Bel mij terug !

Laptop, tablet en mobiel vaker uitgesloten op inboedelverzekering

30 maart 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Laptop, tablet en mobiel vaker uitgesloten op inboedelverzekering

Een Inboedelverzekering dekt schade aan spullen in uw huis door bijvoorbeeld diefstal, lekkage of brand.

Schade aan uw inboedel

Wanneer is gekozen voor een basisverzekering zonder extra’s dan wordt alleen de schade vergoed die in de woning plaatsvindt. Daarnaast kennen veel van deze verzekeringen voor bepaalde soorten schades uitsluitingen voor “schuldschades”, schades die zijn ontstaan doordat de consument onvoorzichtig heeft gehandeld.

Topper: kapotte mobiele telefoons

Kapotte mobiele telefoons behoren al een aantal jaren tot de meest geclaimde producten op de inboedelverzekering. Daarbij is het bij “valschades” voor een verzekeraar bijna niet te controleren of de val van de mobiele telefoon inderdaad in huis heeft plaatsgevonden dan wel buiten de woning. In het eerste geval bieden veel verzekeraars wel vergoeding en in het andere geval niet. De kosten van dit soort schades lopen zodanig op dat steeds meer verzekeringsmaatschappijen de polisvoorwaarden gaan aanpassen.

Volledige uitsluiting

Een van de grotere verzekeringsmaatschappijen in Nederland schrapt met ingang van 1 april a.s. elke vergoeding voor schade binnen de inboedelverzekering voor schades aan laptops, tablets en mobiele telefoons. Wil iemand deze zaken toch verzekeren, dan biedt de verzekeraar hiervoor een aparte elektronicaverzekering aan. De ervaring leert dat wanneer eenmaal één grote verzekeraar een dergelijke stap zet, andere verzekeringsmaatschappijen snel volgen.

Alternatief is verhogen van de premie

Dit soort wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden is nooit plezierig. Maar indien de schadelast sterk stijgt, is het alternatief dat de premies voor alle consumenten met een inboedelverzekering omhoog moeten. Ook voor die consumenten die geen dure mobiele telefoons, tablets of laptops hebben.

Verschillen zijn nog groot

De verschillen in verzekeringsvoorwaarden op dit gebied zijn nu (nog) groot. Heeft uw gezin relatief veel mobiele telefoons, tablets en laptops, dan is het zinvol te kijken op welke wijze deze bezittingen het best verzekerd kunnen worden. Hierbij zijn meerdere opties. Bijvoorbeeld:

 • Uitbreiding van de standaardverzekering met een extra dekking;
 • Wijziging van het eigen risico voor bepaalde schades;
 • Een aparte elektronicaverzekering.

Ons kantoor kan de verzekeringsvoorwaarden van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen vergelijken. Wij weten ook hoe verzekeringsmaatschappijen in de praktijk een schade afhandelen. De combinatie van de hoogte van de premie, de exacte voorwaarden van de verzekering en de kwaliteit waarmee schades worden afgewikkeld brengt ons tot een goed advies welke verzekering bij uw situatie past.

Uw hypotheek en de gevolgen van het coronavirus

30 maart 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Uw hypotheek en de gevolgen van het coronavirus

Als financieel advieskantoor zijn wij er altijd voor u. Zeker in deze bijzondere tijd nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen indien u zorgen heeft over de effecten die de coronacrisis op uw financiële zekerheid heeft.

Inkomsten vallen weg

De coronacrisis heeft voor veel mensen direct negatieve financiële gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan de horecaondernemer die op een kwade dag om 17.45 uur te horen krijgt dat zijn onderneming om 18.00 uur voor drie weken dicht moet. Of aan de zelfstandige muzikant die in enkele dagen tijd al zijn boekingen voor de komende weken geannuleerd ziet worden. Ook de werknemer met een tijdelijk arbeidscontract die nog in zijn proeftijd zit, heeft reden tot grote zorgen over de vraag of zijn contract verlengd gaat worden.


Al deze mensen zien onverwacht hun reguliere inkomen wegvallen. Tegelijkertijd blijven veel financiële uitgaven gewoon bestaan. Het beetje spaargeld dat er misschien bij het begin van de coronacrisis was, kan dan snel verdwenen zijn.

Hypotheeklasten wegen zwaar

De meeste huiseigenaren hebben hun woning met een hypotheek gefinancierd. Zeker bij de mensen die in de afgelopen jaren hun woning hebben gekocht, betekent dit dat elke maand een bedrag aan rente en aflossing betaald moet worden. Het gaat hierbij vaak om een aanzienlijk deel van het inkomen. Iedereen weet dat deze betalingen “verplicht” zijn en niet even een paar maanden kunnen worden doorgeschoven. Worden de hypotheeklasten niet voldaan dan kan in het uiterste geval de bank de woning gedwongen verkopen. Hierbij worden de bewoners gedwongen de woning te verlaten en komen zij letterlijk “op straat te staan”.  Dat beeld van gedwongen huisuitzetting geeft veel mensen die nu hun inkomen zien wegvallen, grote zorgen.

