aan zijn nieuwe partner zou worden uitgekeerd, de verzekeraar kan niet anders handelen dan het kapitaal uitkeren aan de eerste partner die nog als begunstigde in de levensverzekering staat vermeld.

Regelmatig overleg is zinvol

Verzekeringen zijn complex. Wij begrijpen heel goed dat het ook een onderwerp is waar veel mensen niet regelmatig aan denken. Daardoor kunnen belangrijke zaken worden vergeten. Zoals het aanpassen van de begunstigde. Het is ons vak om wel aan dit soort zaken te denken. Maar, dat kunnen we alleen doen indien wij ook tijdig op de hoogte komen van relevante wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Wijziging van partnerschap, het starten als ZZP’er, verbouwingen, verhuizing, etc. Het zijn allemaal gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor uw verzekeringspakket. Wanneer u ons tijdig informeert over dit soort veranderingen dan bespreken wij met u wat de gevolgen voor uw verzekeringen kunnen zijn. Op basis van uw wensen kunnen wij dan de verzekeringen en andere financiele producten laten aanpassen aan de nieuwe situatie

WA- autoverzekering geen vrijbrief voor onjuist handelen

1 april 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor WA- autoverzekering geen vrijbrief voor onjuist handelen

De WA-autoverzekering vergoedt de schade die u met uw auto aan derden toebrengt. Maar in bepaalde situaties kan de verzekeraar de schade verhalen. Hoe dat zit leggen wij in dit artikel uit.

Verplichte verzekering

Een auto mag in Nederland alleen aan het verkeer deelnemen indien voor die auto minimaal een WA-autoverzekering is afgesloten. Deze verplichting is opgenomen in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

Deze WA-verzekering heeft nadrukkelijk tot doel om de positie van verkeersslachtoffers te beschermen. Wordt met de auto een ongeval veroorzaakt, waardoor een derde schade lijdt, dan zal de WA-verzekering deze schade vergoeden.

Om te voorkomen dat de benadeelde afhankelijk is van de vraag of de aansprakelijke automobilist wil of financiel kán meewerken aan het betalen van de schade, hebben benadeelden een rechtstreeks vorderingsrecht op de WA-verzekeraar. De benadeelde kan zijn schade dus rechtstreeks bij de betreffende verzekeraar claimen en voert eventuele discussies ook rechtstreeks met deze verzekeraar.

In de situatie dat de automobilist opzettelijk of per ongeluk geen WA-autoverzekering heeft afgesloten, kan de benadeelde zich wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer. Alle verzekerden die een WA-autoverzekering afsluiten, betalen hiervoor een premie. Een deel van deze premie wordt gestort in dit Waarborgfonds. Dit Waarborgfonds kan dus een schade vergoeden die met een auto is veroorzaakt ook in de situatie dat de automobilist geen WA-verzekering had afgesloten.

De WA-autoverzekering kent uitsluitingen

Zoals bij elke verzekering zijn ook in de verzekeringsvoorwaarden van de WA-autoverzekering situaties opgenomen waarin er geen recht op schadevergoeding bestaat.

In bijna alle WA-autoverzekeringen is bijvoorbeeld opgenomen dat er geen recht op verzekeringsdekking bestaat indien de automobilist ten tijde van het ongeval niet beschikt over een geldig rijbewijs. Of indien tijdens het ongeval werd deelgenomen aan een “straatrace”. Ook komt het voor dat de WA-autoverzekering geen recht op uitkering geeft indien de bestuurder ten tijde van het ongeval onder invloed was van alcohol of drugs.

Uitsluitingen gelden niet tegenover het slachtoffer

Het doel van de WA-autoverzekering is om derden, die slachtoffer worden van fouten die de automobilist maakt, te beschermen. Die functie van bescherming werkt niet indien het slachtoffer die zijn schade bij de verzekeraar claimt van de verzekeraar te horen zou krijgen dat er geen uitkering volgt omdat ten tijde van het ongeval de automobilist onder invloed van alcohol was.

Bij de WA-autoverzekering vergoedt de verzekeraar daarom altijd de schade die het gevolg is van een incident waarbij de auto betrokken was en waarvoor de automobilist aansprakelijk is. Dus wanneer een automobilist onder invloed van alcohol een voetganger aanrijdt, dan zal de WA-autoverzekering de toegebrachte schade aan deze voetganger vergoeden.

De verzekeraar kan wel schade verhalen.

