Bel mij terug !

Private-lease en uw bonus-malus positie

11 november 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Private-lease en uw bonus-malus positie

Op dit moment is een sterke groei te zien waarbij ook particulieren een auto aanschaffen op basis van private-lease. Dat dit gevolgen kan hebben voor de eigen “bonus-malus” rechten is niet bij iedereen bekend.

Private- lease: gemakkelijk

Private-lease groeit momenteel sterk. De consument krijgt voor een vast bedrag per maand de beschikking over een nieuwe auto. Alle kosten verbonden aan het bezit van de auto zitten in een vast bedrag per maand. Dat zijn de kosten van bijvoorbeeld de wegenbelasting, verzekering, onderhoud en afschrijving van de auto. Alleen de kosten van benzine (en eventuele bekeuringen) moet de consument bovenop het leasebedrag betalen. De auto blijft eigendom van de leasemaatschappij. Na het einde van het leasecontract, meestal na 3, 4 of 5 jaar moet de auto ingeleverd worden. De waarde die de auto op dat moment heeft, komt dan toe aan de leasemaatschappij.

Uw bestaande bonus malus positie

Heeft u tot nu toe een auto in eigendom gehad, dan zult u een bonus-maluspositie hebben opgebouwd. Heeft u vele jaren schadevrij gereden dan heeft u recht op een (aanzienlijke) korting op de premie van uw autoverzekering. Dit recht op korting wordt door vrijwel alle verzekeraars centraal geregistreerd. Wisselt u op enig moment van autoverzekeraar dan weet de nieuwe verzekeraar op welke korting u recht heeft. Maar gaat u op enig moment een auto leasen dan kan deze registratie “verloren” gaan.

Beleid leasemaatschappijen verschilt

Sommige leasemaatschappijen zetten de verzekering van de auto op naam van degene die de auto least. Op dat moment is het mogelijk om uw bonus-malus rechten tijdens de leaseperiode ook verder op te bouwen. Dit kan voor u belangrijk zijn indien u op enig moment weer zelf een auto wilt kopen.

Bij veel leasemaatschappijen wordt de verzekering echter niet op naam van de bestuurder geregistreerd. In het ongunstigste geval kan dit tot gevolg hebben:

 • Dat de rechten op korting die u in het verleden heeft opgebouwd door schadevrij te rijden, komen te vervallen. Vaak is dit het geval na drie jaar. Omdat veel leasecontracten voor een langere periode dan drie jaar worden aangegaan, krijgen veel consumenten hiermee te maken.
 • Daarnaast loopt u het risico om tijdens de leaseperiode geen rechten op te bouwen ook al rijdt u gedurende de gehele periode “schadevrij”.

Beleid per leasemaatschappij en per verzekeraar verschilt

Het verschilt per (private-)leasemaatschappij en per autoverzekeraar hoe men omgaat met het toekennen en registreren van bonus-malus posities. Ook kan het per verzekeringsmaatschappij verschillen hoe zij consumenten “inschalen” die voorheen schadevrij hebben gereden met een private-lease-auto.


Overweegt u over te stappen naar een private-leaseauto? Vraag ons dan naar de gevolgen voor de door u opgebouwde bonus/malus rechten.

Er was toch ergens een levensverzekering…?

11 november 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Er was toch ergens een levensverzekering…?

Op het moment dat bij overlijden niemand van de nabestaanden (meer) weet dat de overledene een levensverzekering had, wordt er geen aanspraak op gedaan en dan komt er ook geen uitkering. En dat was niet de bedoeling toen de verzekering werd afgesloten. In dit artikel gaan we in op het probleem van de “zoekgeraakte levensverzekering”.

Levensverzekeringen

Er zijn verschillende typen levensverzekeringen. Een eenvoudige maar heel belangrijke levensverzekering is de overlijdensrisicoverzekering. Bij deze verzekering maken de consument en de verzekeringsmaatschappij de afspraak dat indien een in de verzekering met naam genoemde persoon komt te overlijden voor een bepaalde datum in de toekomst de verzekeringsmaatschappij een (fors) bedrag zal uitkeren. Leeft de persoon op de betreffende datum nog dan volgt er geen uitkering en eindigt de verzekering. Deze verzekering is vooral bedoeld om bij calamiteiten nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Denk aan bijvoorbeeld het kunnen aflossen van de hypotheek of het zekerstellen van alimentatie ook wanneer degene die de alimentatie moet betalen onverwacht komt te overlijden. De premie voor een dergelijke verzekering is vaak heel laag.


Een andere vorm van levensverzekering is de gemengde levensverzekering. Het aardige van deze verzekering is dat deze altijd leidt tot een uitkering: Dat kan zijn net als in de overlijdensrisicoverzekering hiervoor. Dus wanneer iemand voor een bepaalde datum komt te overlijden. Maar anders dan bij de overlijdensrisicoverzekering komt er ook een uitkering wanneer de persoon op de einddatum van de verzekering nog in leven is. Deze verzekering is dus bedoeld om enerzijds de financiële gevolgen bij calamiteiten op te vangen en anderzijds om vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld om in de toekomst de hypotheekschuld af te lossen. De premie voor deze verzekering is hoger dan die van een overlijdensrisicoverzekering omdat er feitelijk vermogen wordt opgebouwd.

