Bel mij terug !

Wie maakte welke verkeersfout?

14 oktober 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Wie maakte welke verkeersfout?

Meestal is het bij schade in het verkeer duidelijk wie aansprakelijk is. Maar soms ook niet. Wij laten u een voorbeeld uit de praktijk zien.

De invoegstrook naar de snelweg

Probeert u zich even het volgende voor te stellen. Een snelweg waarop een vrachtauto rijdt. Aan de rechterkant is er een invoegstrook waar een personenauto rijdt. Tot zover zijn de feiten helder. Maar nu gaan de lezingen uit elkaar lopen.


De bestuurder van de vrachtauto stelt dat de personenauto zich onverantwoordelijk voor de aankomende vrachtauto wurmde en hij niet meer op tijd kon remmen. De bestuurder van de personenauto heeft een heel andere lezing. Diens lezing is dat hij al zeker 10 meter op de snelweg reed en de vrachtauto hem toen van achteren raakte. De lezingen lopen fors uiteen. Maar vaststaat dat de achterbumper van de personenauto vervangen moet worden.

De verkeersregels

In artikel 54 reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is (samengevat) het volgende bepaald: Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, moeten het overige verkeer voor laten gaan. “Zie je wel”, zegt de chauffeur van de vrachtauto.

“Nee hoor, zegt de bestuurder van de personenauto: ik had de bijzondere manoeuvre al voltooid en reed al op de snelweg. De regeling van artikel 54 van het RVV is niet van toepassing”.

Wat is het belang?

De vrachtauto had in deze casus geen schade. De eigenaar van de personenauto had een allriskverzekering. Wat is dan nog de zin van een discussie over wie “schuldig” is, zult u zich misschien afvragen? De kosten van het herstel van de achterbumper waren hoog. Inderdaad worden deze kosten vergoed door de allriskverzekering van de automobilist. Maar…. indien vastgesteld wordt dat de automobilist inderdaad tijdens de manoeuvre nog bezig was met invoegen dan heeft automobilist dus de fout gemaakt en dat bekent dat de verzekeraar een eigen risico in rekening zal brengen en dat de automobilist terugvalt in zijn korting voor schadevrij rijden. Dus de automobilist heeft echt wel een financieel belang om zijn gelijk te halen.

Wij helpen u

Dagelijks hebben wij op ons kantoor te maken met verkeersschades. Regelmatig zijn er tussen betrokkenen verschillende lezingen. Wij helpen onze relaties om hun visie op hetgeen gebeurd is zo goed mogelijk op papier te krijgen. Bijvoorbeeld door te wijzen op het belang van mogelijke getuigen. Maar ook door ervoor te zorgen dat in de schadeaangifte de juiste en relevante feiten worden vermeld. Is er sprake van een allriskverzekering en zijn wij het niet eens met het standpunt dat de eigen verzekeraar of de verzekeraar van de tegenpartij inneemt, dan gaan wij namens onze relatie de discussie met die partij aan. Dat heeft vaak succes, maar natuurlijk niet altijd.

Hoe de casus in dit artikel afliep? Helaas er waren geen getuigen en de aanrijding had wel héél dicht bij de invoegstrook plaatsgevonden. Wat uiteindelijk de doorslag gaf was dat de schade aan de achterbumper duidelijk was ontstaan aan de linkerkant van de bumper. Voor de commissie die uiteindelijk over deze kwestie moest beslissen was dit, omdat de eigenaar van de personenauto op geen enkele wijze zijn lezing kon onderbouwen, doorslaggevend om aan te nemen dat de chauffeur van de vrachtauto de juiste versie van het gebeuren had gegeven en dus werd de automobilist schuldig geacht aan het niet nakomen van artikel 54 RVV.

U ziet het: zelfs een ogenschijnlijk eenvoudige schade kan stevige discussies opleveren.

Een geruststelling: wij staan in dit soort discussies u zo goed mogelijk bij!

AOW stijgt: neem uw financiële afspraken door

14 oktober 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor AOW stijgt: neem uw financiële afspraken door

De meeste van ons gingen in het verleden uit van een pensioenleeftijd van 65 jaar. En ook onze financieel adviseurs. Ons advies: neem alle financiële afspraken uit het verleden nog eens kritisch door. In dit artikel geven wij een schrijnend voorbeeld van de misverstanden die kunnen ontstaan wanneer deze controle niet tijdig plaatsvindt.

De AOW-datum op dit moment

U krijgt een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet, AOW, vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Waar vele jaren deze leeftijd 65 jaar was, kennen we nu een ingangsleeftijd die verband houdt met de algemene levensverwachting. Simpel gezegd: worden we met zijn allen ouder dan zal de AOW op een steeds latere leeftijd ingaan.  

Op dit moment is er zekerheid over de AOW-datum tot en met 2024. Deze data zijn de volgende:

 • in 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden
 • in 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden
 • in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 10 maanden
 • in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

Het Kabinet en de sociale partners hebben het Pensioenakkoord gesloten. Hierin zijn voorstellen opgenomen om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. De wet die de AOW-leeftijd vanaf 2025 regelt, moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen.