Het slachtoffer krijgt dus zijn schade vergoed. Indien er echter sprake is van een uitsluiting in de polisvoorwaarden dan kan en mag de WA-verzekeraar deze schade verhalen op de automobilist. Ook wanneer dit de eigen verzekerde is!

Iemand die dus een WA-autoverzekering afsluit, vervolgens onder invloed van alcohol met de auto schade aan een derde toebrengt, zal zien dat de derde deze schade vergoed krijgt, maar dat de verzekeraar deze schade gaat verhalen.

Dat geldt niet alleen bij het rijden onder invloed van alcohol. Ook in de situatie dat de politie het rijbewijs heeft ingenomen, bijvoorbeeld wegens het rijden met een veel te hoge snelheid, en de automobilist toch gaat rijden, kan dit leiden tot grote financiële problemen. Immers indien in die situatie de automobilist een ongeval maakt zal de WA-autoverzekeraar deze schade aan derden vergoeden. Maar, vervolgens zal de verzekeraar constateren dat ten tijde van het ongeval de automobilist niet beschikte over een geldig rijbewijs en dat daarom de in de polisvoorwaarden opgenomen uitsluiting van dekking van toepassing is. De door de verzekeraar betaalde schade wordt dan verhaald op de automobilist. In de praktijk kan het daarbij snel gaan om enorme bedragen. Zeker wanneer het slachtoffer als gevolg van het ongeval letsel heeft opgelopen.

Ondanks dat slachtoffers dus bij WA-autoschades een rechtstreeks vorderingsrecht hebben op de verzekeraars, geeft dit de automobilist dus geen vrijbrief tot onzorgvuldig gedrag.

Wanneer is iets een tuinmeubel?

4 maart 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Wanneer is iets een tuinmeubel?

In een zaak die aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening werd voorgelegd had de consument een inboedelverzekering afgesloten. In de polisvoorwaarden was opgenomen dat ook schade door diefstal van tuinmeubelen was verzekerd.

Op enig moment worden bij de consument twee Big Egg barbecues uit de tuin gestolen. Het ging hierbij om barbecues met een aanzienlijke waarde van meer dan 1000 Euro per stuk. De consument claimde deze schade op zijn inboedelverzekering. De verzekeraar weigerde deze schade te vergoeden met als argument dat een barbecue geen “tuinmeubel” is.

Wat vindt de Geschillencommissie

De Geschillencommissie besluit om in ‘Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal’ te kijken naar wat de definitie is van “meubel”. Aldaar ziet men staan:” huisraad, tafel, stoel, kast, enz.

De commissie constateert hierop dat een barbecue niet onder het begrip “meubel” valt. Naar het oordeel van de commissie heeft een meubel het doel om een interieur aan te kleden terwijl een barbecue een gebruiksvoorwerp is.

De commissie stelt vervolgens vast dat de verzekeraar terecht geweigerd heeft de schade als gevolg van de diefstal te vergoeden.

Ons advies

Heeft u kostbare objecten buiten uw woning, bijvoorbeeld in uw tuin zoals in dit geval de barbecue of op uw werk of omdat u deze objecten heeft uitgeleend, ga er dan niet vanuit dat deze op uw inboedelverzekering zijn meeverzekerd. U mag ons altijd bellen. Dan controleren wij voor u of deze goederen wel of niet verzekerd zijn, welke speciale voorwaarden gelden, etc. Op die manier voorkomt u onplezierige verrassingen!

Mogen wij u uitdagen?

4 maart 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Mogen wij u uitdagen?

De ANWB heeft op internet een quiz geplaatst. Hierbij ziet u 20 foto’s van alledaagse verkeerssituaties. Inmiddels hebben meer dan 90.000 mensen deze quiz gedaan. Het resultaat is dramatisch. 81.000 deelnemers maakten 4 fouten of meer en zakten voor deze test. Het blijkt dat men amper bekend is met nieuwe verkeersregels.

De vragen

 • Hoe hard mag je als automobiliste rijden op woonerven?
 • Mag je de mobiel tijdens het staan in de file in de hand houden?
 • Moet je losse fietslampjes aan je fiets bevestigen, of mag je die ook vastmaken aan je tas?
 • Mag je op een vierbaans autosnelweg een linksrijdende auto rechts inhalen?

U denkt nu vast: “dat zijn simpele vragen”!

Wij dagen u uit om de verkeersquiz toch eens te doen. Net als wij leert u hier waarschijnlijk toch weer iets van. Ook leuk om eens met uw huisgenoten te doen. Wie is nu echt de betere automobilist! U vindt de verkeersquiz via de volgende link: https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/verkeersquiz