Lange contractperiode: dan raakt er weleens iets kwijt

Een levensverzekering wordt vaak voor een lange periode aangegaan. 10, 20, 30 jaar zijn geen uitzondering. Direct nadat de verzekering tot stand is gekomen stuurt de verzekeringsmaatschappij de polis toe, met alle relevante gegevens.

Is de verzekering via ons kantoor afgesloten dan archiveren wij deze gegevens. Wij maken het regelmatig mee dat (ouders van) relaties in het verleden op een andere manier een levensverzekering hebben afgesloten. Zeker wanneer er sinds dat moment een lange tijd is verstreken kan er van alles zijn gebeurd. Om maar eens een paar zaken te noemen: de betreffende verzekeraar kan zijn overgenomen door een andere verzekeringsmaatschappij en niet meer onder de “oude naam” in Nederland actief zijn. Ook kan er sprake zijn van een scheiding waarbij een van de partners nog documenten heeft behouden van de ex-partner. Bij een grote opruimactie kunnen belangrijke documenten per ongeluk bij het oud papier terecht zijn gekomen, of het document is bij een verhuizing verloren gegaan. In tientallen jaren kan veel gebeuren.

Zoekteams

Verzekeringsmaatschappijen in Nederland hebben besloten om samen “zoekteams” in te stellen. Overlijden uw ouders en meent u te weten dat er door hen een levensverzekering was afgesloten maar kunt u deze niet in de nalatenschap vinden dan kunt u een beroep doen op zo’n zoekteam. Ook wanneer u zelf in het verleden een levensverzekering heeft afgesloten, maar hier niets meer van kunt vinden dan kunt u een beroep doen op zo’n zoekteam.

Heeft u de verzekering via ons afgesloten dan belt u natuurlijk eerst ons. Waarschijnlijk kunnen wij u direct helpen. Weet u bij welke verzekeringsmaatschappij de verzekering is afgesloten dan kunt u het beste met deze maatschappij rechtstreeks contact opnemen. Uiteraard helpen wij u daar graag bij.


Weet of vermoedt u dat er een levensverzekering is afgesloten maar weet u niet bij welke verzekeraar, dan kunnen de zoekteams goede diensten bewijzen.

U kunt via de website van het Verbond van Verzekeraars verzoeken een dergelijke zoekactie te starten. ( https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/leven/onvindbare-begunstigden ).

Daarvoor moet wel aan een aantal formaliteiten worden voldaan om zeker te weten dat u gerechtigd bent om deze informatie te ontvangen. Verzekeringsmaatschappijen willen voorkomen dat mensen via het zoekteam proberen uit te vinden “of de buurman” een levensverzekering heeft.

De zoekactie is veel handwerk en complex. Vandaar dat op dit moment er maximaal 100 zoekopdrachten per maand worden opgepakt.

Krijgt u te maken met een situatie waarin u denkt dat er door u of een van uw naasten in het verleden een levensverzekering is afgesloten en u hierover geen enkele informatie meer kunt vinden, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met het benaderen van het zoekteam.

De rente is laag. Wat kunt u daarvan merken?

11 november 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor De rente is laag. Wat kunt u daarvan merken?

Vanaf het jaar 1700 is de rente in Nederland nooit onder de 2,5% geweest. Op dit moment bieden banken over spaargeld 0,01%! Er mag dan ook terecht worden gezegd dat de rente “historisch laag” is.

Historisch lage rente
De lage rente is het gevolg van een combinatie van oorzaken. Een van de oorzaken is bijvoorbeeld dat de samenleving vergrijst. Een deel van deze ouderen heeft vermogen opgebouwd. Door een groter aanbod aan vermogen daalt de “prijs” om dit vermogen te mogen “gebruiken” in de vorm van leningen.

Een andere oorzaak is bijvoorbeeld dat de groei in productiviteit daalt. Bedrijven hebben al veel minder handen nodig in het productieproces dan pak weg 50 jaar geleden. Door te investeren in machines hebben ondernemers de productiviteit sterk zien groeien en hebben zij de kosten kunnen verlagen. Maar is er al op grote schaal geautomatiseerd. Nieuwe apparatuur zal vaak weer iets sneller produceren dan de oude, maar de verschillen tussen oud en nieuw worden kleiner. Daardoor is in heel Europa een druk op de omvang van investeringen. Minder vraag naar kapitaal leidt ook hier weer tot lagere rentes.

Zo zijn er nog vele andere oorzaken die de huidige lage rente verklaren. Wij geven deze voorbeelden om duidelijk te maken dat door het nemen van een politiek besluit de rente niet zomaar weer gaat stijgen. Alle deskundigen, inclusief De Nederlandsche Bank, adviseren dan ook om er rekening mee te houden dat de rente voor een lange periode laag zal blijven.

Wat kan die lage rente voor u betekenen?

