Bel mij terug !

Cijfers om even stil bij te staan

26 april 2019 Reacties uitgeschakeld voor Cijfers om even stil bij te staan Bax & van Beek

Van de uitkomsten van het onderzoek “Geldzaken in de praktijk” van het NIBUD werden wij even stil. Waarom? Wij lichten het toe.

Toeslagen

Veel gezinnen hebben het financieel krap: kinderen, woonlasten, kosten voor medische zorg, kleding en voeding. Het telt maar door. Gelukkig kent Nederland een uitgebreid stelsel van toeslagen. Belangrijke toeslagen zijn bijvoorbeeld:

  • Huurtoeslag;
  • Zorgtoeslag;
  • Kinderopvangtoeslag;
  • Kindgebondenbudget.

Vervelend is dat voor elke toeslag weer andere gegevens moeten worden aangeleverd. Ook moeten toeslagen actief worden aangevraagd. Dat dit wel belangrijk is, blijkt uit het feit dat gezinnen die de toeslagen waarop ze recht hebben ook aanvragen, gemiddeld vaker aangeven dat ze financieel rond kunnen komen dan gezinnen die deze toeslagen niet aanvragen.

Uit het onderzoek blijkt dat 27% van de Nederlanders niet weten of ze recht hebben op tegemoetkomingen, zoals toeslagen. Aangenomen mag dan ook worden dat veel mensen geen toeslagen aanvragen terwijl ze daar wel recht op hebben. Mede hierdoor geeft 37% van de huishoudens aan moeite te hebben om financieel rond te komen.

Onbekend met pensioensituatie

Uit het NIBUD- onderzoek blijkt ook dat 40% van de huishoudens geen inzicht heeft hoe hun financiele situaitie eruit ziet na hun pensioen. Voor iemand van bijvoorbeeld 30 jaar kunnen wij ons daar iets bij voorstellen. Maar wanneer we lezen dat 23% van de groep 55 -65-jarigen ook geen idee heeft hoe hun financiele situatie is na hun pensioen, dan schrikken we. Want dit is niet nodig! Zeker wanneer de leeftijd van 50 jaar is gepasseerd moet iedereen een idee hebben hoe de financiele situatie na pensioen is geregeld. Kunnen de woonlasten worden betaald? Hoeveel geld is er om van te leven indien er maandelijks geen salaris meer wordt gestort? Vragen waar iedereen tenminste globaal het antwoord op zou moeten weten. Omdat, wanneer het “plaatje” niet ideaal is er dan nog een aantal jaren ‘over’ is om dit beeld te verbeteren.

Praat met ons en zorg dat u financieel de zaken goed op een rij krijgt

Als onafhankelijk financieel adviseur zien wij het als onze taak om risico’s die u niet zelf kunt dragen in beeld te brengen en u te adviseren hoe u deze risico’s wel draagbaar kunt maken. Ook zien wij het als onze taak om, indien u daar behoefte aan heeft, u te helpen inzicht te krijgen op welke toeslagen u aanspraak kunt maken en hoe uw financiële situatie er in de toekomst uit zal zien. Interesse? Bel ons voor een afspraak. We helpen u graag!