Benieuwd naar uw AOW leeftijd?

Bent u geboren na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Als u uw geboortedatum invult, ziet u wat uw geschatte AOW-leeftijd volgens eerdergenoemd Pensioenakkoord is.

Vul uw geboortedatum hier in:

https://www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp?sg_sessionid=1570559433_5d9cd5c919a850.11149210&__sgtarget=0&__sgbrwsrid=2d32cc1efd3c45895b65cdaa712c6a4b#sgbody-90130579

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Uw bestaande afspraken controleren

Misschien heeft u in het verleden allerlei afspraken gemaakt vanuit de gedachte dat u op 65-jarige leeftijd een AOW-uitkering zou ontvangen. Indien nu blijkt dat deze ingangsdatum later is, dan is belangrijk te weten welke gevolgen dit voor u heeft.

Wij geven u een voorbeeld dat recent speelde in een juridische procedure. Een consument heeft in 2005 een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. In de verzekeringsvoorwaarden staat dat, indien de consument arbeidsongeschikt wordt en de verzekering tot uitkering overgaat deze uitkering eindigt op 65-jarige leeftijd. De gedachte hierbij was natuurlijk dat vanaf dat moment de consument een AOW-uitkering ontvangt en daarmee niet langer afhankelijk is van de uitkering op grond van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering.


De man in kwestie raakt in 2007 arbeidsongeschikt. Op grond van de door hem afgesloten verzekering ontvangt hij jaarlijks 20.000 euro waarmee hij zijn terugval van inkomen uit arbeid kan opvangen. In 2013 wordt bekend dat de AOW-uitkering niet op 65 jaar ingaat maar bij deze verzekerde op het moment dat de man 66 jaar en negen maanden oud is.


Op het moment dat de consument dit hoorde was hij dus arbeidsongeschikt. Daarmee was het voor hem niet meer mogelijk om door betaling van een extra premie het recht op een uitkering te verlengen! En de verzekeraar stopte de arbeidsongeschiktheidsverzekering

“zoals was afgesproken” op het moment dat de man 65 jaar werd! De overheid kent voor sommige situaties een overbruggingsuitkering. Of iemand hiervoor in aanmerking komt hangt onder meer af van het eigen vermogen, het inkomen van de partner, het aantal jaren dat AOW is opgebouwd en diverse andere zaken. Komt u voor deze overbruggingsuitkering niet in aanmerking en is de bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering niet aangepast, dan kunt u dus opeens te maken krijgen met een fors gat in inkomen voor een groot aantal maanden!

Het is een voorbeeld dat laat zien dat de verhoging van de leeftijd waarop de AOW-uitkering voor het eerst wordt ontvangen, tal van onverwachte gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld bestaande verzekeringen of uw hypotheek.

Zullen we daar samen eens over praten?

Het is ons vak om samen met onze relaties na te denken over een veilige en stabiele financiële toekomst waarbij wij onzekerheden zo veel mogelijk tijdig proberen weg te nemen. Het verhogen van de leeftijd waarop de AOW ingaat, is zo’n gebeurtenis waarbij het goed is om stil te staan waar dit effect kan hebben. Wij helpen u daarmee graag. Neemt u contact met ons op? Dan maken wij tijd voor u om samen met u de gevolgen voor u en uw gezin op een rij te zetten.

Geef uw hypotheek regelmatig aandacht

14 oktober 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Geef uw hypotheek regelmatig aandacht

Er is een grote kans dat sinds het moment waarop u in het verleden uw hypotheek afsloot, de fiscale regels zijn veranderd. Zo’n verandering is bijvoorbeeld de fiscale aftrek van de hypotheekrente.

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrente geleidelijk verlaagd met 0,5% per jaar. In 2018 heeft het kabinet besloten dat de afbouw van de hypotheekrente vanaf 2020 wordt versneld met 3% per jaar in plaats van 0,5% per jaar. Dit betekent dat in 2023 de hypotheekrente aftrekbaar is tegen maximaal 37,10%

Mogelijk heeft u met deze lagere aftrek geen rekening gehouden toen u in het verleden uw hypotheek afsloot. Eenvoudigweg omdat de maatregelen op dat moment nog niet bekend waren. Toch betekent deze wijziging wel iets voor uw besteedbaar inkomen. Het is dan ook verstandig om tijdig inzicht te krijgen wat deze gevolgen voor uw situatie zijn en welke aanpassingen aangebracht kunnen worden om het nadelige effect te verminderen.

Verhuizen of verbouwen?

In veel gebieden in Nederland is het aanbod van te koop staande woningen beperkt en zijn de prijzen relatief hoog. Wij voeren op dit moment steeds vaker gesprekken met relaties die van plan waren te gaan verhuizen, maar bij gebrek aan goede alternatieven besluiten hun bestaande woning te gaan verbouwen. In de praktijk zien we dat veel relaties achteraf heel tevreden zijn over deze keuze en dat zij financieel voordeliger uit zijn dan wanneer zij een andere woning hadden gekocht. Uiteraard kost een dergelijke verbouwing ook geld. Maar net als de aankoop van een andere woning kan ook een verbouwing goed gefinancierd worden.