 • Wilt u een woning kopen dan kunt u het geld hiervoor tegen een lage rente lenen. De vraag is dan wel of u gaat “gokken” dat de rente nog lager wordt en kiest om de hoogte van de rente die u moet betalen voor een korte periode af te spreken in de hoop dat na deze periode de rente verder is gedaald. Of dat u nu met de bank afspreekt dat u voor een lange periode van bijvoorbeeld 20 of 30 jaar deze lage rente betaalt. U “koopt” dan als het ware de zekerheid dat u gedurende de hele looptijd van de schuld een lage rente betaalt.
 • Heeft u spaargeld dan geldt het tegenovergestelde. U krijgt hierover vrijwel geen vergoeding. Houdt u rekening met de inflatie dan ziet u jaarlijks de koopkracht van uw spaargeld minder worden.
 • Een lage hypotheekrente maakt het voor meer mensen mogelijk om een woning te financieren. De vraag naar woningen neemt daardoor toe en daarmee stijgen de woningprijzen. Wilt u uw woning verkopen dan kan dit plezierig zijn. Maar bent u jong en overweegt u een woning kopen dan kan het, ondanks de lage rente, toch lastig worden om een woning te kunnen kopen.
 • Neemt u deel aan een pensioenregeling? Ook dan zal de lage rente u mogelijk raken. Voor uw pensioen betalen u en uw werkgever een premie. De pensioenfondsen beleggen deze premies. De uitkering die u na uw pensioendatum ontvangt, wordt gefinancierd uit de ingelegde premies en de behaalde beleggingsresultaten samen. U voelt hem waarschijnlijk al aan: zijn de beleggingsresultaten laag dan zal dit ook leiden tot lagere pensioenuitkeringen. Een lange periode van lage rente zet de beleggingsresultaten van pensioenfondsen onder druk en daarmee de hoogte van de pensioenuitkeringen.
 • De lage rente leidt bij veel mensen tot onrust. Men kan dan op zoek gaan naar mogelijkheden om een beter rendement te maken op het beschikbare vermogen. In de economie geldt echter een belangrijke wetmatigheid: een hogere vergoeding gaat altijd gepaard met een hoger risico. Toch zien we dagelijks dat mensen vooral kijken naar de hogere rente die men kan krijgen bijvoorbeeld door geld beschikbaar te stellen aan crowdfunding, digitale munten te kopen of te sparen bij Turkse banken. Alles kan en de rentes die worden geboden ogen mooi maar de risico’s zijn aanzienlijk.
 • De onrust over de lage rente leidt er ook toe dat mensen soms onverstandige beslissingen nemen met betrekking tot financiële producten die men in het verleden heeft afgesloten. Zo zijn er in het verleden hypotheken afgesloten waarbij er een vaste combinatie werd afgesproken tussen de rente die moest worden betaald over de lening en de rente die wordt ontvangen over het bedrag dat maandelijks wordt gespaard om de lening op het eind van de looptijd af te lossen. Mensen zien dan dat ze over een hypotheek bijvoorbeeld 8% rente betalen. In de huidige tijd is dat heel veel. Door de hypotheek over te sluiten kan de rente die betaald moet worden misschien wel dalen naar 2%. Wat men dan echter vergeet, is dat daarmee ook de garantie over de rente die men ontvangt over het spaardeel verdwijnt. Vaak is het bij dit soort “spaarhypotheken” juist voor de klant veel voordeliger om de hypotheek met de hoge rente in stand te laten. Maar of de bank u dat altijd spontaan zal vertellen….

Overleg met ons. Daar zijn we voor!
Maakt de lage rente u onrustig? Overweegt u in dit kader bepaalde veranderingen aan te brengen in de wijze waarop u vermogen opbouwt? Neem dan eerst contact op met ons. Wij gaan samen met u na wat uw situatie is en welke wensen u heeft. Wij zullen de verschillende mogelijkheden in kaart brengen en samen met u de voor- en nadelen van de verschillende opties doornemen.

Wij adviseren u zodat u uiteindelijk goed geïnformeerd een beslissing kunt nemen!

Rondvliegende takken en dakpannen

11 november 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Rondvliegende takken en dakpannen

Als het stormt, kan er onbedoeld iets van de woning loskomen, een dakpan of een dikke tak van de boom die in de tuin staat. Daardoor kan er schade ontstaan. In dit artikel vertellen we hier graag iets meer over.

Schade bij derden

Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een eigenaar van een woning aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade door een gebrek aan de woning, ook al heeft de eigenaar geen schuld en valt hem niets te verwijten. Deze vorm van aansprakelijkheid, waarbij er dus geen sprake hoeft te zijn van een verwijtbaar gedrag, noemt men ook wel “risicoaansprakelijkheid”. Maar de wet eist dus wél dat de schade is ontstaan als gevolg van een gebrek aan de woning.

Wat is een gebrek van de woning

Onder een gebrek aan de woning verstaat men een toestand van de woning waardoor deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en waardoor de woning gevaar voor personen of zaken oplevert. Indien bij een matige wind van bijvoorbeeld windkracht 3, dakpannen van een woning vallen en op een voor de woning geparkeerde auto terechtkomen, dan kan worden gesteld dat het pand een gebrek had: normaal gesproken moeten bij een matige wind de dakpannen namelijk gewoon blijven liggen. In dit geval zal de eigenaar van het pand de schade aan de auto moeten vergoeden.

Was het echter geen matige wind maar een hevige storm met valwinden dan is er sprake van een andere situatie. Tegen dergelijk natuurgeweld is geen dakpannendak opgewassen en daarom kan niet gesteld worden dat er sprake is van een “gebrek”. Jammer voor de eigenaar van de auto. Maar de eigenaar van het pand is in die laatste situatie niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van vallende dakpannen.

Hoe zit het met de bomen in de tuin?

Rechters hebben al eerder uitgemaakt dat voor de eigenaar/bezitter van een boom geen risicoaansprakelijkheid bestaat, omdat een boom niet onder de in artikel 6:174 lid 3 BW gegeven definitie van het begrip opstal valt.