Geen huisuitzettingen uitsluitend als gevolg van coronacrisis

Banken hebben een belangrijke, maatschappelijke functie. Banken zijn zich hiervan terdege bewust. Vanwege de ingrijpende coronacrisis heeft elke bank oog voor de problemen waarmee consumenten worden geconfronteerd. Wij taxeren dat er dan ook geen enkele bank zal overgaan tot huisuitzetting enkel en alleen omdat de huiseigenaar tijdelijk zijn hypotheeklasten niet kan betalen als gevolg van de coronamaatregelen.

Vrijwel alle banken zullen het beleid volgen dat bij tijdelijke betalingsonmacht de betaling enkele maanden mag worden uitgesteld. Let wel op. Uitstel is iets anders dan kwijtschelding. De lasten die nu niet betaald hoeven te worden, zullen in de toekomst alsnog betaald moeten worden. Door ervoor te kiezen deze over een langere periode te spreiden zijn deze wel draagbaar.

Het verzoek voor uitstel van betaling van de hypotheeklasten zal waarschijnlijk uitdrukkelijk moeten worden aangevraagd. Wij verwachten dat elke bank op zeer korte termijn hierover duidelijkheid zal geven.

Het spreekt vanzelf dat wij u bij dergelijke verzoeken ondersteunen. Wij kennen de weg bij elke geldverstrekker en kunnen ervoor zorgen dat uw verzoek direct bij de juiste afdeling terechtkomt. Neem telefonisch of per mail contact met ons op wanneer u onze hulp wilt gebruiken.

Elektrische auto’s: wat gaan de verzekeringspremies doen?

6 januari 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Elektrische auto’s: wat gaan de verzekeringspremies doen?

Op dit moment is nog onduidelijk wat de toename van elektrische auto’s op de Nederlandse wegen gaat betekenen voor de verzekeringspremies van dit type auto.

Schadecijfer bepaalt de hoogte van de premie

De meeste verzekeringsmaatschappijen maken nauwelijks rendement op autoverzekeringen. De bedrijfskosten en de schade-uitkeringen samen leverden de afgelopen jaren voor een groot aantal verzekeraars dik verlies op.

De hoogte van de premie wordt vooral bepaald door de hoogte van de schades die de verzekeringsmaatschappij moet uitkeren. De schadelast is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Letselschades bijvoorbeeld worden steeds duurder, onder andere doordat het aan slachtoffers toegekende smartengeld meer in lijn wordt gebracht met de landen om ons heen en door de toenemende buitengerechtelijke kosten. Verder worden reparaties aan auto’s duurder als gevolg van de elektronica die in auto’s is verwerkt en omdat reparaties vaak bestaan uit het vervangen van complete onderdelen. Er komen steeds meer technologisch geavanceerde veiligheidsmaatregelen, zoals ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems), die voor een deel zelfs verplicht worden voor nieuwe auto’s. Dure technologie waarvoor bij reparatie hoge kosten worden berekend.

Hoe zal de schadelast zich bij elektrische auto’s ontwikkelen

Op dit moment is er nog geen goed beeld hoe de schadelast zich gaat ontwikkelen met de toename van elektrische auto’s.


Aan de ene kant zijn er de nieuwe (dure) veiligheidssystemen; denk aan automatische remsystemen, stuurcorrectie, etc. Maar er mag aan de andere kant worden verwacht dat deze de kans op verkeersschades kleiner maken.


Maar een andere eigenschap van de elektrische auto is dat deze (veel) stiller is dan benzineauto’s. Er wordt rekening mee gehouden dat dit de kans groter maakt dat voetgangers en fietsers minder snel merken dat er een auto in de buurt is, wat de kans op ongevallen weer groter maakt.


Een belangrijk en kostbaar onderdeel van de elektrische auto is de batterij. Wordt deze batterij bij een aanrijding beschadigd dan zijn de kosten voor herstel aanzienlijk. Hetzelfde geldt voor voorruiten die steeds meer het karakter krijgen van “computerschermen”. Raakt een ruit beschadigd dan is reparatie vaak niet meer mogelijk en dient deze in zijn geheel te worden vervangen en opnieuw ingeregeld (gekalibreerd) te worden.

Een ander onzeker punt is de levensduur van elektrische auto’s. Omdat een elektrische auto minder onderdelen heeft die slijten dan auto’s met benzinemotoren, is de verwachting dat elektrische auto’s (veel) langer meegaan dan auto’s die op benzine rijden. Dit betekent dat ook de afschrijvingstabellen voor dit type auto anders worden en dat het verstandig kan zijn om de elektrische auto langer “allrisk” te verzekeren dan tot nu toe gebruikelijk was.

Wij zoeken het graag voor u uit

De verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn op dit moment nog “zoekende” naar wat een verantwoorde premie is. Hierdoor kunnen er relevante verschillen ontstaan in zowel de hoogte van de premie als in de voorwaarden. Indien u overgaat op een elektrische auto is het dus belangrijk om een goede marktvergelijking te doen. Ons kantoor beschikt op “dag basis” over de informatie van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen.


Indien u contact met ons opneemt, voeren wij voor u graag een grondige vergelijking uit. We horen graag van u! 

Particulier of toch ook een beetje ondernemer?

6 januari 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Particulier of toch ook een beetje ondernemer?

De samenleving verandert voortdurend. Een van de veranderingen die in de afgelopen jaren te zien is, is dat veel mensen deels in loondienst zijn en deels als eigen ondernemer werken. Een keuze die voor- en nadelen heeft en op het gebied van verzekeringen extra aandacht moet krijgen.