Welke premie betaalt u voor uw ORV?

Veel gezinnen hebben in het verleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bijvoorbeeld in het kader van een hypothecair krediet. De gedachte bij het afsluiten van een dergelijke verzekering is, dat indien een van de kostwinners komt te overlijden er een (forse) uitkering uit de verzekering volgt, waarmee de hypotheek (grotendeels) kan worden afgelost en de achterblijvende partner en eventuele kinderen in de woning kunnen blijven wonen ook al is het gezinsinkomen veel lager.

De kosten van premies voor overlijdensrisicoverzekeringen die nieuw worden afgesloten, zijn stukken lager dan in het verleden. Wilt u hiervan profiteren dan kan dat alleen wanneer de bestaande verzekering wordt beëindigd en een nieuwe verzekering wordt afgesloten. Maar dat laatste kan alleen wanneer de gezondheid van de te verzekeren personen niet belangrijk is verslechterd. Het kan financieel interessant zijn om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Een dringend advies: zeg nooit een overlijdensrisicoverzekering op voordat u definitief geaccepteerd bent voor een nieuwe verzekering.

Betaalt u wel de juiste risico-opslag?

Over uw hypotheek betaalt u een rente. Dit rentepercentage is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een van deze onderdelen heet “risico-opslag”. Kort gezegd komt het erop neer dat hoe dichter de actuele waarde van de woning ligt bij de hoogte van de totale schuld, hoe hoger de opslag is die de bank op de rente zet die aan u in rekening wordt gebracht. Maar andersom geldt dus ook. Is het restant van uw hypotheekschuld bijvoorbeeld nog maar 50% van de actuele waarde van de woning, dan heeft u vaak recht op een korting. Door maandelijkse aflossingen en door de stijgende waarde van woningen doet deze laatste situatie zich bij steeds meer mensen voor. Er is echter één nadeel: veel banken hebben in hun voorwaarden opgenomen dat u zelf om deze korting moet vragen! Banken voeren deze korting dus niet automatisch door. Uiteraard kijken wij tijdens een onderhoudsbeurt van uw hypotheek of u inmiddels voor een dergelijke korting in aanmerking komt. Ter illustratie: wij hebben meegemaakt dat een relatie door een klein bedrag extra af te lossen opeens onder een grens zakte van risico-opslagen en in aanmerking kwam voor deze korting.

Maakt u een afspraak?

Wij hebben u een aantal voorbeelden gegeven van onderwerpen waarop wij letten indien wij uw bestaande hypotheek controleren op eventueel veranderende omstandigheden. Onze ervaring is dat in meer dan de helft van de transacties die wij controleren, wij voorstellen kunnen doen die relevante verbeteringen of besparingen opleveren. Daarom nodigen wij u uit: maak een afspraak voor een “onderhoudsbeurt” voor uw hypotheek!

Verzekeringsmaatschappijen streng bij onjuiste informatie bij schade

14 oktober 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Verzekeringsmaatschappijen streng bij onjuiste informatie bij schade

 In dit artikel gaan wij erop in hoe verzekeringsmaatschappijen kunnen reageren als zij merken dat ze bij een schademelding onjuiste informatie hebben ontvangen.

Snel en correct schade afwikkelen

De meeste verzekeringsmaatschappijen doen echt hun best om na ontvangst van een schademelding deze snel en correct af te wikkelen. Soms duurt het langer dan de klant misschien wil. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het feit dat de omvang van de schade nog niet definitief kan worden vastgesteld.


Ook zal onderzocht moeten worden of de consument de schade terecht claimt. Dit is nodig om de premies betaalbaar te houden. Helaas zijn er altijd verzekerden die het niet zo nauw nemen met de waarheid.

Sancties zijn fors

Als een consument opzettelijk de verzekeringsmaatschappij probeert te misleiden om daarmee onterecht een schade-uitkering te krijgen, dan zijn de sancties fors. De vier belangrijkste sancties zijn de volgende:


Staat de misleiding vast dan hoeft de verzekeringsmaatschappij de gehele schade niet te vergoeden. Stel dat er een inbraak heeft plaatsgevonden waarbij een duur horloge is gestolen. Bij de schademelding meldt de bewoner dat niet alleen het horloge maar ook een set dure oorbellen is gestolen, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Wanneer de verzekeraar dat ontdekt, dan hoeft de verzekeraar helemaal geen schade te vergoeden. Dus ook niet de kosten van het horloge dat wel is gestolen!

Een tweede sanctie is dat de verzekeraar kosten kan maken om vast te stellen dat er ten onrechte schade is gemeld. Wordt vastgesteld dat er inderdaad opzettelijk een onjuiste schademelding is gedaan dan kan de verzekeraar de kosten van dit onderzoek op de consument verhalen.


