Bel mij terug !

En toen was er toch een inkomensgat…

29 juli 2015 Reacties uitgeschakeld voor En toen was er toch een inkomensgat… Bax & van Beek

Op 9 juli jl. heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een uitspraak gedaan die de nodige aandacht in de media heeft gekregen. Omdat de casus voor veel consumenten relevant is vatten wij deze onderstaand kort samen.

Zoals u weet gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd in de jaren na 2022 is dus daarom nu nog niet bekend. In deze casus is klager in 2000 arbeidsongeschikt geworden en ontvangt hij een uitkering. In de verzekeringsvoorwaarden is bepaald, dat de uitkering tot de leeftijd van 65 jaar zal plaatsvinden. Door de stapsgewijze verhoging gaat de AOW van klager pas 3 maanden na zijn 65ste leeftijdsjaar in. De uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt echter op 65 jaar. Klager heeft dus een gat van drie maanden in zijn inkomen.

De geschillencommissie heeft nu vastgesteld, dat indien de voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bepalen, dat de uitkering stopt op 65 jaar en dat wanneer de uitkering al is ingegaan van de verzekeraar niet kan worden geëist, dat deze de uitkering blijft betalen na het 65e jaar. In de visie van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is afspraak nu eenmaal afspraak. In dit geval was de afspraak een uitkering tot 65 jaar. Op dit risico waren ook de premies berekend. Het onbevredigende van deze uitspraak is, dat bij het aangaan van deze overeenkomst het duidelijk de bedoeling was, dat een eventuele uitkering op grond van de arbeidsongeschiktheidsverzekering naadloos zou aansluiten op de AOW uitkering. Door de verhoging van de AOW- leeftijd heeft de klager nu een inkomensgat. Nu zal dat bedrag van in totaal € 390,-, zoals in deze casus het geval was, wel overzienbaar zijn. Maar met
het verder opschuiven van de AOW- leeftijd zullen dit soort gaten groter worden.

In de praktijk hebben veel mensen in het verleden financiële beslissingen genomen, waarbij uitgegaan is van een AOW-leeftijd van 65 jaar. Het is verstandig om, al dan niet samen met de deskundigen van ons kantoor, alle relevante financiële overeenkomsten nog eens door te nemen en te kijken waar de verhoging van de AOW-leeftijd mogelijk tot problemen leidt, omdat deze overeenkomsten nog uitgaan van een AOW-leeftijd van 65 jaar.