Bel mij terug !

Links

Web Link KiFid het financiële klachteninstituut is gespecialiseerd in het bemiddelen en het beslissen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, intermediairs of andere financiële dienstverlener zijn wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een financieel klachteninstituut.
Web Link Pensioenkijker. Pensioenkijker.nl zorgt dat Nederlanders gaan nadenken over hun pensioen. Ook maken we pensioen begrijpelijker. Daarnaast geven we objectieve informatie over pensioen.
Web Link NHG. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is op 10 november 1993 opgericht door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Achtergrond hiervan was de wens van het Rijk en de gemeenten om te komen tot verzelfstandiging van het instrument gemeentegarantie met rijksdeelneming.
Web Link De Financiële bijsluiter. Financiële ondernemingen die complexe producten, zoals een beleggingsfonds of een beleggingsverzekering verkopen, moeten hierbij verplicht een Financiële bijsluiter (FB) beschikbaar stellen.
Web Link Mijn pensioen overzicht. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen die u al ontvangt, worden niet getoond.
Web Link AFM. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houden we toezicht op de financiële markten.
Web Link Verbond van verzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden.