Bel mij terug !

Wat leren we van de Pensioen3daagse

20 november 2015 Bax & van Beek no comments

Begin november vond in Nederland de Pensioen3daagse plaats. Nadenken over het pensioen staat nog steeds niet hoog op de prioriteitenagenda van de Nederlander. Dit bleek ook weer tijdens de 3daagse. De belangrijkste conclusie van de dagen is dat te veel mensen niet nadenken over de bestedingsruimte die zij hebben na pensionering. Daar speelt een aantal redenen een rol bij: we hebben geen zin om er over na te denken, we vinden het te complex. En ook het gebrek aan overzicht van mogelijke oplossingen speelt een rol.

Dit baart ons als financieel adviseur veel zorgen. Wist u dat pensioen eigenlijk het belangrijkste financiële product is dat u kunt hebben?! Uit onderzoek blijkt dat een derde van de Nederlanders minder pensioen gaat ontvangen dan hun beoogde bestedingsruimte. Wanneer de waarde van de eigen woning wordt meegenomen in de berekening, heeft bijna een kwart nog steeds een tekort. Er zijn diverse groepen met extra risico op een pensioentekort: gescheiden mensen, zzp’ers, eigenaren van woningen die onder water staan en mensen uit de leeftijdscategorie 35-40 jaar. Maar ook arbeidsongeschikten en mensen met (veel) tijdelijke arbeidscontracten lopen risico. Hoort u bij deze categorie? Of wilt u eens weten waar u op uw oude dag op kunt rekenen? Wij geven u graag inzicht in uw situatie. Want inkomen voor uw oude dag (pensioen) is essentieel voor uw financiële welzijn na afloop van uw arbeidzame leven.

Zorgverzekering en reisverzekering als 1 geheel

21 oktober 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Zorgverzekering en reisverzekering als 1 geheel

Er bestaan nogal wat misverstanden als het gaat over vergoedingen en eigen risico bij zowel een zorgverzekering als een reisverzekering. En al helemaal als beide
verzekeringen naast elkaar bestaan. Het is niet eenvoudig om door de bomen het bos te zien. We geven u enkele voorbeelden: Veel verzekerden weten niet dat een bezoek aan de huisarts of kraamzorg niet onder het eigen risico valt. Daar moet u dus zelf voor betalen. Maar daarentegen kan de huisarts veel medische handelingen, zoals bijvoorbeeld oren uitspuiten, zelf uitvoeren. Gaat u hiervoor naar het ziekenhuis, dan bent u al snel 150 euro kwijt. Eén op de drie Nederlanders tussen de 50 en 59 jaar denkt niet genoeg geld te hebben na pensioen

En hoe zit het dan met medische kosten in het buitenland? Kunt u dan rekenen op uw zorgverzekering of heeft u daar een reisverzekering voor nodig? Deze vraag beantwoorden wij regelmatig aan onze relaties. In de basisverzekering is een standaard werelddekking voor spoedeisende zorg opgenomen, die (een deel van) de gemaakte zorgkosten in het buitenland dekt. Het eigen risico moet in dat geval wel gewoon betaald worden. Een reisverzekering met aanvullende medische dekking vergoedt daarentegen het eigen risico. Dat scheelt u tot wel € 385,- in 2016. Een been breken op vakantie in het buitenland kan dus financieel gezien voordeliger uitpakken dan in Nederland. Bij de reisverzekering met medische dekking worden ook vaak tandartskosten in het buitenland (gedeeltelijk) vergoed. Voor een declaratie van zorgkosten in buitenland worden de behandeltarieven aangehouden die in Nederland gehanteerd worden. Gelukkig is bijbetaling niet vaak nodig omdat Nederland een van de duurste landen in Europa is als het gaat om zorgkosten.

Wilt u uw zorgverzekering en reisverzekering optimaal op elkaar afstemmen? Vraag ons dan om een goed advies hierover.

Eén op de drie Nederlanders tussen de 50 en 59 jaar denkt niet genoeg geld te hebben na pensioen

21 oktober 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Eén op de drie Nederlanders tussen de 50 en 59 jaar denkt niet genoeg geld te hebben na pensioen

Kunt u zeggen dat u er vertrouwen in heeft dat u genoeg geld te besteden hebt na uw pensioen? Als u nee zegt, dan geeft u hetzelfde antwoord als 1 op de 4 Nederlanders op deze vraag. Dat baart ons zorgen. Gezien de recente pensioenontwikkelingen zit er nou eenmaal steeds minder in het vat. En gezien de ontwikkelingen naar een meer individueel systeem, is de noodzaak om zelf een potje op te bouwen zeer groot. Deze noodzaak zal vooral voor jongeren sterk toenemen. Wat is er over 40 jaar over van de pensioenpot? Het ongelukkige doet zich nu voor dat juist jongeren aangeven dat zij liefst rond hun 63ste met pensioen wensen te gaan. De acceptatie om langer door te werken is bij deze groep nog maar beperkt aanwezig. En dat terwijl zij juist tot hun 68ste en misschien zelfs 69ste door zullen moeten werken.

Wij kunnen het niet genoeg benadrukken: onderneem vandaag al stappen om een potje op te bouwen voor later. En wijs uw kinderen op de noodzaak hiervan. Met kleine financiële stapjes is veel te bereiken, vooral als er nog een verre horizon is. We helpen u graag met uw persoonlijke financiële inrichting voor later.

Rentemiddeling bij steeds meer banken mogelijk

21 oktober 2015 Bax & van Beek no comments

We hebben goed nieuws voor u: staatssecretaris Wiebes (Financiën) gaat de fiscale belemmeringen rondom rentemiddeling nog dit jaar wegnemen. Dit betekent dat hij boeterente in fiscaal opzicht gaat beschouwen als rente en niet langer als kosten. Dit betekent dat u als huiseigenaar aftrek kunt krijgen voor de boeterente. Niet alleen bij betaling ineens, maar ook als de boete wordt uitgesmeerd over een langere periode. Hierdoor kan het oversluiten van een hypotheek veel aantrekkelijker worden. Normaliter moet u als huiseigenaar bij tussentijds oversluiten namelijk een forse eenmalige boete betalen. Maar met rentemiddeling wordt die boete over een langere periode uitgesmeerd.

Sommige banken, zoals ING en SNS Bank, bieden al rentemiddeling aan. Andere banken, zoals Rabobank en ABN AMRO, doen het nog niet, vooral vanwege de fiscale onduidelijkheden. We verwachten dat zij nu zeer binnenkort dit standpunt gaan veranderen.

Oversluiten van uw hypotheek. Misschien is het voor u ook wel interessant. Vraag ons om een gesprek en dan kijken we graag met u naar de mogelijkheden.

Drie op de tien Nederlanders kan uitvaartkosten niet betalen!

21 oktober 2015 Bax & van Beek no comments

Weet u dat 3 op de tien Nederlanders geen mogelijkheid ziet om de kosten van de uitvaart binnen 30 dagen te betalen als iemand in hun naaste omgeving overlijdt? Dit blijkt uit onderzoek van GfK. Als financieel adviseur schrikken wij van deze cijfers. Vandaar dat we graag hier uw aandacht op vestigen. We licht het toe:

De kosten van een uitvaart bedragen al snel € 8.000,-. Dat
zijn bedragen die niet iedereen zomaar paraat heeft. Helemaal niet als je starter bent op de arbeidsmarkt. Dit blijkt ook uit het onderzoek: hoe jonger, hoe meer moeite men ermee denkt te hebben om de uitvaartkosten te betalen. Zo geeft meer dan een derde van de mensen tot 30 jaar aan geen enkele mogelijkheid te zien om de kosten te betalen en een kwart denkt het alleen met hulp van anderen te kunnen.Drie op de tien Nederlanders kan uitvaartkosten niet betalen!

Bij het overlijden van een dierbare komt veel kijken. In een korte tijd moet er veel geregeld en besloten worden. Veel mensen hebben geen idee met welke zaken ze ineens geconfronteerd worden. En hoe zit het met de kosten? Hoe moeilijk het onderwerp ook is, het is verstandig om daar vooraf over na te denken. Als uw adviseur kunnen we u begeleiden bij het afdekken van de kosten van de uitvaart. En wij staan voor u klaar wanneer u, of uw nabestaanden, onverwacht gebruik moeten maken van de verzekering.

Huizenprijzen terug op oude hoogtes

23 september 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Huizenprijzen terug op oude hoogtes

De woningmarkt in het westen van het land heeft zich de afgelopen periode sterk hersteld. Het stedelijk gebied in Noord-Holland is de eerste regio van Nederland waar in het tweede kwartaal van 2015 de gemiddelde woningwaarde hoger is dan de piek uit 2008. Met een gemiddelde woningwaarde van € 297.000 is daar het hoogste niveau ooit bereikt. Dit staat in groot contrast met het oosten van het land waar de gemiddelde woningwaarde nog 11% onder het hoogste prijsniveau ligt.

Noord-Holland is de enige provincie in Nederland waar het aantal jaarlijkse verkopen het huidige aantal te koop staande woningen overstijgt. In alle andere provincies ligt het aanbod van woningen nog hoger dan het jaarlijkse aantal verkochte woningen. Veel huizenkopers spelen nog steeds met de gedachte om over te stappen naar een nieuw, vaak groter huis omdat de koopprijzen nog zo aantrekkelijk zijn. Er is nog steeds voldoende onderhandelingsruimte. Als hypotheekadviseurs zien wij dat mensen in het aankoopproces van een woning wel eens ‘flirten’ met het web om zich te laten informeren over het sluiten van een hypotheek. Of om zelfs een hypotheek volledig digitaal, zelf te sluiten. Natuurlijk begrijpen wij als financieel adviseurs dat u zichzelf via diverse websites laat informeren over de diverse mogelijkheden. Toch adviseren wij u om een hypotheek nooit zelf te sluiten, zonder ons met u mee te laten kijken. En u door ons op basis van onze expertise, te laten adviseren over zaken waar u niet aan heeft gedacht, maar die wel van groot belang zijn. Als uw adviseur sluiten we daarbij aan op de kennis en kunde die u reeds heeft. Wat wij niet hoeven te doen omdat u dat zelf niet kunt, doen wij dan ook niet en brengen we dus ook niet bij u in rekening. U betaalt ons voor onze deskundigheid en voorkomt hiermee onbedoelde fouten. Zo werken wij graag met u samen. Als uw financiële partner.

Het aantal echtscheidingen blijft stijgen

23 september 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Het aantal echtscheidingen blijft stijgen

In 2014 eindigden 35 duizend huwelijken in een scheiding, dit is 5% meer dan in 2013. Het aantal echtscheidingen is daarmee terug op het niveau van 2008 (inclusief de toen nog bestaande mogelijkheid van flitsscheidingen). De gemiddelde leeftijd waarop mensen uit elkaar gaan is iets gestegen. Bij mannen ligt dat nu rond de 46 jaar en bij vrouwen rond 43 jaar. Ook het aantal geregistreerde partnerschappen dat wordt ontbonden is toegenomen.

Als financieel adviseur herkennen we deze cijfers. Steeds vaker begeleiden wij relaties bij de afwikkeling van een scheiding. Dit zijn ingewikkelde trajecten. Niet alleen omdat er veel emotie bij komt kijken, maar ook omdat het verdelen van het gezamenlijk vermogen, schulden en bezittingen een complexe materie is. Maar wel eentje om niet uit de weg te gaan. Helaas zien wij te vaak dat relaties ons op een te laat moment betrekken bij de afwikkeling van hun scheiding. Advocaten en mediators zijn dan al volop aan de slag, maar die weten vaak niets tot te weinig af van financiële zaken. Vermogensafwikkeling, zowel bij gehuwden als samenwonenden, zowel met als zonder huwelijkse voorwaarden is een vak apart. Verkeerde keuzen kunnen bijvoorbeeld zomaar leiden tot fiscale boetes of pensioentoezeggingen die niet te verwezenlijken zijn. Allemaal zaken die we helaas in onze adviespraktijk tegenkomen. Ons advies is daarom om ons altijd in te lichten als u en uw partner, hoe verdrietig ook, hun eigen pad gaan bewandelen. Als uw financiële gesprekspartner kunnen wij u daarbij professioneel ondersteunen.