Verschillende keuzes bij zelfstandig ondernemerschap

Het aantal consumenten dat deels in loondienst werkt en deels als eigen ondernemer is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Voor een deel gaat het om consumenten die een aantal dagen per week in loondienst zijn en een aantal dagen als eigen ondernemer werken. Voor een ander deel gaat het om mensen die ervoor kiezen om een periode van “loondienst” af te wisselen met periodes waarin ze als zelfstandig ondernemer functioneren.  

Verzekeringsvoorwaarden kennen vaak strikte scheiding

De ontwikkeling die in de samenleving zichtbaar is, is echter nog niet te zien bij verzekeringen. De meeste verzekeringsmaatschappijen kennen in hun polisvoorwaarden een strikte scheiding tussen de activiteiten die de consument verricht als particulier en de activiteiten die als ondernemer uitvoert.  

Dit onderscheid maken verzekeringsmaatschappijen omdat zij de risico’s die iemand als ondernemer loopt in het algemeen veel hoger inschatten dan de risico’s die iemand loopt in de hoedanigheid van particulier.

Misverstanden in de praktijk

In de praktijk leidt dit scherpe onderscheid tot tal van misverstanden. We noemen er enkele.

 • Elke consument zal als het goed is beschikken over een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP. Deze verzekering vergoedt op een aantal gebieden de schade die de consument als gevolg van een onrechtmatige daad aan een derde toebrengt. Een belangrijke uitzondering hierop vormt overigens schade die u als automobilist aan een derde toebrengt. Dit risico valt niet onder de AVP. Zoals uit de naam van de verzekering blijkt, vergoedt deze verzekering uitsluitend de schade die u in uw hoedanigheid als “particulier” aan een derde toebrengt. Laat u in uw hoedanigheid als “ondernemer” bijvoorbeeld bij een klant een kop koffie op het tapijt vallen met een moeilijk te reinigen vlek dan zal deze schade niet via uw AVP vergoed worden.
 • Ook uw inboedelverzekering kent in de meeste gevallen het onderscheid tussen de hoedanigheid van particulier en die van ondernemer. Staan er dus thuis bepaalde machines en of voorraden die u als ondernemer heeft, dan zullen deze goederen bij een brand of diefstal niet vergoed worden door uw “particuliere” inboedelverzekering.
 • Een andere verzekering die in de praktijk regelmatig tot misverstanden leidt, is de reisverzekering. In een aantal reisverzekeringen is bijvoorbeeld de volgende of daarop gelijkende clausule opgenomen: de verzekering biedt dekking voor verzekerde gebeurtenissen die zich tijdens de reis of het verblijf voordoen, mits de reis of het verblijf geen zakelijk karakter heeft. Met alleen een basis zorgverzekering heeft u recht op vergoeding van alle spoedeisende geneeskundige kosten tot aan het Nederlandse tarief. Hierop is het eigen risico van toepassing. Als de behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland worden deze meerkosten niet gedekt.

De extra medische kosten of kosten van terugkeer kunnen worden verzekerd via een reisverzekering. Ook hier geldt dat de reisverzekering die bovenstaande beperking in haar verzekeringsvoorwaarden heeft staan, vergoeding kan weigeren indien de verzekeraar kan aantonen dat de reis geheel of gedeeltelijk ook een zakelijk karakter had. Denk bij dit laatste aan de situatie dat u als particulier op vakantie gaat en van de gelegenheid gebruik maakt om in het land van bestemming ook een aantal zaken te regelen in uw hoedanigheid als ondernemer. Dit kan dan bij een schade aanleiding zijn tot heel vervelende situaties.

In de meeste verzekeringen is dit onderscheid tussen “particulier” en “ondernemer” aanwezig.


Als uw adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten is het belangrijk door u te worden geïnformeerd wanneer u besluit om, al dan niet tijdelijk, als zelfstandig ondernemer te gaan werken. Wij zullen dan kijken op welke onderdelen uw bestaande verzekeringen niet meer goed aansluiten bij de nieuwe risico’s waarmee u te maken gaat krijgen. Samen met u kunnen we dan onderzoeken hoe bepaalde risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden, bijvoorbeeld door goede algemene leveringsvoorwaarden te hanteren en voor welke risico’s een uitbreiding van uw verzekeringspakket verstandig is.

Situatie woningmarkt is zorgelijk!

6 januari 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Situatie woningmarkt is zorgelijk!

De politiek zal er niet aan ontkomen om ingrijpende maatregelen te nemen rond de woningmarkt. In dit artikel gaan wij kort in op de problemen.

Huurmarkt zit op slot

Ongeveer 40% van de woningvoorraad bestaat uit huurwoningen. Het aantal beschikbare huurwoningen is echter veel kleiner dan de vraag. Een deel van de huurders komt in aanmerking voor huurtoeslag. Deze regeling wordt met ingang van 1 januari 2020 aangepast. Vanaf die datum komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen waardoor het recht op een huurtoeslag bij een (kleine) stijging van het inkomen geleidelijk en over een langere periode wordt afgebouwd. De wijziging zorgt ervoor dat een huurder, door een kleine stijging van het inkomen, niet langer direct het recht op huurtoeslag verliest.