Valt bijvoorbeeld een boom die in uw tuin staat op de woning van de buurman dan zult u aansprakelijk zijn voor deze schade indien gesteld kan worden dat u “verwijtbaar” heeft gehandeld. Wanneer is dat bij een boom het geval? In zijn algemeenheid is dit het geval wanneer de eigenaar te kort is geschoten in zijn zorgplicht, bijvoorbeeld door de boom nooit te laten onderhouden en controleren.

Wanneer de boom op een plaats staat waarbij is te voorzien dat bij omvallen of afbreken van een tak een aanzienlijke schade kan ontstaan, dan is er sprake van verhoogde zorgplicht. Een dergelijke boom zal minstens jaarlijks moeten worden gecontroleerd en behoeft misschien extra onderhoud. En dan is er nog de onderzoeksplicht. Wanneer uitwendige gebreken worden geconstateerd of wanneer er andere aanwijzingen bestaan voor een gebrek, dan dient een nader onderzoek plaats te vinden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP

Of u nu door onoplettendheid iemand in de supermarkt omverloopt die ongelukkig ten val komt en daarbij letsel oploopt of een dikke tak van de boom in uw tuin op de auto van uw buurman valt: u loopt het risico voor deze schade aansprakelijk te worden gesteld.

Heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP, dan zal de verzekeraar, wanneer de betreffende schadeoorzaak onder de dekking valt, deze aansprakelijkheidsstelling in behandeling nemen.

Is de verzekeraar van oordeel dat u niet aansprakelijk bent (denk aan de vallende dakpan bij hevige storm), dan zal de verzekeraar dit standpunt aan de benadeelde derde communiceren. Gaat deze derde vervolgens naar de rechter dan zal uw verzekeraar verweer voeren en de kosten hiervan voor zijn rekening nemen. Ook wanneer u deze procedure zou verliezen en de rechter u dus toch veroordeelt tot het vergoeden van de schade dan komen de kosten van dit verweer voor rekening van de AVP-verzekeraar. Ook de schadevergoeding waartoe u veroordeeld wordt, wordt dan vergoed. Alles onder de voorwaarde dat de oorzaak van de schade is benoemd in de voorwaarden van de betreffende verzekering.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren is daarmee een belangrijke verzekering. Ook bij deze verzekering helpen wij u daarom graag om die verzekeringsmaatschappij en verzekeringsvoorwaarden te selecteren die goed passen bij uw persoonlijke situatie.

Wie maakte welke verkeersfout?

14 oktober 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Wie maakte welke verkeersfout?

Meestal is het bij schade in het verkeer duidelijk wie aansprakelijk is. Maar soms ook niet. Wij laten u een voorbeeld uit de praktijk zien.

De invoegstrook naar de snelweg

Probeert u zich even het volgende voor te stellen. Een snelweg waarop een vrachtauto rijdt. Aan de rechterkant is er een invoegstrook waar een personenauto rijdt. Tot zover zijn de feiten helder. Maar nu gaan de lezingen uit elkaar lopen.


De bestuurder van de vrachtauto stelt dat de personenauto zich onverantwoordelijk voor de aankomende vrachtauto wurmde en hij niet meer op tijd kon remmen. De bestuurder van de personenauto heeft een heel andere lezing. Diens lezing is dat hij al zeker 10 meter op de snelweg reed en de vrachtauto hem toen van achteren raakte. De lezingen lopen fors uiteen. Maar vaststaat dat de achterbumper van de personenauto vervangen moet worden.

De verkeersregels

In artikel 54 reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is (samengevat) het volgende bepaald: Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, moeten het overige verkeer voor laten gaan. “Zie je wel”, zegt de chauffeur van de vrachtauto.

“Nee hoor, zegt de bestuurder van de personenauto: ik had de bijzondere manoeuvre al voltooid en reed al op de snelweg. De regeling van artikel 54 van het RVV is niet van toepassing”.

Wat is het belang?

De vrachtauto had in deze casus geen schade. De eigenaar van de personenauto had een allriskverzekering. Wat is dan nog de zin van een discussie over wie “schuldig” is, zult u zich misschien afvragen? De kosten van het herstel van de achterbumper waren hoog. Inderdaad worden deze kosten vergoed door de allriskverzekering van de automobilist. Maar…. indien vastgesteld wordt dat de automobilist inderdaad tijdens de manoeuvre nog bezig was met invoegen dan heeft automobilist dus de fout gemaakt en dat bekent dat de verzekeraar een eigen risico in rekening zal brengen en dat de automobilist terugvalt in zijn korting voor schadevrij rijden. Dus de automobilist heeft echt wel een financieel belang om zijn gelijk te halen.

Wij helpen u

Dagelijks hebben wij op ons kantoor te maken met verkeersschades. Regelmatig zijn er tussen betrokkenen verschillende lezingen. Wij helpen onze relaties om hun visie op hetgeen gebeurd is zo goed mogelijk op papier te krijgen. Bijvoorbeeld door te wijzen op het belang van mogelijke getuigen. Maar ook door ervoor te zorgen dat in de schadeaangifte de juiste en relevante feiten worden vermeld. Is er sprake van een allriskverzekering en zijn wij het niet eens met het standpunt dat de eigen verzekeraar of de verzekeraar van de tegenpartij inneemt, dan gaan wij namens onze relatie de discussie met die partij aan. Dat heeft vaak succes, maar natuurlijk niet altijd.

