Bel mij terug !

De woningmarkt trekt fors aan

29 juli 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor De woningmarkt trekt fors aan

Na een goed eerste kwartaal heeft het herstel van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2015 fors doorgezet. In het tweede kwartaal wisselden circa 50.000 woningen van eigenaar. Ook de prijzen van woningen stijgen weer. Gemiddeld is de prijs waarvoor woningen verkocht worden circa 4 tot 5 % hoger dan een jaar geleden. Opvallend is, dat nu ook duurdere woningen en woningen buiten de stedelijke gebieden beter verkocht worden. Dit wijst er op, dat de doorstroming op de woningmarkt echt op gang is gekomen.

Minder woningen onder water Sinds het dieptepunt van de economische crisis zijn de verkoopprijzen van woningen circa 8 % gestegen. Dit is goed nieuws voor mensen bij wie de actuele hypotheekschuld hoger is dan de verkoopwaarde van de woning. Door de prijsstijgingen neemt het aantal “onder water staande woningen” verder af. Het risico om met een restschuld te blijven zitten, indien de woning verkocht moet worden, bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding, wordt daarmee kleiner.

Kabinet wil huren verhogen Er moet rekening gehouden worden met het feit, dat de huren in de komende jaren verder zullen stijgen, waarbij deze stijging ook deels inkomensafhankelijk gaat worden. Minister Blok heeft voorstellen aan de Kamer gezonden, die uitgaan van een reguliere
huurverhoging met inflatie + 2 %. Voor huurders die feitelijk een hoger inkomen hebben dan passend is voor de huur die zij betalen, zou de verhoging dan inflatie + 4 % moeten worden. Op dit moment is het kopen van een woning voor veel mensen al goedkoper dan het langjarig blijven huren. Indien de huren versneld hoger worden, zal het voor steeds meer mensen aantrekkelijker te worden om over te gaan tot aankoop van een woning.

Ruim aanbod aan woningen Op dit moment staan er circa 200.000 woning te koop. De keuze voor kopers is dus groot. Wij verwachten, dat het herstel van de woningmarkt in de komende maanden zal doorzetten. De hypotheekrente is nog steeds historisch laag, het consumentenvertrouwen groeit en de werkgelegenheid stijgt weer. Allemaal ontwikkelingen die meer mensen zullen doen besluiten, dat nu het moment is aangebroken, om over te gaan tot koop van een eigen woning.

Vraag tijdig advies Overweegt u voor het eerst een woning te kopen of te verhuizen naar een andere woning? Wij kunnen voor u de mogelijkheden op een rij zetten. Ons advies is om eerst met onze hypotheekdeskundige globaal een inventarisatie te maken van de financiële mogelijkheden die voor uw situatie gelden. Met deze kennis kunt u veel gerichter in de markt zoeken naar een woning, die aan uw wensen voldoet en die binnen uw financiële mogelijkheden ligt.

Premies Motorrijtuigen: Aansprakelijkheid moeten hoger

29 juli 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Premies Motorrijtuigen: Aansprakelijkheid moeten hoger

In Nederland bestaat er tussen verzekeringsmaatschappijen een felle concurrentie. Die concurrentie kan zo hevig worden, dat de premies te laag zijn om alle schades die plaatsvinden daaruit te financieren. Zo een situatie doet zich nu voor op het gebied van de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. In 2014 leden de gezamenlijke verzekeraars op deze verzekering een verlies van maar liefst 300 miljoen euro. Dit verlies wordt onder meer veroorzaakt door sterk gestegen kosten van letsel. Het gaat dan om letsel dat ontstaat door een ongeval met het motorrijtuig en waarvoor de bestuurder van dat motorrijtuig aansprakelijk voor is.

Hoewel in Nederland de verzekeringsmaatschappijen kapitaal krachtig genoeg zijn om dit soort verliezen te dragen is dit natuurlijk geen situatie die lang kan voortduren. De Nederlandse Bank roept deze verzekeraars dan ook op om te komen tot een kostendekkende premie.