Boven een bepaald inkomen is de huurder aangewezen op de vrije sector. In deze sector is te zien dat de huurprijzen de afgelopen jaren explosief zijn gestegen. Dit leidt tot steeds meer situaties waarin consumenten als het ware gevangen zitten in hun huursituatie: door hun inkomen komen ze niet meer in aanmerking voor een huurtoeslag, terwijl ze niet in de gelegenheid zijn om een woning te kopen. Noodgedwongen moeten deze mensen dan tegen hoge kosten blijven huren, waarbij uiteindelijk steeds vaker circa 50% van het inkomen aan huur moet worden betaald.

Markt van koopwoningen is ook moeizaam

Ook de markt van koopwoningen functioneert op dit moment niet goed. Inmiddels bestaat circa 60% van de woonhuizen uit koopwoningen. In deze koopmarkt is de vraag naar woningen ook veel groter dan het aanbod. Het gevolg is dat de aankoopprijzen van deze woningen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen en er nog geen zicht op is dat er een eind aan deze stijging komt. Het gevolg hiervan is dat het bijvoorbeeld voor starters vrijwel ondoenlijk is een woning te kopen. Zeker niet voor een alleenstaande. Immers de hoogte van het bedrag dat iemand kan lenen hangt af van diens inkomen. Met de gestegen prijzen van woningen wordt het verschil tussen het bedrag dat nodig is om een woning te kopen en het bedrag dat iemand die aan het begin van zijn loopbaan staat kan lenen, en nog een relatief laag inkomen heeft, steeds groter.

Politiek loopt zich warm

De politiek zal ingrijpende maatregelen moeten nemen om de problematiek op de woningmarkt te op te lossen. Wij verwachten dat het onderwerp “woningmarkt” bij de vorming van een volgend kabinet een zwaarwegend dossier zal worden.

Uiteraard zal een deel van de oplossing gevonden moeten worden in het vergroten van het aantal woningen. Waar die woningen dan gebouwd moeten worden zal de nodige discussie geven. Recentelijk heeft het Ministerie van Financiën onderzoek laten doen naar onder meer de huidige praktijk van de hypotheekrenteaftrek. De conclusie van dit onderzoek is dat er goede redenen zijn om na te denken over een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. De gedachte is dat daardoor de vraag naar koopwoningen minder zal worden en daardoor de prijzen van woningen weer iets zullen dalen. Of deze gedachte juist is mag echter betwijfeld worden: immers wanneer er minder kopers komen doordat de rente niet langer aftrekbaar is, zal het aantal potentiele huurders weer stijgen. Huurders voor wie nu al onvoldoende aantal woningen zijn.


Wij denken graag met u mee over uw woonsituatie

Dagelijks praten wij met relaties over hun woonsituatie. Daarbij komen wij regelmatig situaties tegen waarin relaties “duur” huren omdat zij denken, bijvoorbeeld door hun leeftijd, niet meer in aanmerking te komen voor een hypotheek. Maar banken en geldverstrekkers innoveren. Wat een jaar geleden absoluut niet mogelijk was, kan nu opeens wel. Wij praten regelmatig met oudere relaties die, nu de kinderen de deur uit zijn, een te groot huis bewonen. Vrijwel altijd zit in deze woning een aanzienlijk kapitaal opgesloten. Een optie kan zijn om deze grote woning te verkopen en een kleinere woning of appartement te kopen. Een situatie die meer is toegerust op de nieuwe levensfase. Bij zo’n besluit blijft vaak een aanzienlijk kapitaal beschikbaar om extra zorg in te kopen of gewoon “leuke dingen te doen”

Of u nu huurder bent of eigenaar van een woning: wij zijn graag bereid om met u mee te denken over uw woonsituatie. Daarbij kijken wij samen met u naar de toekomst en onderzoeken wij welke opties voor u beschikbaar zijn om een zo plezierig mogelijke woonsituatie voor langere termijn te borgen.

Voorkom dubbele verzekering

6 januari 2020 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Voorkom dubbele verzekering

Tijdens het eerste contact met nieuwe relaties van ons kantoor maken wij het regelmatig mee: hetzelfde risico is twee keer verzekerd zonder dat de relatie dat beseft. Dat is jammer want een dubbele verzekering is weggegooid geld.

Dubbel verzekerd, maar geen dubbele uitkering!

Wanneer iemand voort het eerst in contact komt met ons kantoor nemen wij daar graag de tijd voor. Standaard nemen wij dan alle verzekeringen door die de betreffende klant in het verleden “hier en daar” heeft afgesloten. Het is opvallend dat wij regelmatig constateren dat klanten zonder het te weten bepaalde risico’s dubbel verzekerd hebben. Dat is zonde, want vindt er een schade plaats dan keert slechts één van de verzekeringen uit.

Wat het extra vervelend maakt, is dat de meeste verzekeringsmaatschappijen niet genegen zijn om de premie van de “overbodige” verzekering terug te betalen.