Extreme neerslag veroorzaakt veel schade

23 september 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Extreme neerslag veroorzaakt veel schade

Wat heeft Nederland de afgelopen zomer te kampen gehad met extreme hoosbuien. Keer op keer werden delen van Nederland overspoeld met regen, regen en nog eens regen. Zelfs dorpen en steden die nog nóóit iets te maken hebben gehad met wateroverlast, zijn slachtoffer geworden van dit natuurgeweld. Met name extreme regenval, zoals 80 mm neerslag in 24 uur, zorgde voor waterschade in en om de woning. Daarnaast hebben veel mensen te maken gehad met schade door blikseminslagen en hagel.

De ervaring in Nederland leert dat een flinke hoosbui in totaal zo’n miljoen euro particuliere schade met zich meebrengt. Bij de extreme neerslag in de afgelopen maanden was er echter sprake van maar liefst 5 miljoen euro schade. Het KNMI signaleert dat het extreme weer de komende jaren verder zal toenemen door de klimaatverandering. Vandaar dat we u even een herinnering sturen: zijn uw opstal- en inboedelverzekering nog toereikend? Controleer eens of u geen grote aankopen hebt gedaan de afgelopen periode die misschien nog niet in de waarde van uw inboedel voor de verzekering zijn opgenomen. Of heeft u misschien een aanbouw aan het huis gedaan waar de verzekeraar nog niets van weet? Vraag gerust onze hulp om samen te kijken of u goed verzekerd bent voor de komende hoosbui die over ons land gaat trekken.

Het kiezen van een zorgverzekering die bij u past, is van groot belang

23 september 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Het kiezen van een zorgverzekering die bij u past, is van groot belang

Wist u dat Nederlanders gemiddeld € 2.153 per persoon aan zorgkosten declareren? De hoogste kosten vinden we bij medisch-specialistische zorg. Daarbij wordt gemiddeld voor € 1.230 per jaar aan deze kosten gedeclareerd. Let op, het gaat hierbij om een gemiddelde. De een declareert dus veel meer dan de ander. De gemiddelde zorgkosten voor 65-plussers blijken bijna drie keer zo hoog als voor jongere personen.

Nieuwskrant 224Als u dit leest, zult u zich extra realiseren dat een goede zorgverzekering maatwerk betreft. Want de een heeft nou eenmaal meer medische zorg nodig dan de ander. En dan hebben we het niet alleen over de kosten, maar ook de vorm van de zorg. Welke specialisatie is er nodig en in welke regio? Deze vragen dienen vooraf goed en zorgvuldig in kaart gebracht te worden voordat een gedegen keuze gemaakt kan worden voor een zorgverzekering. Dat dit in 2014 onvoldoende in Nederland is gebeurd, blijkt uit onderzoekscijfers naar het vertrouwen van Nederlanders in zorgverzekeraars. Op een tienpuntsschaal is het gemiddelde vertrouwen in zorgverzekeraars slechts een 5,9. Wij denken dat dit lage schoolcijfer vooral te wijten is aan onduidelijkheid. Onduidelijkheid over welke zorg verzekerd is, over de beperkte vrije keuze zorgverleners en over het eigen risico. Wilt u een zorgverzekering die optimaal bij u past en heeft u hulp nodig bij uw keuze, wij helpen u daar graag bij!

Dit jaar eens wat langer nadenken over uw zorgverzekering

29 juli 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Dit jaar eens wat langer nadenken over uw zorgverzekering

Iedereen kan op enig moment medische zorg nodig hebben. De kosten van deze zorg kunnen fors zijn. In Nederland is iedereen op grond van de wet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De overheid stelt het pakket vast van dekkingen, die in die basisverzekering moet zijn opgenomen.