Er moet dan ook rekening worden gehouden met het gegeven, dat met name de premies voor de (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering voor auto’s in de komende tijd zullen stijgen. Wij verwachten echter, dat de concurrentie onverminderd groot zal blijven. Ons kantoor heeft per dag een overzicht van de tarieven en voorwaarden van alle relevante autoverzekeraars. Krijgt u een voorstel voor aanpassing van uw verzekering, dan zijn wij altijd bereid te kijken of er voor u gunstigere alternatieven zijn voor wat betreft premie en/ of verzekeringsvoorwaarden.
De

En toen was er toch een inkomensgat…

29 juli 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor En toen was er toch een inkomensgat…

Op 9 juli jl. heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een uitspraak gedaan die de nodige aandacht in de media heeft gekregen. Omdat de casus voor veel consumenten relevant is vatten wij deze onderstaand kort samen.

Zoals u weet gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd in de jaren na 2022 is dus daarom nu nog niet bekend. In deze casus is klager in 2000 arbeidsongeschikt geworden en ontvangt hij een uitkering. In de verzekeringsvoorwaarden is bepaald, dat de uitkering tot de leeftijd van 65 jaar zal plaatsvinden. Door de stapsgewijze verhoging gaat de AOW van klager pas 3 maanden na zijn 65ste leeftijdsjaar in. De uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt echter op 65 jaar. Klager heeft dus een gat van drie maanden in zijn inkomen.

De geschillencommissie heeft nu vastgesteld, dat indien de voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bepalen, dat de uitkering stopt op 65 jaar en dat wanneer de uitkering al is ingegaan van de verzekeraar niet kan worden geëist, dat deze de uitkering blijft betalen na het 65e jaar. In de visie van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is afspraak nu eenmaal afspraak. In dit geval was de afspraak een uitkering tot 65 jaar. Op dit risico waren ook de premies berekend. Het onbevredigende van deze uitspraak is, dat bij het aangaan van deze overeenkomst het duidelijk de bedoeling was, dat een eventuele uitkering op grond van de arbeidsongeschiktheidsverzekering naadloos zou aansluiten op de AOW uitkering. Door de verhoging van de AOW- leeftijd heeft de klager nu een inkomensgat. Nu zal dat bedrag van in totaal € 390,-, zoals in deze casus het geval was, wel overzienbaar zijn. Maar met
het verder opschuiven van de AOW- leeftijd zullen dit soort gaten groter worden.

In de praktijk hebben veel mensen in het verleden financiële beslissingen genomen, waarbij uitgegaan is van een AOW-leeftijd van 65 jaar. Het is verstandig om, al dan niet samen met de deskundigen van ons kantoor, alle relevante financiële overeenkomsten nog eens door te nemen en te kijken waar de verhoging van de AOW-leeftijd mogelijk tot problemen leidt, omdat deze overeenkomsten nog uitgaan van een AOW-leeftijd van 65 jaar.

De voordelen rond twee autoverzekeringen binnen één gezin

7 mei 2015 Bax & van Beek no comments

Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd van een relatie of de auto van de partner meeverzekerd kan worden. Vaak is dat geen enkel probleem. Of dat ook de beste oplossing is, hangt echter af van de situatie. Het hangt van een aantal aspecten af. Neem nou bijvoorbeeld het aantal schadevrije jaren. Als u schadevrije jaren hebt opgebouwd en uw partner niet, is het voordeliger om de auto op uw eigen naam te verzekeren. U moet zich dan wel realiseren dat uw partner dan geen schadevrije jaren opbouwt. Want schadevrije jaren worden altijd opgebouwd op naam van één persoon.

U heeft zelf een auto met autoverzekering en u wilt een tweede auto, die van uw partner verzekeren? Dan is ons advies om beide auto’s bij dezelfde verzekeraar te verzekeren om te kunnen profiteren van uw schadevrije jaren. U maakt dan namelijk gebruik van een tweede autoregeling. Bij sommige verzekeraars is het dan zelfs mogelijk om de auto op naam van uw partner te verzekeren. Het voordeel daarvan is dat uw partner dan ook zelf schadevrije jaren opbouwt.