Hoe de casus in dit artikel afliep? Helaas er waren geen getuigen en de aanrijding had wel héél dicht bij de invoegstrook plaatsgevonden. Wat uiteindelijk de doorslag gaf was dat de schade aan de achterbumper duidelijk was ontstaan aan de linkerkant van de bumper. Voor de commissie die uiteindelijk over deze kwestie moest beslissen was dit, omdat de eigenaar van de personenauto op geen enkele wijze zijn lezing kon onderbouwen, doorslaggevend om aan te nemen dat de chauffeur van de vrachtauto de juiste versie van het gebeuren had gegeven en dus werd de automobilist schuldig geacht aan het niet nakomen van artikel 54 RVV.

U ziet het: zelfs een ogenschijnlijk eenvoudige schade kan stevige discussies opleveren.

Een geruststelling: wij staan in dit soort discussies u zo goed mogelijk bij!

AOW stijgt: neem uw financiële afspraken door

14 oktober 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor AOW stijgt: neem uw financiële afspraken door

De meeste van ons gingen in het verleden uit van een pensioenleeftijd van 65 jaar. En ook onze financieel adviseurs. Ons advies: neem alle financiële afspraken uit het verleden nog eens kritisch door. In dit artikel geven wij een schrijnend voorbeeld van de misverstanden die kunnen ontstaan wanneer deze controle niet tijdig plaatsvindt.

De AOW-datum op dit moment

U krijgt een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet, AOW, vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Waar vele jaren deze leeftijd 65 jaar was, kennen we nu een ingangsleeftijd die verband houdt met de algemene levensverwachting. Simpel gezegd: worden we met zijn allen ouder dan zal de AOW op een steeds latere leeftijd ingaan.  

Op dit moment is er zekerheid over de AOW-datum tot en met 2024. Deze data zijn de volgende:

 • in 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
 • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
 • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
 • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Het Kabinet en de sociale partners hebben het Pensioenakkoord gesloten. Hierin zijn voorstellen opgenomen om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. De wet die de AOW-leeftijd vanaf 2025 regelt, moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

Benieuwd naar uw AOW leeftijd?

Bent u geboren na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Als u uw geboortedatum invult, ziet u wat uw geschatte AOW-leeftijd volgens eerdergenoemd Pensioenakkoord is.

Vul uw geboortedatum hier in:

https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp?sg_sessionid=1570559433_5d9cd5c919a850.11149210&__sgtarget=0&__sgbrwsrid=2d32cc1efd3c45895b65cdaa712c6a4b#sgbody-90130579

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Uw bestaande afspraken controleren

Misschien heeft u in het verleden allerlei afspraken gemaakt vanuit de gedachte dat u op 65-jarige leeftijd een AOW-uitkering zou ontvangen. Indien nu blijkt dat deze ingangsdatum later is, dan is belangrijk te weten welke gevolgen dit voor u heeft.

Wij geven u een voorbeeld dat recent speelde in een juridische procedure. Een consument heeft in 2005 een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. In de verzekeringsvoorwaarden staat dat, indien de consument arbeidsongeschikt wordt en de verzekering tot uitkering overgaat deze uitkering eindigt op 65-jarige leeftijd. De gedachte hierbij was natuurlijk dat vanaf dat moment de consument een AOW-uitkering ontvangt en daarmee niet langer afhankelijk is van de uitkering op grond van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.


De man in kwestie raakt in 2007 arbeidsongeschikt. Op grond van de door hem afgesloten verzekering ontvangt hij jaarlijks 20.000 euro waarmee hij zijn terugval van inkomen uit arbeid kan opvangen. In 2013 wordt bekend dat de AOW-uitkering niet op 65 jaar ingaat maar bij deze verzekerde op het moment dat de man 66 jaar en negen maanden oud is.


Op het moment dat de consument dit hoorde was hij dus arbeidsongeschikt. Daarmee was het voor hem niet meer mogelijk om door betaling van een extra premie het recht op een uitkering te verlengen! En de verzekeraar stopte de arbeidsongeschiktheidsverzekering

“zoals was afgesproken” op het moment dat de man 65 jaar werd! De overheid kent voor sommige situaties een overbruggingsuitkering. Of iemand hiervoor in aanmerking komt hangt onder meer af van het eigen vermogen, het inkomen van de partner, het aantal jaren dat AOW is opgebouwd en diverse andere zaken. Komt u voor deze overbruggingsuitkering niet in aanmerking en is de bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering niet aangepast, dan kunt u dus opeens te maken krijgen met een fors gat in inkomen voor een groot aantal maanden!

Het is een voorbeeld dat laat zien dat de verhoging van de leeftijd waarop de AOW-uitkering voor het eerst wordt ontvangen, tal van onverwachte gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld bestaande verzekeringen of uw hypotheek.

Zullen we daar samen eens over praten?

Het is ons vak om samen met onze relaties na te denken over een veilige en stabiele financiële toekomst waarbij wij onzekerheden zo veel mogelijk tijdig proberen weg te nemen. Het verhogen van de leeftijd waarop de AOW ingaat, is zo’n gebeurtenis waarbij het goed is om stil te staan waar dit effect kan hebben. Wij helpen u daarmee graag. Neemt u contact met ons op? Dan maken wij tijd voor u om samen met u de gevolgen voor u en uw gezin op een rij te zetten.

