Bel mij terug !

Ook een reisverzekering verdient aandacht

21 april 2015 Bax & van Beek no comments

In onze adviespraktijk zien we het regelmatig: iemand sluit een reisverzekering en schenkt er vervolgens nooit meer aandacht aan. Dat verbaast ons! Want de persoonlijke situatie kan in de loop van de tijd wijzigen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan het gaan samenwonen. Als dan niet wordt gekeken wie welke reisverzekering en dekking heeft, ligt over- of onderverzekering op de loer. Onderverzekering is risicovol en oververzekering is zonde van het geld. Uit onderzoekt blijkt dat 35% van de Nederlanders hun reisverzekering niet controleert voordat zij op reis gaan. De kans op onder- of oververzekering is daardoor groot. Of wat wij ook regelmatig zien is dat iemand zich er niet van bewust is dat een bepaalde schade geclaimd kan worden! Regelmatig wijzen wij relaties op dergelijke zaken als we ‘langs de neus weg’ iets te horen krijgen in een gesprek. Regelmatig merken wij dat mensen niet goed weten wat bij binnenlandse of buitenlandse reizen in de dekking valt. Valt een ziekenhuisbezoek in het buitenland wel of niet onder de reisverzekering? Veel mensen denken dat hun zorgverzekering de volledige kosten van een ziekenhuisbezoek in het buitenland dekt. Dit is echter niet altijd het geval. De meeste basis zorgverzekeringen betalen maximaal de Nederlandse tarieven. Een reisverzekering met dekking voor medische kosten kan het verschil goedmaken, maar het is verstandig om van tevoren te controleren wat voor dekking je zorgverzekering en je reisverzekering bieden en of je hiermee alles hebt afgedekt.

Meer vertrouwen in de woningmarkt!

21 april 2015 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Meer vertrouwen in de woningmarkt!

Wat een goed nieuws om te horen: vier op de tien starters verwacht dit jaar een bod uit te brengen op een koopwoning. De voornaamste redenen voor het bod zijn de aantrekkelijke huizenprijzen en de lage hypotheekrente. En de verwachting dat deze hypotheekrente niet verder zal dalen. Net als de huizenprijzen. Die lijken nu echt op het laagste punt. Dus dat kan het kopen van een woning nu extra aantrekkelijk maken.

Daarnaast blijkt dat ruim een kwart van de koopwoningbezitters overweegt om komend kwartaal af te lossen op zijn hypotheek. Voor 2015 schatten de koopwoningbezitters in dat zij gemiddeld ruim € 12.000,- gaan aflossen op hun hypotheek. Wij herkennen deze ontwikkeling. Regelmatig vragen relaties ons of het verstandig zou zijn om af te lossen op de hypotheek. Vaak is de aanleiding dat men geen (rest)schuld wil overhouden. En men daarnaast een dermate lage rente krijgt op spaargelden, dat aflossen aantrekkelijk lijkt. Een groot voordeel daarbij is tenslotte dat de maandlasten daarmee dalen.

Ook al is het aflossen op de hypotheek nu heel populair, als financieel adviseur kijken wij altijd per klant of dit inderdaad de juiste keuze is. Dit hangt van diverse factoren af die in totaliteit beoordeeld moeten worden. Vraagt u zich af of aflossen op de hypotheek voor u interessant kan zijn, neem dan contact met ons op voor een goed advies hierover.

Veranderingen voor gescheiden ouders

2 maart 2015 Bax & van Beek no comments

Alimentatie ontvangende ouder
Voor de alimentatie ontvangende ouder vervallen sommige fiscale kind regelingen, zoals de alleenstaande-ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting. Er kan sprake zijn van een verhoogd kindgebonden budget ter compensatie (maximaal € 3.050,00). Deze verhoging wordt ‘de alleenstaande ouderkop’ genoemd.

Kinderalimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar
Ouders die kinderalimentatie betalen, kunnen de kosten in 2015 niet meer aftrekken bij hun belastingaangifte. In 2014 kon nog een vast bedrag in mindering worden gebracht op het inkomen. Vanaf 2015 is het bedrag aan kinderalimentatie via de forfaitaire regeling niet meer fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Bruto blijft het bedrag gelijk, maar netto betaalt de alimentatie betalende ouder meer. Hiermee neemt de draagkracht van de alimentatiebetaler af.

Deze fiscale wijziging kan aanleiding geven voor een herberekening van het bedrag aan kinderalimentatie. Immers, begrippen als draagkracht en behoefte staan daarin centraal. De fiscale en financiële gevolgen liggen ten grondslag aan alimentatieberekeningen uit het verleden. Het gevolg is dat het netto besteedbaar inkomen van de verzorgende ouder wijzigt. Dit alles is een ingrijpende ontwikkeling die financiële gevolgen heeft voor veel gescheiden ouders met kinderen.

Zoals u ziet gaat er veel veranderen. We kunnen ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Laat ons u dan helpen. Wij maken graag voor u een persoonlijk overzicht van de maatregelen die op u van toepassing zijn. We leggen u uit wat er verandert, welke financiële gevolgen dit mogelijk heeft en wat u kunt doen om dit op te vangen. Daar zijn wij voor, en dat doen wij graag voor u.