Een derde sanctie is dat de verzekeraar de persoonsgegevens van de consument die de verkeerde schademelding heeft gedaan, mag registreren in het door veel financiële instellingen geraadpleegd register. Zo’n registratie kan lange tijd, bijvoorbeeld acht jaar, blijven staan. De consument die geregistreerd staat, zal gedurende deze periode merken dat het niet makkelijk is om een nieuwe verzekering of hypotheek af te sluiten.

Een vierde en laatste hier te behandelen sanctie is dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering direct kan beëindigen. In de praktijk is het dan lastig om een nieuwe verzekering af te sluiten. Lukt dit wel dan zal hiervoor vaak een hogere premie moeten worden betaald en zullen er speciale voorwaarden gelden.

Twijfel? Niet zomaar iets antwoorden.

Het komt vaak voor dat de informatie die wordt verstrekt na een schade niet helemaal direct klopt. Soms vergissen mensen zich gewoon, of zijn ze nog door de schade geëmotioneerd waardoor fouten worden gemaakt. Ook kan het zijn dat vragen die de verzekeraar stelt niet goed worden begrepen en daardoor ook niet correct worden beantwoord. Dat kan onbedoeld heel vervelende situaties opleveren.

Ons kantoor behartigt uw belangen. Niet alleen bij het kiezen van een goede verzekering die aansluit op uw specifieke situatie. Ook geven wij actieve ondersteuning indien u te maken krijgt met een schade. Wij helpen u om op correcte wijze de schade te melden. Zien wij dat u bepaalde kosten vergeet waarop u wel recht heeft dan maken wij u hierop attent. Wij helpen u ook om de vragen die de verzekeraar stelt op de juiste wijze te beantwoorden. Is u ooit iets niet helemaal duidelijk of twijfelt u? Aarzel dan niet en bespreek dit met ons! Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat alle schades snel en correct worden afgewikkeld.

Huis verkopen met recht om te blijven wonen?

19 augustus 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Huis verkopen met recht om te blijven wonen?

In het buitenland komt het vaker voor dan in Nederland: ouderen die hun woning verkopen met het recht om in de woning te blijven wonen zolang ze leven.

Rijk in stenen

Veel ouderen wonen in een eigen woning. Woningen die in het verleden zijn gekocht voor een bedrag dat een fractie is van de actuele waarde van de woning. Vaak is de lening die destijds voor de aankoop is afgesloten, ook nog volledig afgelost.

Deze ouderen bezitten daardoor vaak een aanzienlijk vermogen dat echter in de woning is opgesloten en waarmee dus niet “de bakker kan worden betaald” of waarmee de kosten van een reis of de kosten van de studie van de kleinkinderen kunnen worden gefinancierd.

Verkoop en blijven wonen

In de landen om ons heen komt het vaker voor dan in Nederland. Ouderen die hun woning verkopen met het beding dat zij zonder kosten zolang als zij leven in de woning mogen blijven wonen en waarbij de koper ook de kosten van het onderhoud van de woning gaat dragen.

Uiteraard is de koopprijs dan veel lager dan wanneer de woning na verkoop leeg opgeleverd wordt. De korting op de koopprijs wordt bepaald door de inschatting van de resterende tijd dat de bewoner in de woning blijft wonen. Van iemand met de leeftijd van 80 jaar mag gemiddeld worden verwacht dat deze korter in de woning zal blijven wonen dan iemand van 60 jaar. Dit is echt een kanscontract. De 60 jarige kan de volgende dag ongelukkig komen te vallen en voorgoed naar een verzorgingstehuis moeten. Terwijl de 80 jarige gezond en fit de grens van 100 jaar overgaat.

Waar bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje dit hele normale transacties zijn, vinden velen in Nederland dit toch een wat ongemakkelijk idee: een koper die hoopt dat je over het tapijtje struikelt.

Steeds meer alternatieven

Het heeft even geduurd. Maar er komen steeds meer banken met goede alternatieven, waarbij ouderen met hun woning als onderpand een lening ontvangen. Over deze lening hoeven zij maandelijks geen rente of aflossing te betalen, want dit wordt gefinancierd uit de opbrengst als de woning wordt verkocht, als de bewoners in een andere woonsituatie zijn terechgekomen of zijn overleden.

Voordeel is dat het eigendom van de woning ongewijzigd blijft en er dus geen druk is, of hoeft te worden gevoeld, om de woning eerder dan gewenst te verlaten.

Veel belangstelling

De Vereniging Eigen Huis signaleert deze ontwikkeling ook. In korte tijd is het onderdeel van de website van deze vereniging, waar informatie over deze vorm van financiering wordt gegeven, meer dan 100.000 keer bezocht. Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die op dit moment beschikbaar zijn om een deel van uw vermogen dat in uw woning “opgesloten zit” contant te maken, dan lichten wij dat graag toe. Laat u ons dit weten? Dan maken wij graag een afspraak met u.

