Bel mij terug !

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder mensen door hun hypotheek in de financiële problemen komen. Dit staat in de Rijksbegroting van 2013.

Plannen kabinet-Rutte-Asscher voor hypotheekrenteaftrek 4e schijf
Het kabinet-Rutte-Asscher wil de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe hypotheken aanpassen. Vanaf 2014 verlaagt de overheid het maximale aftrektarief (4e schijf) stapsgewijs naar het tarief van de 3e schijf. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar.

Hoogte hypotheek beperkt
U kunt in 2013 een hypotheek afsluiten tot 105% van de waarde van uw woning (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van de woning. Deze regeling geldt om huiseigenaren te beschermen tegen een eventuele restschuld.
Bij een verbouwing kan worden uitgegaan van de (getaxeerde) woningwaarde na de verbouwing. Als u investeert in energiebesparing, blijft de Loan-to-Value maximaal 106%. Dit geldt bijvoorbeeld voor dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers

In 2018 maximaal hypotheekbedrag 100% waarde woning
Tussen 2013 en 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dus dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. De overheid doet dit stapsgewijs om starters tegemoet te komen en huizenkopers tijd te geven om te sparen.
In 2018 kunt u dan een hypotheek afsluiten van 100% van de waarde van uw woning. Een hogere lening blijft wel mogelijk na verbouwing of energiebesparende investeringen.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing
Sinds 1 januari 2013 krijgt u alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in de looptijd volledig en annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Combinatiehypotheek
Soms zijn de maandlasten bij volledige aflossing (tijdelijk) te hoog. Voor die situaties kunt u mogelijk een zogenaamde combinatiehypotheek afsluiten. De combinatiehypotheek bestaat uit 2 leningen. De 1e lening lost u annuïtair en volledig af in 30 jaar. Daarnaast kunt u een 2e lening afsluiten waaruit u (een deel van) de aflossing betaalt. Die 2e lening mag maximaal 50% van de eerste lening zijn. De rente voor deze 2e lening komt niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek

Grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG) tijdelijk verhoogd
Het grensbedrag voor het kopen van een woning met De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in 2009 tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. Sinds 2012 wordt de tijdelijke verhoging geleidelijk afgebouwd:
per 1 juli 2012: € 320.000;
per 1 juli 2013: € 290.000;
per 1 juli 2014: € 265.000.

Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld
Het kabinet heeft de hypotheekvoorwaarden voor starters versoepeld als zij een inkomensstijging verwachten. Dit betekent dat starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten, een ruimere hypotheek kunnen krijgen. De maatregel is ingegaan per 1 januari 2013.

Aftrek rente bij restschuld
Verkoopt u uw woning met verlies? Vanaf 2013 kunt u de rente en kosten voor een restschuldlening maximaal 10 jaar van de belasting aftrekken. Dit is een tijdelijke regeling. Het kabinet komt hiermee huiseigenaren tegemoet die bij verkoop van hun woning een restschuld overhouden.
De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In die 10 jaar hoeft u de lening niet af te lossen. Na 10 jaar zijn de rente en kosten niet meer aftrekbaar van de belasting. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren

 

button