Er zijn ook verzekeraars die een regeling hebben voor de tweede gezinsauto. Als u bij een dergelijke verzekeraar twee auto’s verzekert, krijgt u voor de tweede auto dezelfde korting op de premie als voor de eerste auto. Dat kan een mooie besparing opleveren. Wat is handig voor uw auto’s en met welke voorwaarden voor de autoverzekering moet u rekening houden? We laten het u graag zien!

Moet u binnenkort een nieuwe renteperiode voor uw hypotheek kiezen?

7 mei 2015 Bax & van Beek no comments

Jaarlijks moeten ruim een half miljoen huizenbezitters opnieuw een rentekeuze maken voor hun hypotheek, omdat hun huidige rentevast periode afloopt. Een degelijke keuze heeft een grote invloed op de maandelijkse lasten. In dit artikel leest u over de aspecten die bij de keuze van belang zijn.

Veel mensen kiezen een rentevast periode vaak op slechts één enkel argument. Bijvoorbeeld: wij gaan voor de laagste maandlasten en kiezen daarom voor 1 jaar rentevast. Of een ander veelgehoorde keuze: ik hou van zekerheid en kies dus voor 20 jaar vaste rente. Maar wist u dat u momenteel voor een rente van 20 jaar tot maar liefst 75% meer betaalt dan voor een rentevast periode van 1 jaar?

Een juiste rentekeuze kan u jaarlijks vele duizenden euro’s voordeel opleveren. Vandaar dat wij het verstandig vinden bij renteherziening ook daadwerkelijk een gedegen afweging
te maken. Uiterlijk drie maanden voordat u een nieuwe rentevast periode moet kiezen, krijgt u via de geldverstrekker van uw hypotheek een signaal hierover. Ook als u die hypotheek destijds niet via ons kantoor heeft afgesloten, adviseren wij u graag over de aspecten die bij deze keuze van belang zijn. We praten dan onder andere over de actuele renteverschillen tussen de diverse periodes, over het soort hypotheek dat u heeft, diverse soorten hypotheekdelen, hoogte van hypotheeklasten en natuurlijk over uw voorkeur. Aarzel daarom niet om onze expertise voor u in te zetten.

Technologische ontwikkelingen en uw portemonnee

7 mei 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Technologische ontwikkelingen en uw portemonnee

Ook al lijkt de verzekeringsbranche soms wat star over te komen, wij kunnen u uit eigen ervaring vertellen dat het tegendeel waar is. Zo moeten wij als branche continu meebewegen met technologische ontwikkelingen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de ontwikkeling van de volledig zelfrijdende auto. Een auto die steeds meer rijfuncties van de bestuurder overneemt. Als het goed is zal door deze auto het aantal schades flink gaan afnemen. En dat is goed nieuws voor u want daarmee daalt ook uw autopremie! Maar een dergelijke auto kent ook andere aspecten. Wat dacht u van de aansprakelijkheid? Stel u heeft een zelfrijdende auto en u heeft een ongeluk. Wie is er dan aansprakelijk? U als passagier, de autofabrikant, de softwareleverancier of de wegbeheerder? Een vraag waar nog niemand antwoord op kan geven en waar we met elkaar over na moeten denken.

We zien ook andere technologische ontwikkelingen waar u in en rond het huis uw voordeel mee kunt doen. Vooral alarmmeldingen via bijvoorbeeld uw telefoon kunnen maken dat schades minder vaak voorkomen en vooral ook minder groot worden. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om zaken in uw huis snel te signaleren en u ervoor te waarschuwen. Hoge temperatuur, wateroverlast, elektrische storing en ga zo maar door. De schades voor verzekeraars gaan hiermee afnemen wat een positieve ontwikkeling is voor uw portemonnee: de premies van schadeverzekeringen gaan omlaag. Dus: lang leve de technologische vooruitgang!

Goedkope ouderenwoning via een ‘blijverslening’

7 mei 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Goedkope ouderenwoning via een ‘blijverslening’

Nieuwskrant 215De media raken er niet over uitgesproken: de overheid wil senioren stimuleren om langer thuis te blijven wonen, maar de kosten van de thuiszorg moet naar beneden. Wat een dilemma. We lijken ons te begeven in een tegenstrijdigheid die we niet 1, 2, 3 opgelost gaan krijgen.