Laten we regelmatig even om tafel zitten

19 augustus 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Laten we regelmatig even om tafel zitten

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van uw financiële zekerheid. Om dit optimaal te kunnen doen is het verstandig dat wij periodiek met u om tafel zitten om alle belangrijke onderwerpen die van invloed kunnen zijn op uw financiële positie door te nemen.

Organisatie van zekerheid is altijd een momentopname

Ons vak is het organiseren van zekerheid. Uiteraard kunnen wij niet voorkomen dat u betrokken raakt bij bijvoorbeeld een brand in uw woning of een verkeersongeval. Door samen met u de juiste maatregelen te nemen kunnen wij proberen het risico dat zo’n calamiteit u treft te beperken en, indien het noodlot dan toch toeslaat, de financiële gevolgen hiervan zo veel mogelijk op te vangen.

Indien wij uw totale situatie hebben besproken en alles op orde hebben gemaakt, kunnen er allerlei veranderingen optreden die het wenselijk maken om aanpassingen in uw zekerheidspakket aan te brengen.

Enkele voorbeelden van veranderingen waarbij het in de praktijk nogal eens fout gaat

Wijziging begunstiging

Meer dan een derde van de huwelijken eindigt tegenwoordig in een echtscheiding. (Huwelijks)partners sluiten vaak een overlijdensrisicoverzekering af. Dit is een verzekering die bij voortijdig overlijden van een van de partners een kapitaal uitkeert. Dit kapitaal is dan bijvoorbeeld bedoeld om de hypotheekschuld in één keer af te lossen. In de verzekering is opgenomen de naam van de persoon aan wie de uitkering moet plaatsvinden. Dat noemen we de “begunstigde”.

Het komt met grote regelmaat voor dat na een scheiding vergeten wordt de naam van de begunstigde te wijzigen. Vaak is het de bedoeling dat de uitkering bij het overlijden van de ene partner plaatsvindt aan de nieuwe partner. Maar wanneer deze wijziging niet op de verzekering is doorgevoerd dan kan iedereen hoog of laag springen: het kapitaal wordt uitgekeerd aan de persoon die op de polis is genoemd!

De waarde van de woning

De waarde van woningen kan door de tijd verschillen. Bijvoorbeeld omdat er veel meer vraag naar woningen is dan aanbod, of door een verbouwing of doordat er in de omgeving van de woning veranderingen plaatsvinden die de waarde van de woning verhogen.

Is op de brandverzekering van de woning niet de juiste waarde verzekerd dan kan dat bij een schade tot problemen leiden. Ook wanneer de woning maar gedeeltelijk is beschadigd. De hoofdregel is dat er bij een te laag verzekerd bedrag een korting op de verzekering plaatsvindt. Stel dat de waarde van de woning 250.000 euro is en het verzekerd bedrag 200.000 euro, dan is er dus sprake van een onderverzekering van 20%. Indien u dan een schade heeft van bijvoorbeeld 20.000 euro dan loopt u het risico dat hiervan slechts 16.000 euro wordt vergoed. Het is dus van belang om regelmatig te kijken of het verzekerde bedrag van de woning correspondeert met de werkelijke waarde van uw woning.

De waarde van de inboedel

Door vererving kan iemand opeens kostbare objecten verwerven. Bijvoorbeeld een schilderij of sierraden. Ook in dat geval is het belangrijk om te onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de bestaande verzekeringen. Vallen de objecten wel onder de bestaande verzekering? En zo ja, voor welk maximaal bedrag? Vaak kennen verzekeringen voor bijvoorbeeld sierraden bepaalde maximaal te vergoeden bedragen. Bij het erven van kostbare sierraden kan het verstandig zijn om hiervoor een aparte voorziening te treffen. Ook is het belangrijk te voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij sprake is van onderverzekering. Is dit het geval dan kunnen, zoals we hierboven bij de brandverzekering hebben uitgelegd, ook bij kleinere schades die niets met deze sierraden te maken hebben, problemen ontstaan.

Kind gaat studeren en op zichzelf wonen

Ook het kind dat in verband met studie op zichzelf gaat wonen vereist aandacht. Hoe zit dat dan precies met de verzekeringen? Complex wordt het indien in de nieuwe woonsituatie van het kind er sprake is van gemeenschappelijke bewoning en gebruik van ruimtes. Het zijn maar een paar veel voorkomende situaties die wij hier noemen. Zo zijn er nog veel meer! In de periodieke contacten met u proberen wij na te gaan of er veranderingen hebben plaatsgevonden die om aanpassing van uw zekerheidspakket vragen. Wij zijn nieuwsgierig omdat wij voor u het beste willen!

Vergeet u niet uw Zorgtoeslag aan te vragen?

19 augustus 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Vergeet u niet uw Zorgtoeslag aan te vragen?

Helaas vergeten veel mensen toeslagen waar zij recht op hebben aan te vragen en dat is jammer, want de toeslag is nu juist bedoeld om mensen die het niet breed hebben financieel iets meer ruimte te geven.