Wat gaat er veranderen voor huizenbezitters in de woningmarkt?

2 maart 2015 Bax & van Beek no comments

U gaat meer belasting betalen voor uw huis
Het eigenwoningforfait gaat omhoog van 0,7% naar 0,75%. Huizenbezitters betalen hierdoor meer inkomstenbelasting. Bij een huis met een waarde van € 200.000 gaat het om een bedrag van maximaal € 36 netto per jaar.

Hogere inkomens kunnen minder hypotheekrente aftrekken
Huizenbezitters die meer verdienen dan € 57.585 krijgen te maken met een beperking van de hypotheekrenteaftrek. U kunt de rente in 2015 aftrekken tegen een belastingtarief van 51%. In 2014 was dit nog 51,5%.

Nog tot 1 juli 2015 verlaagd btw-tarief voor verbouwingen
Voor het verbouwen, herstellen, renoveren van uw huis geldt voor arbeid een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Deze regeling geldt tot 1 juli 2015.

Huizenkopers kunnen minder lenen
Een hypotheek mag in 2015 niet hoger zijn dan 103% van de waarde van een huis. Daarnaast is de maximale hypotheek die met een bepaald inkomen is te verkrijgen in 2015 lager. Er is een uitzondering als het geld gebruikt wordt om een huis energiezuinig of energieneutraal te maken. Dan mag de hypotheek hoger zijn.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
De termijn van de verhuisregeling in de hypotheekrenteaftrek, waarbij mensen renteaftrek krijgen voor een te koop staande, leegstaande voormalige- of een leegstaande, toekomstige eigen woning gaat permanent van twee naar drie jaar.

Aftrek van restschulden
Door de prijsdalingen van huizen in de afgelopen jaren, hebben ongeveer 1,1 miljoen huishoudens een huis dat ‘onder water’ staat. Huishoudens met een onderwaterhypotheek zijn minder snel geneigd om te verhuizen, omdat bij verkoop van de woning een restschuld zal overblijven. Als u bij verkoop van uw oude huis een restschuld overhoudt, mag u de rente op die restschuld langer aftrekken. Eerder was dit maximaal tien jaar. Dat is verlengd naar vijftien jaar.

De schenkingsvrijstelling voor het eigen huis wordt beperkt
In 2014 kon iedereen belastingvrij een bedrag schenken voor het eigen huis. Deze regeling is in 2015 beperkt. Alleen ouders kunnen nog eenmalig een bedrag van maximaal € 52.752 schenken aan de kinderen zonder dat hier schenkbelasting over betaald moet worden.

NHG: Voorwaarden & Normen 2015 zijn gewijzigd
Vanaf 1 januari 2015 zijn de nieuwe Voorwaarden en Normen 2015 van kracht. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat voor het aangaan van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Daarnaast beperkt de NHG de financiële risico’s van een eigen koopwoning. Wanneer een hypotheek wordt gesloten met NHG, dan voldoet de hypotheek aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. In 2015 is de leencapaciteit van diverse groepen ingeperkt. Dit heeft onder andere te maken met de versobering van diverse fiscale toeslagen.

Fiscale wijzigingen

2 maart 2015 Bax & van Beek no comments

Heffingskortingen gaan omhoog
In 2015 is de algemene heffingskorting meer afhankelijk van het inkomen dan in 2014. Dankzij heffingskortingen betaalt u minder inkomstenbelasting. In 2015 geldt dat hoe meer u verdient, hoe minder heffingskorting u gaat ontvangen.

Verandering belastingschijven
De belastingschijven zijn in 2015 aangepast aan de stijging van de prijzen. De grens van de vierde schijf is extra verhoogd. Dit is een compensatie voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens. Daarnaast stijgt het belastingpercentage van de eerste belastingschijf van 36,25% naar 36,5%.Dat is weliswaar een verhoging met 0,25% ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76% dat aanvankelijk was voorzien voor 2015.

Levenslooptegoed opnemen met korting
Een levenslooptegoed kunt u in 2015 met een belastingkorting opnemen. U betaalt dan over 80% van het tegoed dat u opneemt inkomstenbelasting. Normaal is dat 100%.

Pensioenopbouw wordt beperkt
De belastingvoordelen voor pensioenopbouw zijn beperkt. Dit betekent voor werknemers dat ze langer moeten werken om hetzelfde pensioen bij elkaar te sparen.

Afschaffing AOW-partnertoeslag
AOW-ers met een jongere partner met weinig of geen eigen inkomen, kregen partnertoeslag als ze de AOW-leeftijd bereikten. Vanaf 2015 is dit niet meer zo voor nieuwe gevallen. Als u in 2015 voor het eerst AOW ontvangt, krijgt u geen partnertoeslag. Dit scheelt maximaal € 741 bruto per maand.

Ouderschapsverlofkorting verdwijnt
In 2014 kreeg u een extra korting op uw inkomstenbelasting wanneer u ouderschapsverlof opnam om voor uw kinderen te zorgen. Deze ouderschapsverlofkorting verdwijnt in 2015. Dit kost maximaal € 4,29 netto per uur dat u ouderschapsverlof neemt. De regeling voor ouderschapsverlof blijft wel bestaan.