Verschillende oorzaken

In de praktijk zien wij diverse oorzaken waardoor consumenten zich onbedoeld dubbel verzekeren. Een aantal van deze oorzaken is:

 • De verzekeringen zijn bij diverse verzekeringskantoren en verzekeringsmaatschappijen ondergebracht waardoor niemand echt een totaalbeeld heeft.
 • Veel communicatie tussen verzekeringsmaatschappijen en consumenten gaat tegenwoordig langs de digitale weg. Berichten en nota’s komen op verschillende momenten in het jaar per mail binnen. De consument die niet heel oplettend is, kan dan makkelijk over het hoofd zien dat hij een nota ontvangt voor een verzekering waarvoor hij een aantal maanden daarvoor van een andere verzekeraar ook al een nota heeft ontvangen.
 • Bij eigenaren van een appartement zien wij regelmatig dat men voor het eigen appartement een brandverzekering afsluit zonder dat men beseft dat de Vereniging van Eigenaren, VvE, voor alle bewoners ook al een dergelijke verzekering heeft afgesloten.
 • Verandering in relaties zijn ook een belangrijke bron van “dubbele verzekeringen”. Dat kan plaatsvinden doordat twee mensen gaan samenwonen en ieder van de partners een aantal verzekeringen uit het verleden aanhoudt. Ook zien we bij echtscheidingen dat ex-partners regelmatig een nieuwe verzekering afsluiten vanuit de gedachte dat de verzekeringen die tijdens de relatie waren afgesloten door een van de partners wel zullen zijn beëindigd.

En zo zijn er nog veel meer oorzaken te bedenken van dubbele verzekeringen.

Ons advies: voorkom dubbele verzekeringen

Dubbel verzekeren kunt u gemakkelijk voorkomen door alle verzekeringen te laten begeleiden door één onafhankelijk adviseur. Deze adviseur zal door zijn deskundigheid meestal sneller dan u signaleren dat er mogelijk sprake is van dubbele verzekeringen en met u overleggen wat uw wensen echt zijn.


Uiteraard doen wij dit voor de relaties van ons kantoor.


Een andere suggestie die wij graag geven is om regelmatig de afschrijvingen van uw bank te bekijken en alle uitgaven die met “verzekeringen” te maken hebben, te verzamelen. Over een periode van 1,5 tot 2 jaar ziet u misschien afschrijvingen voor verzekeringen waarvan u niet zeker weet of het hier gaat om dubbele verzekeringen of verzekeringen die u niet meer nodig heeft.

In dat geval adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen en niet direct de verzekeraar te benaderen om de betreffende verzekering te beëindigen. U kunt zich voorstellen dat wanneer u zich vergist en een verzekering beëindigt terwijl er geen sprake is van een dubbele verzekering u vanaf dat moment voor een bepaald risico helemaal niet verzekerd bent! Dat risico wilt u waarschijnlijk niet lopen.

Ook wanneer er wél sprake is van dubbele verzekering is het de vraag welke verzekering u het best kunt beëindigen. Er bestaan grote verschillen in polisvoorwaarden en uitkeringsbeleid per verzekeringsmaatschappij. Bij dubbele verzekering is het natuurlijk het verstandigst om de verzekering die u de minste zekerheid biedt te beëindigen.

Heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

Private-lease en uw bonus-malus positie

11 november 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Private-lease en uw bonus-malus positie

Op dit moment is een sterke groei te zien waarbij ook particulieren een auto aanschaffen op basis van private-lease. Dat dit gevolgen kan hebben voor de eigen “bonus-malus” rechten is niet bij iedereen bekend.

Private- lease: gemakkelijk

Private-lease groeit momenteel sterk. De consument krijgt voor een vast bedrag per maand de beschikking over een nieuwe auto. Alle kosten verbonden aan het bezit van de auto zitten in een vast bedrag per maand. Dat zijn de kosten van bijvoorbeeld de wegenbelasting, verzekering, onderhoud en afschrijving van de auto. Alleen de kosten van benzine (en eventuele bekeuringen) moet de consument bovenop het leasebedrag betalen. De auto blijft eigendom van de leasemaatschappij. Na het einde van het leasecontract, meestal na 3, 4 of 5 jaar moet de auto ingeleverd worden. De waarde die de auto op dat moment heeft, komt dan toe aan de leasemaatschappij.

Uw bestaande bonus malus positie

Heeft u tot nu toe een auto in eigendom gehad, dan zult u een bonus-maluspositie hebben opgebouwd. Heeft u vele jaren schadevrij gereden dan heeft u recht op een (aanzienlijke) korting op de premie van uw autoverzekering. Dit recht op korting wordt door vrijwel alle verzekeraars centraal geregistreerd. Wisselt u op enig moment van autoverzekeraar dan weet de nieuwe verzekeraar op welke korting u recht heeft. Maar gaat u op enig moment een auto leasen dan kan deze registratie “verloren” gaan.

Beleid leasemaatschappijen verschilt

Sommige leasemaatschappijen zetten de verzekering van de auto op naam van degene die de auto least. Op dat moment is het mogelijk om uw bonus-malus rechten tijdens de leaseperiode ook verder op te bouwen. Dit kan voor u belangrijk zijn indien u op enig moment weer zelf een auto wilt kopen.

Bij veel leasemaatschappijen wordt de verzekering echter niet op naam van de bestuurder geregistreerd. In het ongunstigste geval kan dit tot gevolg hebben:

 • Dat de rechten op korting die u in het verleden heeft opgebouwd door schadevrij te rijden, komen te vervallen. Vaak is dit het geval na drie jaar. Omdat veel leasecontracten voor een langere periode dan drie jaar worden aangegaan, krijgen veel consumenten hiermee te maken.
 • Daarnaast loopt u het risico om tijdens de leaseperiode geen rechten op te bouwen ook al rijdt u gedurende de gehele periode “schadevrij”.

