Bel mij terug !

Geen leuke vraag, maar wat kan het overlijden van een naaste (financieel) voor u betekenen?

24 juni 2019 Reacties uitgeschakeld voor Geen leuke vraag, maar wat kan het overlijden van een naaste (financieel) voor u betekenen? Bax & van Beek

Wij weten echt wel dat u er waarschijnlijk niet aan wilt denken. Maar net als de huisarts zijn patiënten telkens erop zal wijzen dat roken slecht is voor de gezondheid, attenderen wij onze relaties op het belang om af en toe vijf minuten de tijd te nemen voor wat de financiële gevolgen kunnen zijn bij het overlijden van een naaste.

Ken uw afhankelijkheid

In het dagelijks leven zijn er veel situaties waarin wij financieel afhankelijk zijn van anderen. Deze afhankelijkheid kan problematisch worden indien de ander komt te overlijden. Het is verstandig wanneer u weet op welke gebieden deze afhankelijkheid bestaat. Vaak kan voor een heel beperkt bedrag per maand belangrijke financiële zekerheid worden verkregen. Onderstaand beschrijven wij een aantal situaties die wij met regelmaat tegenkomen.

De woonlasten

Of u nu huurt of beschikt over een koopwoning met een hypothecair krediet: u heeft waarschijnlijk (forse) woonlasten. In veel situaties kunnen deze lasten worden opgebracht doordat er twee partners zijn die een inkomen hebben. Maar wat nu indien een van de partners bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of ongeval veel te vroeg komt te overlijden? Kunnen de woonlasten dan nog gefinancierd worden? Wij vinden dat in elk samenlevingsverband beide partners het antwoord op die vraag moeten weten. Want wanneer het antwoord nee is, dan is het voor een heel beperkt bedrag mogelijk om die zekerheid wel aan te schaffen, waarbij geldt dat hoe eerder u dat doet hoe lager de premie is die u daarvoor betaalt. Hoe dat zit? Dat leggen wij verderop in dit artikel uit.

De alimentatie

Het kan zijn dat er sprake is geweest van een echtscheiding. In het kader van deze echtscheiding kan ook een alimentatieregeling zijn overeengekomen. Deze alimentatie eindigt indien degene die alimentatie moet betalen in de periode dat deze verplichting bestaat komt te overlijden. De alimentatiegerechtigde kan hierdoor in grote financiële problemen komen. Ondanks dat het huwelijk in een echtscheiding is geëindigd, zullen de meeste mensen dat niet willen. Zeker wanneer dit ook nog eens kinderen treft. Ook deze situatie kan eenvoudig worden voorkomen, indien er tijdig aandacht aan wordt gegeven

De erfenis

Bij het overlijden zal het bezit van de overledene overgaan op diens erfgenamen. In beginsel moet over de waarde van deze nalatenschap door de ontvanger belasting worden betaald Hoeveel dat is, hangt af van de waarde van de erfenis en de vraag in welke relatie degene die erft stond met degene die is overleden. Voor echtparen zijn er ruime vrijstellingen, maar voor kinderen zijn deze vrijstellingen al een stuk minder.

Bestaat de nalatenschap uit geld dan kunnen de erfgenamen de belasting die ze hierover moeten betalen hieruit financieren. Anders wordt het wanneer de nalatenschap bestaat uit goederen. Bijvoorbeeld een (vakantie-) woning of antieke voorwerpen. Deze goederen kunnen een aanzienlijke waarde hebben. Wij zien regelmatig dat de erfgenamen niet beschikken over voldoende liquiditeiten om de erfbelasting die ze over deze waarde moeten betalen te kunnen financieren. Is er niet tijdig iets geregeld dan betekent dit dat de erfgenamen zich in de schulden moeten steken om de nalatenschap te kunnen behouden of hetgeen ze hebben geërfd weer snel moeten verkopen om daarmee het bedrag aan erfbelasting te kunnen financieren. Dat is dan precies wat degene die is overleden niet heeft beoogd. Ook dit kan gemakkelijk worden voorkomen indien er maar tijdig aandacht aan wordt gegeven.

Het sterke team

Wij zien regelmatig dat mensen in allerlei verbanden sterke “teams” vormen. Dat kunnen zakelijke activiteiten zijn waarbij bijvoorbeeld het ene lid van het team sterk is in het maken van bepaalde goederen en de ander in het verkopen daarvan. Voor het succes zijn beiden financieel van elkaar afhankelijk. Investeringen worden gedaan vanuit de gedachte dat het team succesvol blijft. Beide leden van het team zijn daar vaak volledig voor aansprakelijk. Het onverwacht overlijden van de een kan bij het andere lid van het team dan onverwacht leiden tot grote schulden die niet betaald kunnen worden.

Inventariseer uw financiële afhankelijkheid

Wij adviseren u om echt de tijd nemen om af en toe na te gaan in welke mate u financieel afhankelijk bent van het in leven zijn en blijven van andere mensen. Maar ook andersom: Wie zijn van u financieel afhankelijk?

Blijkt deze financiële afhankelijkheid te bestaan dan kan overwogen worden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zo’n verzekering wordt vaak voor een beperkte periode afgesloten. Bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. De kans dat iemand van bijvoorbeeld 40 jaar in de 10 jaar daarna komt te overlijden is aanwezig, maar statistisch gezien is die kans niet groot. Wanneer verzekeringsmaatschappijen dus bijvoorbeeld 10.000 mensen verzekeren voor het risico dat deze mensen binnen 10 jaar komen te overlijden, weten ze zeker dat van die 10.000 in het eerste jaar er maar circa 10 zullen overlijden. Wanneer al die 10.000 mensen een kleine premie betalen, dan kan uit het totaal van die 10.000 premies aan de nabestaanden van de 10 mensen een (forse) uitkering plaatsvinden.

Wij denken graag met u mee

Een overlijdensrisicoverzekering is een “mooie” verzekering. De premie is laag en geeft een belangrijke zekerheid. Toch vereist het afsluiten van zo’n verzekering wel een goed advies. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag welk bedrag verzekerd moet worden. Maar ook voor welke periode de verzekering deze zekerheid moet geven. 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar of langer? Alles is mogelijk. Het is wel belangrijk hierin de goede keuze te maken en daarbij moet men ook goed letten op de fiscale consequenties. De belastingdienst kijkt bijvoorbeeld bij een uitkering naar de vraag wie de premie heeft betaald en wie de uitkering krijgt. Door bij het afsluiten hiermee rekening te houden kunnen onnodige claims van de belasting worden voorkomen. Nogmaals, ons advies luidt: denk na over de vraag over de financiële afhankelijkheid die u heeft van anderen en anderen van u. Heeft u vragen hierover? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!