Geef uw hypotheek regelmatig aandacht

14 oktober 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Geef uw hypotheek regelmatig aandacht

Er is een grote kans dat sinds het moment waarop u in het verleden uw hypotheek afsloot, de fiscale regels zijn veranderd. Zo’n verandering is bijvoorbeeld de fiscale aftrek van de hypotheekrente.

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrente geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar. In 2018 heeft het kabinet besloten dat de afbouw van de hypotheekrente vanaf 2020 wordt versneld met 3% per jaar in plaats van 0,5% per jaar. Dit betekent dat in 2023 de hypotheekrente aftrekbaar is tegen maximaal 37,10%

Mogelijk heeft u met deze lagere aftrek geen rekening gehouden toen u in het verleden uw hypotheek afsloot. Eenvoudigweg omdat de maatregelen op dat moment nog niet bekend waren. Toch betekent deze wijziging wel iets voor uw besteedbaar inkomen. Het is dan ook verstandig om tijdig inzicht te krijgen wat deze gevolgen voor uw situatie zijn en welke aanpassingen aangebracht kunnen worden om het nadelige effect te verminderen.

Verhuizen of verbouwen?

In veel gebieden in Nederland is het aanbod van te koop staande woningen beperkt en zijn de prijzen relatief hoog. Wij voeren op dit moment steeds vaker gesprekken met relaties die van plan waren te gaan verhuizen, maar bij gebrek aan goede alternatieven besluiten hun bestaande woning te gaan verbouwen. In de praktijk zien we dat veel relaties achteraf heel tevreden zijn over deze keuze en dat zij financieel voordeliger uit zijn dan wanneer zij een andere woning hadden gekocht. Uiteraard kost een dergelijke verbouwing ook geld. Maar net als de aankoop van een andere woning kan ook een verbouwing goed gefinancierd worden.

Welke premie betaalt u voor uw ORV?

Veel gezinnen hebben in het verleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bijvoorbeeld in het kader van een hypothecair krediet. De gedachte bij het afsluiten van een dergelijke verzekering is, dat indien een van de kostwinners komt te overlijden er een (forse) uitkering uit de verzekering volgt, waarmee de hypotheek (grotendeels) kan worden afgelost en de achterblijvende partner en eventuele kinderen in de woning kunnen blijven wonen ook al is het gezinsinkomen veel lager.

De kosten van premies voor overlijdensrisicoverzekeringen die nieuw worden afgesloten, zijn stukken lager dan in het verleden. Wilt u hiervan profiteren dan kan dat alleen wanneer de bestaande verzekering wordt beëindigd en een nieuwe verzekering wordt afgesloten. Maar dat laatste kan alleen wanneer de gezondheid van de te verzekeren personen niet belangrijk is verslechterd. Het kan financieel interessant zijn om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Een dringend advies: zeg nooit een overlijdensrisicoverzekering op voordat u definitief geaccepteerd bent voor een nieuwe verzekering.

Betaalt u wel de juiste risico-opslag?

Over uw hypotheek betaalt u een rente. Dit rentepercentage is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een van deze onderdelen heet “risico-opslag”. Kort gezegd komt het erop neer dat hoe dichter de actuele waarde van de woning ligt bij de hoogte van de totale schuld, hoe hoger de opslag is die de bank op de rente zet die aan u in rekening wordt gebracht. Maar andersom geldt dus ook. Is het restant van uw hypotheekschuld bijvoorbeeld nog maar 50% van de actuele waarde van de woning, dan heeft u vaak recht op een korting. Door maandelijkse aflossingen en door de stijgende waarde van woningen doet deze laatste situatie zich bij steeds meer mensen voor. Er is echter één nadeel: veel banken hebben in hun voorwaarden opgenomen dat u zelf om deze korting moet vragen! Banken voeren deze korting dus niet automatisch door. Uiteraard kijken wij tijdens een onderhoudsbeurt van uw hypotheek of u inmiddels voor een dergelijke korting in aanmerking komt. Ter illustratie: wij hebben meegemaakt dat een relatie door een klein bedrag extra af te lossen opeens onder een grens zakte van risico-opslagen en in aanmerking kwam voor deze korting.

Maakt u een afspraak?

Wij hebben u een aantal voorbeelden gegeven van onderwerpen waarop wij letten indien wij uw bestaande hypotheek controleren op eventueel veranderende omstandigheden. Onze ervaring is dat in meer dan de helft van de transacties die wij controleren, wij voorstellen kunnen doen die relevante verbeteringen of besparingen opleveren. Daarom nodigen wij u uit: maak een afspraak voor een “onderhoudsbeurt” voor uw hypotheek!

Verzekeringsmaatschappijen streng bij onjuiste informatie bij schade

14 oktober 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Verzekeringsmaatschappijen streng bij onjuiste informatie bij schade

 In dit artikel gaan wij erop in hoe verzekeringsmaatschappijen kunnen reageren als zij merken dat ze bij een schademelding onjuiste informatie hebben ontvangen.

Snel en correct schade afwikkelen

De meeste verzekeringsmaatschappijen doen echt hun best om na ontvangst van een schademelding deze snel en correct af te wikkelen. Soms duurt het langer dan de klant misschien wil. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat de omvang van de schade nog niet definitief kan worden vastgesteld.