Wanneer recht op zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een financiële ondersteuning die de overheid geeft voor de kosten van de zorgverzekering. Aanspraak op zorgtoeslag bestaat vanaf 18 jaar. Als alleenstaande heeft u recht op zorgtoeslag bij een inkomen van 29.562 euro of minder. Voor samenwonenden is deze grens 37.885 euro. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen en bedraagt maximaal 100 euro per maand. Er is geen recht op zorgtoeslag indien het eigen vermogen aan het begin van het jaar meer dan 114.776 euro bedraagt.

Zelf aanvragen: let op datum 1 september!

De zorgtoeslag krijgt u niet automatisch. U kunt deze aanvragen bij de belastingdienst. De zorgtoeslag voor het lopende jaar kunt u op elk moment aanvragen. De toeslag achteraf aanvragen over het voorgaande jaar kan tot 1 september van het jaar erna. De zorgtoeslag over 2018 kunt u dus tot 1 september 2019 aanvragen. En de zorgtoeslag over 2019 tot 1 september 2020.

100 miljoen vergeten aan te vragen

Naar schatting 450.000 mensen hebben in 2017 geen zorgtoeslag aangevraagd terwijl ze daar wel recht op hadden. Er zijn geen aanwijzingen dat dit aantal nu veel minder zou zijn. Dat is natuurlijk te betreuren. Want het gaat hier vaak juist om mensen die het financieel niet breed hebben.

Wij helpen u graag Heeft u naar aanleiding van dit artikel de vraag of u wel of geen recht heeft op zorgtoeslag of wilt u ondersteuning bij het aanvragen hiervan? Neem dan gerust contact met ons kantoor op. Wij helpen u graag!

Volop veranderingen bij autoverzekeringen

19 augustus 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Volop veranderingen bij autoverzekeringen

Verzekeringsmaatschappijen concurreren scherp met elkaar, ook op het gebied van autoverzekeringen. In de reclames zet men vaak de premie centraal, waarmee men hoopt de consument zo te verleiden dat hij alleen naar de (laagste) premie kijkt.

Advies blijft wenselijk

De werkelijkheid is dat je de premie van elke verzekering zo laag kunt brengen als je wilt. Het enige wat je als verzekeraar daarvoor hoeft te doen zijn de verzekeringsvoorwaarden te beperken: hoeft de verzekeraar op grond van de polisvoorwaarden weinig uit te keren dan kan hij ook genoegen nemen met een lage premie!

Voor u als consument is het maar de vraag of die “goedkope” verzekering de zekerheid biedt die u wenst. Het is uiteraard vervelend wanneer u pas nadat een schade heeft plaatsgevonden tot de ontdekking komt dat de door u afgesloten verzekering u met (een deel van) de schade laat zitten

Wat zijn belangrijke verschillen?

Op vele punten verschillen de voorwaarden van verzekeringsmaatschappijen die autoverzekeringen aanbieden. Wij zetten een aantal van deze verschillen hieronder op een rij:

 • Beperking in bestuurders. Soms geldt de autoverzekering voor een beperkt aantal bestuurders, bijvoorbeeld alleen voor u en uw partner.
 • De hoogte van het eigen risico.
 • De maximale vergoeding voor beschadigde accessoires.
 • De eisen die aan de beveiliging van de auto worden gesteld en de sancties indien deze beveiliging niet aanwezig is.
 • De waarde die u vergoed krijgt indien de auto totalloss is. Bij de ene verzekeraar krijgt u bij een schade de nieuwwaarde binnen 12 maanden nadat de (nieuwe) auto aan u is geleverd. Bij andere verzekeraars kan deze termijn langer zijn.
 • Wanneer vindt een korting plaats op uw bonus/malus bij schades waar u niets aan kunt doen. Denk aan ongevallen met beschermde verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, of bij schade aan uw auto die door dieren is veroorzaakt.

Jongeren betalen bij autoverzekeringen de hoofdprijs

De premies van autoverzekeringen voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar zijn de afgelopen tijd fors gestegen; sinds januari 2018 gemiddeld met 12,7%. Voor “slechts” een WA- autoverzekering betaalden deze jongeren in januari 2018 gemiddeld 1.880 euro waarbij dit bedrag in juli al was gestegen tot 2.155 euro. Deze hoge tarieven zijn enerzijds het gevolg van het gegeven dat jonge bestuurders in de praktijk verhoudingsgewijs vaker betrokken zijn bij een verkeersongeval dan ouderen en het feit dat zij nog geen kortingen hebben opgebouwd wegens schadevrije jaren.

Auto met buitenlands kenteken

Nederland is altijd sterk gericht op contacten met het buitenland. Ook binnen onze relatiekring zien wij bijvoorbeeld relaties die werken voor een buitenlandse onderneming. Wanneer een relatie een auto heeft met een buitenlands kenteken, dan is het belangrijk te weten dat er wanneer iemand in Nederland in het bevolkingsregister staat (of had moeten staan) over zijn of haar auto wegenbelasting moet worden betaald. Dus ook wanneer de auto een buitenlands kenteken heeft! Wordt deze belasting niet betaald dan mag sinds 2014 een naheffing wordt opgelegd die met een boete van 100% kan worden verhoogd.

