Bel mij terug !

Het nieuwe wetsvoorstel variabele pensioenuitkering is naar de Tweede Kamer

11 december 2015 Reacties uitgeschakeld voor Het nieuwe wetsvoorstel variabele pensioenuitkering is naar de Tweede Kamer Bax & van Beek

In november is het voorstel van de wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de invoering van een variabele uitkering naar de Tweede Kamer gestuurd. De beoogde datum van inwerkingtreding van de wetswijziging is 1 juli 2016. In het voorstel heeft staatssecretaris Klijnsma twee nieuwe varianten van de premieovereenkomst opgenomen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat werknemers met een pensioenregeling kunnen kiezen voor een (deels) variabel, risicodragend pensioen om zo eventueel een stijgende pensioenuitkering te krijgen. Het wetsvoorstel probeert ook een oplossing te bieden voor een bestaand knelpunt in de huidige pensioenregelingen: door de huidige lage rentestand ontvangen werknemers op pensioendatum een lage vaste pensioenuitkering voor hun opgebouwde pensioenkapitaal. Voor u als werknemer kan dit wetsvoorstel ertoe leiden dat u een hoger beleggingsrendement op uw pensioenkapitaal behaalt. En daarmee dus een hoger pensioenresultaat. U moet zich er wel van bewust zijn dat diverse risico’s de latere pensioenuitkeringen nadelig kunnen beïnvloeden. Het is dus altijd van belang om een goede afweging te maken tussen zekerheid en risico’s. Maar net als nu kunt u op pensioendatum uw uitkering nog omzetten in een gegarandeerde uitkering. Het wetsvoorstel bevat verder allerlei waarborgen om ervoor te zorgen dat u geen onverantwoorde beleggingsrisico’s kunt nemen. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen in dit pensioendossier. Zodra zaken een definitieve vorm krijgen, kijken we graag voor u naar de gevolgen en mogelijkheden hiervan voor uw pensioen.