Ook zal onderzocht moeten worden of de consument de schade terecht claimt. Dit is nodig om de premies betaalbaar te houden. Helaas zijn er altijd verzekerden die het niet zo nauw nemen met de waarheid.

Sancties zijn fors

Als een consument opzettelijk de verzekeringsmaatschappij probeert te misleiden om daarmee onterecht een schade-uitkering te krijgen, dan zijn de sancties fors. De vier belangrijkste sancties zijn de volgende:


Staat de misleiding vast dan hoeft de verzekeringsmaatschappij de gehele schade niet te vergoeden. Stel dat er een inbraak heeft plaatsgevonden waarbij een duur horloge is gestolen. Bij de schademelding meldt de bewoner dat niet alleen het horloge maar ook een set dure oorbellen is gestolen, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Wanneer de verzekeraar dat ontdekt, dan hoeft de verzekeraar helemaal geen schade te vergoeden. Dus ook niet de kosten van het horloge dat wel is gestolen!

Een tweede sanctie is dat de verzekeraar kosten kan maken om vast te stellen dat er ten onrechte schade is gemeld. Wordt vastgesteld dat er inderdaad opzettelijk een onjuiste schademelding is gedaan dan kan de verzekeraar de kosten van dit onderzoek op de consument verhalen.


Een derde sanctie is dat de verzekeraar de persoonsgegevens van de consument die de verkeerde schademelding heeft gedaan, mag registreren in het door veel financiële instellingen geraadpleegd register. Zo’n registratie kan lange tijd, bijvoorbeeld acht jaar, blijven staan. De consument die geregistreerd staat, zal gedurende deze periode merken dat het niet makkelijk is om een nieuwe verzekering of hypotheek af te sluiten.

Een vierde en laatste hier te behandelen sanctie is dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering direct kan beëindigen. In de praktijk is het dan lastig om een nieuwe verzekering af te sluiten. Lukt dit wel dan zal hiervoor vaak een hogere premie moeten worden betaald en zullen er speciale voorwaarden gelden.

Twijfel? Niet zomaar iets antwoorden.

Het komt vaak voor dat de informatie die wordt verstrekt na een schade niet helemaal direct klopt. Soms vergissen mensen zich gewoon, of zijn ze nog door de schade geëmotioneerd waardoor fouten worden gemaakt. Ook kan het zijn dat vragen die de verzekeraar stelt niet goed worden begrepen en daardoor ook niet correct worden beantwoord. Dat kan onbedoeld heel vervelende situaties opleveren.

Ons kantoor behartigt uw belangen. Niet alleen bij het kiezen van een goede verzekering die aansluit op uw specifieke situatie. Ook geven wij actieve ondersteuning indien u te maken krijgt met een schade. Wij helpen u om op correcte wijze de schade te melden. Zien wij dat u bepaalde kosten vergeet waarop u wel recht heeft dan maken wij u hierop attent. Wij helpen u ook om de vragen die de verzekeraar stelt op de juiste wijze te beantwoorden. Is u ooit iets niet helemaal duidelijk of twijfelt u? Aarzel dan niet en bespreek dit met ons! Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat alle schades snel en correct worden afgewikkeld.

Huis verkopen met recht om te blijven wonen?

19 augustus 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Huis verkopen met recht om te blijven wonen?

In het buitenland komt het vaker voor dan in Nederland: ouderen die hun woning verkopen met het recht om in de woning te blijven wonen zolang ze leven.

Rijk in stenen

Veel ouderen wonen in een eigen woning. Woningen die in het verleden zijn gekocht voor een bedrag dat een fractie is van de actuele waarde van de woning. Vaak is de lening die destijds voor de aankoop is afgesloten, ook nog volledig afgelost.

Deze ouderen bezitten daardoor vaak een aanzienlijk vermogen dat echter in de woning is opgesloten en waarmee dus niet “de bakker kan worden betaald” of waarmee de kosten van een reis of de kosten van de studie van de kleinkinderen kunnen worden gefinancierd.

Verkoop en blijven wonen

In de landen om ons heen komt het vaker voor dan in Nederland. Ouderen die hun woning verkopen met het beding dat zij zonder kosten zolang als zij leven in de woning mogen blijven wonen en waarbij de koper ook de kosten van het onderhoud van de woning gaat dragen.

Uiteraard is de koopprijs dan veel lager dan wanneer de woning na verkoop leeg opgeleverd wordt. De korting op de koopprijs wordt bepaald door de inschatting van de resterende tijd dat de bewoner in de woning blijft wonen. Van iemand met de leeftijd van 80 jaar mag gemiddeld worden verwacht dat deze korter in de woning zal blijven wonen dan iemand van 60 jaar. Dit is echt een kanscontract. De 60 jarige kan de volgende dag ongelukkig komen te vallen en voorgoed naar een verzorgingstehuis moeten. Terwijl de 80 jarige gezond en fit de grens van 100 jaar overgaat.

Waar bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje dit hele normale transacties zijn, vinden velen in Nederland dit toch een wat ongemakkelijk idee: een koper die hoopt dat je over het tapijtje struikelt.

Steeds meer alternatieven

Het heeft even geduurd. Maar er komen steeds meer banken met goede alternatieven, waarbij ouderen met hun woning als onderpand een lening ontvangen. Over deze lening hoeven zij maandelijks geen rente of aflossing te betalen, want dit wordt gefinancierd uit de opbrengst als de woning wordt verkocht, als de bewoners in een andere woonsituatie zijn terechgekomen of zijn overleden.