Beleid per leasemaatschappij en per verzekeraar verschilt

Het verschilt per (private-)leasemaatschappij en per autoverzekeraar hoe men omgaat met het toekennen en registreren van bonus-malus posities. Ook kan het per verzekeringsmaatschappij verschillen hoe zij consumenten “inschalen” die voorheen schadevrij hebben gereden met een private-lease-auto.


Overweegt u over te stappen naar een private-leaseauto? Vraag ons dan naar de gevolgen voor de door u opgebouwde bonus/malus rechten.

Er was toch ergens een levensverzekering…?

11 november 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Er was toch ergens een levensverzekering…?

Op het moment dat bij overlijden niemand van de nabestaanden (meer) weet dat de overledene een levensverzekering had, wordt er geen aanspraak op gedaan en dan komt er ook geen uitkering. En dat was niet de bedoeling toen de verzekering werd afgesloten. In dit artikel gaan we in op het probleem van de “zoekgeraakte levensverzekering”.

Levensverzekeringen

Er zijn verschillende typen levensverzekeringen. Een eenvoudige maar heel belangrijke levensverzekering is de overlijdensrisicoverzekering. Bij deze verzekering maken de consument en de verzekeringsmaatschappij de afspraak dat indien een in de verzekering met naam genoemde persoon komt te overlijden voor een bepaalde datum in de toekomst de verzekeringsmaatschappij een (fors) bedrag zal uitkeren. Leeft de persoon op de betreffende datum nog dan volgt er geen uitkering en eindigt de verzekering. Deze verzekering is vooral bedoeld om bij calamiteiten nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Denk aan bijvoorbeeld het kunnen aflossen van de hypotheek of het zekerstellen van alimentatie ook wanneer degene die de alimentatie moet betalen onverwacht komt te overlijden. De premie voor een dergelijke verzekering is vaak heel laag.


Een andere vorm van levensverzekering is de gemengde levensverzekering. Het aardige van deze verzekering is dat deze altijd leidt tot een uitkering: Dat kan zijn net als in de overlijdensrisicoverzekering hiervoor. Dus wanneer iemand voor een bepaalde datum komt te overlijden. Maar anders dan bij de overlijdensrisicoverzekering komt er ook een uitkering wanneer de persoon op de einddatum van de verzekering nog in leven is. Deze verzekering is dus bedoeld om enerzijds de financiële gevolgen bij calamiteiten op te vangen en anderzijds om vermogen op te bouwen, bijvoorbeeld om in de toekomst de hypotheekschuld af te lossen. De premie voor deze verzekering is hoger dan die van een overlijdensrisicoverzekering omdat er feitelijk vermogen wordt opgebouwd.

Lange contractperiode: dan raakt er weleens iets kwijt

Een levensverzekering wordt vaak voor een lange periode aangegaan. 10, 20, 30 jaar zijn geen uitzondering. Direct nadat de verzekering tot stand is gekomen stuurt de verzekeringsmaatschappij de polis toe, met alle relevante gegevens.

Is de verzekering via ons kantoor afgesloten dan archiveren wij deze gegevens. Wij maken het regelmatig mee dat (ouders van) relaties in het verleden op een andere manier een levensverzekering hebben afgesloten. Zeker wanneer er sinds dat moment een lange tijd is verstreken kan er van alles zijn gebeurd. Om maar eens een paar zaken te noemen: de betreffende verzekeraar kan zijn overgenomen door een andere verzekeringsmaatschappij en niet meer onder de “oude naam” in Nederland actief zijn. Ook kan er sprake zijn van een scheiding waarbij een van de partners nog documenten heeft behouden van de ex-partner. Bij een grote opruimactie kunnen belangrijke documenten per ongeluk bij het oud papier terecht zijn gekomen, of het document is bij een verhuizing verloren gegaan. In tientallen jaren kan veel gebeuren.

Zoekteams

Verzekeringsmaatschappijen in Nederland hebben besloten om samen “zoekteams” in te stellen. Overlijden uw ouders en meent u te weten dat er door hen een levensverzekering was afgesloten maar kunt u deze niet in de nalatenschap vinden dan kunt u een beroep doen op zo’n zoekteam. Ook wanneer u zelf in het verleden een levensverzekering heeft afgesloten, maar hier niets meer van kunt vinden dan kunt u een beroep doen op zo’n zoekteam.

Heeft u de verzekering via ons afgesloten dan belt u natuurlijk eerst ons. Waarschijnlijk kunnen wij u direct helpen. Weet u bij welke verzekeringsmaatschappij de verzekering is afgesloten dan kunt u het beste met deze maatschappij rechtstreeks contact opnemen. Uiteraard helpen wij u daar graag bij.


Weet of vermoedt u dat er een levensverzekering is afgesloten maar weet u niet bij welke verzekeraar, dan kunnen de zoekteams goede diensten bewijzen.

U kunt via de website van het Verbond van Verzekeraars verzoeken een dergelijke zoekactie te starten. ( https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/leven/onvindbare-begunstigden ).

Daarvoor moet wel aan een aantal formaliteiten worden voldaan om zeker te weten dat u gerechtigd bent om deze informatie te ontvangen. Verzekeringsmaatschappijen willen voorkomen dat mensen via het zoekteam proberen uit te vinden “of de buurman” een levensverzekering heeft.