De ene auto is voor de dief aantrekkelijker dan de andere auto

In de eerste zes maanden van 2019 zijn maar liefst 3.606 personenauto’s gestolen. De meest gestolen auto is de Volkswagen Golf (331). Autodieven hebben zo hun voorkeur. Voor de BWW 5-serie wordt 1 op de 430 auto’s gestolen. De Hyundai is bij het dievengilde minder gewild: slechts 1 op de 9.056 wordt gestolen.

Uiteraard heeft het risico van diefstal gevolgen voor de hoogte van de autoverzekering indien deze ook schade door diefstal vergoedt.

Al die elektrische apparaten……

24 juni 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Al die elektrische apparaten……

Niet alleen dat steuntje in onze rug op de fiets danken we aan de accu. Er is een enorme lijst van voorwerpen die, voorzien van een accu ons leven aangenamer maken. Maar er is wel een aandachtspuntje….

Toenemend aantal accu’s

Het aantal elektrische fietsen groeit nog steeds. Daarnaast zijn er in bijna elk huishouden meerdere mobiele telefoons en laptops te vinden. Vergeet ook niet het elektrisch gereedschap waarbij accu’s ook steeds meer vermogen leveren. Er komen steeds meer elektrische apparaten in en rond ons huis en veel van die apparaten werken op lithium batterijen.

En wanneer laden we al die batterijen op?

Dat doen we massaal wanneer we al die apparaten niet gebruiken en wij lekker slapen. Het is toch fijn dat wanneer je wakker wordt alle apparaten weer opgeladen zijn om de dag goed door te komen? Nee dus.

Inmiddels vinden er gemiddeld twee branden per week in woningen plaats waarbij de brandweer het ernstige vermoeden heeft dat deze branden zijn veroorzaakt door accu’s die op dat moment werden opgeladen en waarmee “iets” fout is gegaan.

Brand in uw woning terwijl u slaapt? Dat risico wil je toch niet nemen?

Tips

Wij kunnen u een aantal tips geven om het risico te beperken;

 • Een open deur misschien. Maar laad accu’s niet ‘s nachts op wanneer u slaapt. Doe dit in de tijd dat u een “oogje” in het zeil kunt houden.
 • Is de accu vol, laat de oplader dan niet in het stopcontact zitten. Natuurlijk is dat wel gemakkelijk want de volgende keer dat u de accu wilt opladen, hoeft u alleen de plug in uw apparaat te steken. Maar wees eens eerlijk. Hoeveel moeite is het nu de oplader in het stopcontact te steken en na gebruik er weer uit, wetende dat het risico op brand reëel is als u dit laatste verzuimt.
 • De oplader van uw mobiel kunt u kwijtraken. U moet dan op zoek naar een nieuwe. Van de buitenkant lijken alle opladers hetzelfde. Aan de binnenkant zijn er echter grote verschillen. Gebruik daarom alleen accu’s en opladers die door de fabrikant zijn goedgekeurd, ook al zijn deze wat duurder.
 • Wij hebben het al vaak geschreven: Heeft u nog geen rookmelder? Installeer die dan. Bij brand is niet het vuur de grootste vijand maar de rook die u buiten bewustzijn brengt, terwijl u slaapt. Voor een paar tientjes maakt u uw woning echt een stuk veiliger.

Geen leuke vraag, maar wat kan het overlijden van een naaste (financieel) voor u betekenen?

24 juni 2019 Bax & van Beek Reacties uitgeschakeld voor Geen leuke vraag, maar wat kan het overlijden van een naaste (financieel) voor u betekenen?

Wij weten echt wel dat u er waarschijnlijk niet aan wilt denken. Maar net als de huisarts zijn patiënten telkens erop zal wijzen dat roken slecht is voor de gezondheid, attenderen wij onze relaties op het belang om af en toe vijf minuten de tijd te nemen voor wat de financiële gevolgen kunnen zijn bij het overlijden van een naaste.

Ken uw afhankelijkheid

In het dagelijks leven zijn er veel situaties waarin wij financieel afhankelijk zijn van anderen. Deze afhankelijkheid kan problematisch worden indien de ander komt te overlijden. Het is verstandig wanneer u weet op welke gebieden deze afhankelijkheid bestaat. Vaak kan voor een heel beperkt bedrag per maand belangrijke financiële zekerheid worden verkregen. Onderstaand beschrijven wij een aantal situaties die wij met regelmaat tegenkomen.

De woonlasten

Of u nu huurt of beschikt over een koopwoning met een hypothecair krediet: u heeft waarschijnlijk (forse) woonlasten. In veel situaties kunnen deze lasten worden opgebracht doordat er twee partners zijn die een inkomen hebben. Maar wat nu indien een van de partners bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of ongeval veel te vroeg komt te overlijden? Kunnen de woonlasten dan nog gefinancierd worden? Wij vinden dat in elk samenlevingsverband beide partners het antwoord op die vraag moeten weten. Want wanneer het antwoord nee is, dan is het voor een heel beperkt bedrag mogelijk om die zekerheid wel aan te schaffen, waarbij geldt dat hoe eerder u dat doet hoe lager de premie is die u daarvoor betaalt. Hoe dat zit? Dat leggen wij verderop in dit artikel uit.