Voordeel is dat het eigendom van de woning ongewijzigd blijft en er dus geen druk is, of hoeft te worden gevoeld, om de woning eerder dan gewenst te verlaten.

Veel belangstelling

De Vereniging Eigen Huis signaleert deze ontwikkeling ook. In korte tijd is het onderdeel van de website van deze vereniging, waar informatie over deze vorm van financiering wordt gegeven, meer dan 100.000 keer bezocht. Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die op dit moment beschikbaar zijn om een deel van uw vermogen dat in uw woning “opgesloten zit” contant te maken, dan lichten wij dat graag toe. Laat u ons dit weten? Dan maken wij graag een afspraak met u.

Laten we regelmatig even om tafel zitten

19 augustus 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Laten we regelmatig even om tafel zitten

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van uw financiële zekerheid. Om dit optimaal te kunnen doen is het verstandig dat wij periodiek met u om tafel zitten om alle belangrijke onderwerpen die van invloed kunnen zijn op uw financiële positie door te nemen.

Organisatie van zekerheid is altijd een momentopname

Ons vak is het organiseren van zekerheid. Uiteraard kunnen wij niet voorkomen dat u betrokken raakt bij bijvoorbeeld een brand in uw woning of een verkeersongeval. Door samen met u de juiste maatregelen te nemen kunnen wij proberen het risico dat zo’n calamiteit u treft te beperken en, indien het noodlot dan toch toeslaat, de financiële gevolgen hiervan zo veel mogelijk op te vangen.

Indien wij uw totale situatie hebben besproken en alles op orde hebben gemaakt, kunnen er allerlei veranderingen optreden die het wenselijk maken om aanpassingen in uw zekerheidspakket aan te brengen.

Enkele voorbeelden van veranderingen waarbij het in de praktijk nogal eens fout gaat

Wijziging begunstiging

Meer dan een derde van de huwelijken eindigt tegenwoordig in een echtscheiding. (Huwelijks)partners sluiten vaak een overlijdensrisicoverzekering af. Dit is een verzekering die bij voortijdig overlijden van een van de partners een kapitaal uitkeert. Dit kapitaal is dan bijvoorbeeld bedoeld om de hypotheekschuld in één keer af te lossen. In de verzekering is opgenomen de naam van de persoon aan wie de uitkering moet plaatsvinden. Dat noemen we de “begunstigde”.

Het komt met grote regelmaat voor dat na een scheiding vergeten wordt de naam van de begunstigde te wijzigen. Vaak is het de bedoeling dat de uitkering bij het overlijden van de ene partner plaatsvindt aan de nieuwe partner. Maar wanneer deze wijziging niet op de verzekering is doorgevoerd dan kan iedereen hoog of laag springen: het kapitaal wordt uitgekeerd aan de persoon die op de polis is genoemd!

De waarde van de woning

De waarde van woningen kan door de tijd verschillen. Bijvoorbeeld omdat er veel meer vraag naar woningen is dan aanbod, of door een verbouwing of doordat er in de omgeving van de woning veranderingen plaatsvinden die de waarde van de woning verhogen.

Is op de brandverzekering van de woning niet de juiste waarde verzekerd dan kan dat bij een schade tot problemen leiden. Ook wanneer de woning maar gedeeltelijk is beschadigd. De hoofdregel is dat er bij een te laag verzekerd bedrag een korting op de verzekering plaatsvindt. Stel dat de waarde van de woning 250.000 euro is en het verzekerd bedrag 200.000 euro, dan is er dus sprake van een onderverzekering van 20%. Indien u dan een schade heeft van bijvoorbeeld 20.000 euro dan loopt u het risico dat hiervan slechts 16.000 euro wordt vergoed. Het is dus van belang om regelmatig te kijken of het verzekerde bedrag van de woning correspondeert met de werkelijke waarde van uw woning.

De waarde van de inboedel

Door vererving kan iemand opeens kostbare objecten verwerven. Bijvoorbeeld een schilderij of sierraden. Ook in dat geval is het belangrijk om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de bestaande verzekeringen. Vallen de objecten wel onder de bestaande verzekering? En zo ja, voor welk maximaal bedrag? Vaak kennen verzekeringen voor bijvoorbeeld sierraden bepaalde maximaal te vergoeden bedragen. Bij het erven van kostbare sierraden kan het verstandig zijn om hiervoor een aparte voorziening te treffen. Ook is het belangrijk te voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij sprake is van onderverzekering. Is dit het geval dan kunnen, zoals we hierboven bij de brandverzekering hebben uitgelegd, ook bij kleinere schades die niets met deze sierraden te maken hebben, problemen ontstaan.

Kind gaat studeren en op zichzelf wonen

Ook het kind dat in verband met studie op zichzelf gaat wonen vereist aandacht. Hoe zit dat dan precies met de verzekeringen? Complex wordt het indien in de nieuwe woonsituatie van het kind er sprake is van gemeenschappelijke bewoning en gebruik van ruimtes. Het zijn maar een paar veel voorkomende situaties die wij hier noemen. Zo zijn er nog veel meer! In de periodieke contacten met u proberen wij na te gaan of er veranderingen hebben plaatsgevonden die om aanpassing van uw zekerheidspakket vragen. Wij zijn nieuwsgierig omdat wij voor u het beste willen!