Bel mij terug !

Fiscale wijzigingen

2 maart 2015 no comments Bax & van Beek

Heffingskortingen gaan omhoog
In 2015 is de algemene heffingskorting meer afhankelijk van het inkomen dan in 2014. Dankzij heffingskortingen betaalt u minder inkomstenbelasting. In 2015 geldt dat hoe meer u verdient, hoe minder heffingskorting u gaat ontvangen.

Verandering belastingschijven
De belastingschijven zijn in 2015 aangepast aan de stijging van de prijzen. De grens van de vierde schijf is extra verhoogd. Dit is een compensatie voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens. Daarnaast stijgt het belastingpercentage van de eerste belastingschijf van 36,25% naar 36,5%.Dat is weliswaar een verhoging met 0,25% ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76% dat aanvankelijk was voorzien voor 2015.

Levenslooptegoed opnemen met korting
Een levenslooptegoed kunt u in 2015 met een belastingkorting opnemen. U betaalt dan over 80% van het tegoed dat u opneemt inkomstenbelasting. Normaal is dat 100%.

Pensioenopbouw wordt beperkt
De belastingvoordelen voor pensioenopbouw zijn beperkt. Dit betekent voor werknemers dat ze langer moeten werken om hetzelfde pensioen bij elkaar te sparen.

Afschaffing AOW-partnertoeslag
AOW-ers met een jongere partner met weinig of geen eigen inkomen, kregen partnertoeslag als ze de AOW-leeftijd bereikten. Vanaf 2015 is dit niet meer zo voor nieuwe gevallen. Als u in 2015 voor het eerst AOW ontvangt, krijgt u geen partnertoeslag. Dit scheelt maximaal € 741 bruto per maand.

Ouderschapsverlofkorting verdwijnt
In 2014 kreeg u een extra korting op uw inkomstenbelasting wanneer u ouderschapsverlof opnam om voor uw kinderen te zorgen. Deze ouderschapsverlofkorting verdwijnt in 2015. Dit kost maximaal € 4,29 netto per uur dat u ouderschapsverlof neemt. De regeling voor ouderschapsverlof blijft wel bestaan.