Op het eind van elk jaar mag u van verzekeraar wisselen. Uw bestaande verzekering moet u dan voor 1 januari 2016 opzeggen en uw nieuwe verzekering moet u voor 1 februari 2016 afsluiten. U bent dan bij uw nieuwe verzekeraar verzekerd vanaf 1 januari 2016.

Verschillen nemen toe Verzekeringsmaatschappijen hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht. Dus ook wanneer uw gezondheid niet meer optimaal is, kunt u voor de basisverzekering van verzekeringsmaatschappij wisselen. Die acceptatieplicht geldt niet voor de aanvullende verzekering zoals voor tandheelkundige hulp of voor fysiotherapie.

Verzekeringsmaatschappijen moeten met elkaar concurreren op de inkoop van medische zorg. Daarbij moeten zij letten op de kwaliteit van de verschillende ziekenhuizen maar ook op de prijs. Juist door dit inkoopbeleid van zorgverzekeraars nemen de verschillen tussen de verschillende zorgverzekeraars toe.

Meer dan ooit is er voor u nu reden om dit jaar eens goed na te denken over welke zorgverzekering uw voorkeur heeft. Om u hierbij te helpen geven wij u onderstaand de volgende informatie.

Meer dan ooit is er voor u nu reden om dit jaar eens goed na te denken over welke zorgverzekering uw voorkeur heeft. Om u hierbij te helpen geven wij u onderstaand de volgende informatie.

  • Natura zorgverzekering. Indien u medische hulp nodig heeft, bent u verplicht zich onder behandeling te stellen van een medische instelling waarmee uw verzekeraar een contract heeft afgesloten. Wilt u naar een andere medische instelling, dan zult u een deel van de kosten zelf moeten betalen.
  • Restitutiepolis. Bij deze verzekering bent u vrij om u tot die medische instelling te wenden, die uw voorkeur heeft. Valt de behandeling binnen de basisverzekering dan vergoedt de verzekeraar de behandeling, ongeacht de medische instelling
    die deze behandeling uitvoert.
  • Budgetpolis. Dit is een relatief nieuwe variant. De premie is veel lager dan van de twee andere varianten. Maar de beperkingen zijn vaak ook aanzienlijk. Wilt u gebruik maken van een medische instelling waar de verzekeraar geen samenwerking mee heeft, dan kan het gebeuren dat u 50 % van deze kosten zelf moet betalen. Of dat u verplicht wordt medicatie via internet bij een bepaalde digitale apotheek te bestellen. Ook kunt u juist bij deze variant te maken krijgen met lange wachttijden, voordat u medische zorg krijgt. Kortom een variant waar u echt goed over moet nadenken voordat u deze afsluit.

Maak zorgvuldig een keuze Ons advies is om meer dan misschien in andere jaren dit jaar zorgvuldig uw keuze voor een zorgverzekering te maken. Daarbij gaat het om vragen als:

  • Hoe belangrijk vindt u het om die arts te kunnen kiezen in wie u zelf vertrouwen heeft?
  • Wat kunt u zelf financieel dragen ten aanzien van het eigen risico?
  • Welke medische zorg verwacht u in de naaste toekomst nodig te hebben en wilt u deze zorg in een specifiek ziekenhuis ontvangen?
  • Is voor u een aanvullende zorgverzekering wel of niet belangrijk?

Wees voorzichtig met vergelijkingssites Elk jaar komen er op internet sites waarmee u zorgverzekeringen kunt vergelijken. Via die sites kunt u vaak ook een verzekering afsluiten. Dit lijkt allemaal gratis. In de afgelopen jaren is echter gebleken, dat deze sites vaak een vergoeding krijgen van de zorgverzekeraars, indien via hun site een verzekering wordt afgesloten. Tevens is ook gebleken, dat de informatie op deze sites niet altijd even betrouwbaar is.

Laat u objectief adviseren Als onafhankelijk advieskantoor hebben wij toegang tot alle voorwaarden van alle zorgverzekeraars. Wij kunnen u daardoor objectief adviseren. Indien u dit jaar een goede analyse wilt hebben wat voor u een passende zorgverzekering is, dan zijn wij u daarbij graag van dienst.