Ondertussen zijn er diverse instanties die zich buigen over deze kwestie en trachten oplossingen te vinden voor de financiële kant van deze zaak. Zo is er het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Deze stichting heeft een zogeheten blijverslening in de maak waarmee senioren hun huis levensloopbestendig kunnen maken. Vaak moeten ouderen immers investeren in hun huis om daar te kunnen blijven wonen. Denkt u aan het maken van een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Echter, een dergelijke investering kost (veel) geld. Ouderen beschikken vaak wel over vermogen, maar dat zit in veel gevallen in hun huis. De hypotheek is vaak al afgelost en zij kunnen geen nieuwe hypotheek verkrijgen. De blijverslening zou hier solaas moeten bieden. De doelstelling van deze regeling is om senioren zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, tegen beperkte kosten.

De regeling werkt via de gemeente. De gemeente verstrekt de bij SVn verkregen blijverslening (bijvoorbeeld € 15.000,- voor de verbouwing) en krijgt in ruil daarvoor het recht van eerste hypotheek. Het onderpand zit in de woning. Bij verkoop krijgt de gemeente die € 15.000,- terug en kan dat bedrag weer gebruiken voor een volgende aanvraag tot een woningaanpassing. Met de blijverslening heeft de gemeente een interessant systeem in handen om burgers te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van hun woning zonder dat het hen direct geld kost. Of u in aanmerking zou kunnen komen voor een dergelijke regeling binnen uw gemeente, zoeken we te zijner tijd graag voor u uit.

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog

21 april 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog

Denkt u nog steeds dat u op uw 65ste met pensioen gaat? En u dan een AOW-uitkering gaat ontvangen? Helaas. De kans is groot dat uw AOW-leeftijd (een stuk) hoger ligt. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In onderstaande tabel ziet u hoe de verhoging gaat plaatsvinden.

aowomhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te voorkomen dat mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd een al te grote inkomensterugval krijgen, is er een overbruggingsregeling. De Tweede Kamer heeft besloten dat de overbruggingsregeling verlengd en verruimd moet worden. Aanvankelijk zou de huidige overbruggingsregeling in 2019 eindigen, dit wordt nu 2023. Bovendien wordt de regeling ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat.

Belastingaangifte

21 april 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Belastingaangifte

Bent u al gestart met uw belastingaangifte? En hebt u in 2014 hoge zorgkosten gemaakt? Leest u dan even dit artikel. Het kan namelijk dat deze rekeningen ervoor kunnen zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen. Het is belangrijk om te weten dat de regels hierbij streng zijn, maar het is de moeite waard om hier toch even stil bij te staan.

Om u een beeld te geven ziet u onderstaand een lijst met zorgkosten die onder andere aftrekbaar zijn:

  • Geneeskundige hulp die niet is vergoed door uw zorgverzekeraar.
  • Tandheelkundige behandelingen.
  • Logopedie, fysiotherapie, homeopathie of acupunctuur waarvoor u niet aanvullend verzekerd bent.
  • Medicijnen die u hebt gebruikt en betaald en niet vergoed hebt gekregen van uw zorgverzekeraar.
  • Dieet op voorschrift van een arts of diëtist.
  • Hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld steunzolen, een gehoorapparaat en een kunstgebit.
  • Aanpassingen aan uw auto of computer die vooral wordt gebruikt door de zieke of invalide persoon waarvoor de aanpassingen zijn.
  • Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis voor chronisch zieken, als de zorgverzekeraar deze niet vergoedt.

Deze lijst geeft u een indicatie van zaken die aftrekbaar kunnen zijn. Als u deze zorgkosten bij elkaar optelt, moet dit bedrag hoger zijn dan het drempelbedrag. U mag alleen dat deel van uw uitgaven aftrekken, dat uitkomt boven de drempel. De hoogte van deze drempel hangt af van uw inkomen. Denkt u dat u voor deze belastingteruggave in aanmerking kunt komen? Dan is ons advies om hulp van een expert te vragen zodat u hier optimaal gebruik van kunt maken.