De zoekactie is veel handwerk en complex. Vandaar dat op dit moment er maximaal 100 zoekopdrachten per maand worden opgepakt.

Krijgt u te maken met een situatie waarin u denkt dat er door u of een van uw naasten in het verleden een levensverzekering is afgesloten en u hierover geen enkele informatie meer kunt vinden, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met het benaderen van het zoekteam.

De rente is laag. Wat kunt u daarvan merken?

11 november 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor De rente is laag. Wat kunt u daarvan merken?

Vanaf het jaar 1700 is de rente in Nederland nooit onder de 2,5% geweest. Op dit moment bieden banken over spaargeld 0,01%! Er mag dan ook terecht worden gezegd dat de rente “historisch laag” is.

Historisch lage rente
De lage rente is het gevolg van een combinatie van oorzaken. Een van de oorzaken is bijvoorbeeld dat de samenleving vergrijst. Een deel van deze ouderen heeft vermogen opgebouwd. Door een groter aanbod aan vermogen daalt de “prijs” om dit vermogen te mogen “gebruiken” in de vorm van leningen.

Een andere oorzaak is bijvoorbeeld dat de groei in productiviteit daalt. Bedrijven hebben al veel minder handen nodig in het productieproces dan pak weg 50 jaar geleden. Door te investeren in machines hebben ondernemers de productiviteit sterk zien groeien en hebben zij de kosten kunnen verlagen. Maar is er al op grote schaal geautomatiseerd. Nieuwe apparatuur zal vaak weer iets sneller produceren dan de oude, maar de verschillen tussen oud en nieuw worden kleiner. Daardoor is in heel Europa een druk op de omvang van investeringen. Minder vraag naar kapitaal leidt ook hier weer tot lagere rentes.

Zo zijn er nog vele andere oorzaken die de huidige lage rente verklaren. Wij geven deze voorbeelden om duidelijk te maken dat door het nemen van een politiek besluit de rente niet zomaar weer gaat stijgen. Alle deskundigen, inclusief De Nederlandsche Bank, adviseren dan ook om er rekening mee te houden dat de rente voor een lange periode laag zal blijven.

Wat kan die lage rente voor u betekenen?

 • Wilt u een woning kopen dan kunt u het geld hiervoor tegen een lage rente lenen. De vraag is dan wel of u gaat “gokken” dat de rente nog lager wordt en kiest om de hoogte van de rente die u moet betalen voor een korte periode af te spreken in de hoop dat na deze periode de rente verder is gedaald. Of dat u nu met de bank afspreekt dat u voor een lange periode van bijvoorbeeld 20 of 30 jaar deze lage rente betaalt. U “koopt” dan als het ware de zekerheid dat u gedurende de hele looptijd van de schuld een lage rente betaalt.
 • Heeft u spaargeld dan geldt het tegenovergestelde. U krijgt hierover vrijwel geen vergoeding. Houdt u rekening met de inflatie dan ziet u jaarlijks de koopkracht van uw spaargeld minder worden.
 • Een lage hypotheekrente maakt het voor meer mensen mogelijk om een woning te financieren. De vraag naar woningen neemt daardoor toe en daarmee stijgen de woningprijzen. Wilt u uw woning verkopen dan kan dit plezierig zijn. Maar bent u jong en overweegt u een woning kopen dan kan het, ondanks de lage rente, toch lastig worden om een woning te kunnen kopen.
 • Neemt u deel aan een pensioenregeling? Ook dan zal de lage rente u mogelijk raken. Voor uw pensioen betalen u en uw werkgever een premie. De pensioenfondsen beleggen deze premies. De uitkering die u na uw pensioendatum ontvangt, wordt gefinancierd uit de ingelegde premies en de behaalde beleggingsresultaten samen. U voelt hem waarschijnlijk al aan: zijn de beleggingsresultaten laag dan zal dit ook leiden tot lagere pensioenuitkeringen. Een lange periode van lage rente zet de beleggingsresultaten van pensioenfondsen onder druk en daarmee de hoogte van de pensioenuitkeringen.
 • De lage rente leidt bij veel mensen tot onrust. Men kan dan op zoek gaan naar mogelijkheden om een beter rendement te maken op het beschikbare vermogen. In de economie geldt echter een belangrijke wetmatigheid: een hogere vergoeding gaat altijd gepaard met een hoger risico. Toch zien we dagelijks dat mensen vooral kijken naar de hogere rente die men kan krijgen bijvoorbeeld door geld beschikbaar te stellen aan crowdfunding, digitale munten te kopen of te sparen bij Turkse banken. Alles kan en de rentes die worden geboden ogen mooi maar de risico’s zijn aanzienlijk.
 • De onrust over de lage rente leidt er ook toe dat mensen soms onverstandige beslissingen nemen met betrekking tot financiële producten die men in het verleden heeft afgesloten. Zo zijn er in het verleden hypotheken afgesloten waarbij er een vaste combinatie werd afgesproken tussen de rente die moest worden betaald over de lening en de rente die wordt ontvangen over het bedrag dat maandelijks wordt gespaard om de lening op het eind van de looptijd af te lossen. Mensen zien dan dat ze over een hypotheek bijvoorbeeld 8% rente betalen. In de huidige tijd is dat heel veel. Door de hypotheek over te sluiten kan de rente die betaald moet worden misschien wel dalen naar 2%. Wat men dan echter vergeet, is dat daarmee ook de garantie over de rente die men ontvangt over het spaardeel verdwijnt. Vaak is het bij dit soort “spaarhypotheken” juist voor de klant veel voordeliger om de hypotheek met de hoge rente in stand te laten. Maar of de bank u dat altijd spontaan zal vertellen….