De alimentatie

Het kan zijn dat er sprake is geweest van een echtscheiding. In het kader van deze echtscheiding kan ook een alimentatieregeling zijn overeengekomen. Deze alimentatie eindigt indien degene die alimentatie moet betalen in de periode dat deze verplichting bestaat komt te overlijden. De alimentatiegerechtigde kan hierdoor in grote financiële problemen komen. Ondanks dat het huwelijk in een echtscheiding is geëindigd, zullen de meeste mensen dat niet willen. Zeker wanneer dit ook nog eens kinderen treft. Ook deze situatie kan eenvoudig worden voorkomen, indien er tijdig aandacht aan wordt gegeven

De erfenis

Bij het overlijden zal het bezit van de overledene overgaan op diens erfgenamen. In beginsel moet over de waarde van deze nalatenschap door de ontvanger belasting worden betaald Hoeveel dat is, hangt af van de waarde van de erfenis en de vraag in welke relatie degene die erft stond met degene die is overleden. Voor echtparen zijn er ruime vrijstellingen, maar voor kinderen zijn deze vrijstellingen al een stuk minder.

Bestaat de nalatenschap uit geld dan kunnen de erfgenamen de belasting die ze hierover moeten betalen hieruit financieren. Anders wordt het wanneer de nalatenschap bestaat uit goederen. Bijvoorbeeld een (vakantie-) woning of antieke voorwerpen. Deze goederen kunnen een aanzienlijke waarde hebben. Wij zien regelmatig dat de erfgenamen niet beschikken over voldoende liquiditeiten om de erfbelasting die ze over deze waarde moeten betalen te kunnen financieren. Is er niet tijdig iets geregeld dan betekent dit dat de erfgenamen zich in de schulden moeten steken om de nalatenschap te kunnen behouden of hetgeen ze hebben geërfd weer snel moeten verkopen om daarmee het bedrag aan erfbelasting te kunnen financieren. Dat is dan precies wat degene die is overleden niet heeft beoogd. Ook dit kan gemakkelijk worden voorkomen indien er maar tijdig aandacht aan wordt gegeven.

Het sterke team

Wij zien regelmatig dat mensen in allerlei verbanden sterke “teams” vormen. Dat kunnen zakelijke activiteiten zijn waarbij bijvoorbeeld het ene lid van het team sterk is in het maken van bepaalde goederen en de ander in het verkopen daarvan. Voor het succes zijn beiden financieel van elkaar afhankelijk. Investeringen worden gedaan vanuit de gedachte dat het team succesvol blijft. Beide leden van het team zijn daar vaak volledig voor aansprakelijk. Het onverwacht overlijden van de een kan bij het andere lid van het team dan onverwacht leiden tot grote schulden die niet betaald kunnen worden.

Inventariseer uw financiële afhankelijkheid

Wij adviseren u om echt de tijd nemen om af en toe na te gaan in welke mate u financieel afhankelijk bent van het in leven zijn en blijven van andere mensen. Maar ook andersom: Wie zijn van u financieel afhankelijk?

Blijkt deze financiële afhankelijkheid te bestaan dan kan overwogen worden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zo’n verzekering wordt vaak voor een beperkte periode afgesloten. Bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. De kans dat iemand van bijvoorbeeld 40 jaar in de 10 jaar daarna komt te overlijden is aanwezig, maar statistisch gezien is die kans niet groot. Wanneer verzekeringsmaatschappijen dus bijvoorbeeld 10.000 mensen verzekeren voor het risico dat deze mensen binnen 10 jaar komen te overlijden, weten ze zeker dat van die 10.000 in het eerste jaar er maar circa 10 zullen overlijden. Wanneer al die 10.000 mensen een kleine premie betalen, dan kan uit het totaal van die 10.000 premies aan de nabestaanden van de 10 mensen een (forse) uitkering plaatsvinden.

Wij denken graag met u mee

Een overlijdensrisicoverzekering is een “mooie” verzekering. De premie is laag en geeft een belangrijke zekerheid. Toch vereist het afsluiten van zo’n verzekering wel een goed advies. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag welk bedrag verzekerd moet worden. Maar ook voor welke periode de verzekering deze zekerheid moet geven. 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar of langer? Alles is mogelijk. Het is wel belangrijk hierin de goede keuze te maken en daarbij moet men ook goed letten op de fiscale consequenties. De belastingdienst kijkt bijvoorbeeld bij een uitkering naar de vraag wie de premie heeft betaald en wie de uitkering krijgt. Door bij het afsluiten hiermee rekening te houden kunnen onnodige claims van de belasting worden voorkomen. Nogmaals, ons advies luidt: denk na over de vraag over de financiële afhankelijkheid die u heeft van anderen en anderen van u. Heeft u vragen hierover? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!