Overleg met ons. Daar zijn we voor!
Maakt de lage rente u onrustig? Overweegt u in dit kader bepaalde veranderingen aan te brengen in de wijze waarop u vermogen opbouwt? Neem dan eerst contact op met ons. Wij gaan samen met u na wat uw situatie is en welke wensen u heeft. Wij zullen de verschillende mogelijkheden in kaart brengen en samen met u de voor- en nadelen van de verschillende opties doornemen.

Wij adviseren u zodat u uiteindelijk goed geïnformeerd een beslissing kunt nemen!

Rondvliegende takken en dakpannen

11 november 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Rondvliegende takken en dakpannen

Als het stormt, kan er onbedoeld iets van de woning loskomen, een dakpan of een dikke tak van de boom die in de tuin staat. Daardoor kan er schade ontstaan. In dit artikel vertellen we hier graag iets meer over.

Schade bij derden

Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een eigenaar van een woning aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade door een gebrek aan de woning, ook al heeft de eigenaar geen schuld en valt hem niets te verwijten. Deze vorm van aansprakelijkheid, waarbij er dus geen sprake hoeft te zijn van een verwijtbaar gedrag, noemt men ook wel “risicoaansprakelijkheid”. Maar de wet eist dus wél dat de schade is ontstaan als gevolg van een gebrek aan de woning.

Wat is een gebrek van de woning

Onder een gebrek aan de woning verstaat men een toestand van de woning waardoor deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en waardoor de woning gevaar voor personen of zaken oplevert. Indien bij een matige wind van bijvoorbeeld windkracht 3, dakpannen van een woning vallen en op een voor de woning geparkeerde auto terechtkomen, dan kan worden gesteld dat het pand een gebrek had: normaal gesproken moeten bij een matige wind de dakpannen namelijk gewoon blijven liggen. In dit geval zal de eigenaar van het pand de schade aan de auto moeten vergoeden.

Was het echter geen matige wind maar een hevige storm met valwinden dan is er sprake van een andere situatie. Tegen dergelijk natuurgeweld is geen dakpannendak opgewassen en daarom kan niet gesteld worden dat er sprake is van een “gebrek”. Jammer voor de eigenaar van de auto. Maar de eigenaar van het pand is in die laatste situatie niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van vallende dakpannen.

Hoe zit het met de bomen in de tuin?

Rechters hebben al eerder uitgemaakt dat voor de eigenaar/bezitter van een boom geen risicoaansprakelijkheid bestaat, omdat een boom niet onder de in artikel 6:174 lid 3 BW gegeven definitie van het begrip opstal valt.

Valt bijvoorbeeld een boom die in uw tuin staat op de woning van de buurman dan zult u aansprakelijk zijn voor deze schade indien gesteld kan worden dat u “verwijtbaar” heeft gehandeld. Wanneer is dat bij een boom het geval? In zijn algemeenheid is dit het geval wanneer de eigenaar te kort is geschoten in zijn zorgplicht, bijvoorbeeld door de boom nooit te laten onderhouden en controleren.

Wanneer de boom op een plaats staat waarbij is te voorzien dat bij omvallen of afbreken van een tak een aanzienlijke schade kan ontstaan, dan is er sprake van verhoogde zorgplicht. Een dergelijke boom zal minstens jaarlijks moeten worden gecontroleerd en behoeft misschien extra onderhoud. En dan is er nog de onderzoeksplicht. Wanneer uitwendige gebreken worden geconstateerd of wanneer er andere aanwijzingen bestaan voor een gebrek, dan dient een nader onderzoek plaats te vinden.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP

Of u nu door onoplettendheid iemand in de supermarkt omverloopt die ongelukkig ten val komt en daarbij letsel oploopt of een dikke tak van de boom in uw tuin op de auto van uw buurman valt: u loopt het risico voor deze schade aansprakelijk te worden gesteld.

Heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP, dan zal de verzekeraar, wanneer de betreffende schadeoorzaak onder de dekking valt, deze aansprakelijkheidsstelling in behandeling nemen.

Is de verzekeraar van oordeel dat u niet aansprakelijk bent (denk aan de vallende dakpan bij hevige storm), dan zal de verzekeraar dit standpunt aan de benadeelde derde communiceren. Gaat deze derde vervolgens naar de rechter dan zal uw verzekeraar verweer voeren en de kosten hiervan voor zijn rekening nemen. Ook wanneer u deze procedure zou verliezen en de rechter u dus toch veroordeelt tot het vergoeden van de schade dan komen de kosten van dit verweer voor rekening van de AVP-verzekeraar. Ook de schadevergoeding waartoe u veroordeeld wordt, wordt dan vergoed. Alles onder de voorwaarde dat de oorzaak van de schade is benoemd in de voorwaarden van de betreffende verzekering.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren is daarmee een belangrijke verzekering. Ook bij deze verzekering helpen wij u daarom graag om die verzekeringsmaatschappij en verzekeringsvoorwaarden te selecteren die goed passen bij uw persoonlijke situatie.