Bel mij terug !

Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

26 april 2016 no comments Bax & van Beek

De aanschaf van een eigen woning kan kosten met zich meebrengen die niet uit een af te sluiten hypotheek gefinancierd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting. Ook is het mogelijk dat het inkomen van het kind net te laag is om de gewenste hypotheek te verkrijgen. Ouders kunnen dan op verschillende manieren helpen.

Optie 1: Geld schenken
Ouders mogen jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken aan elk van hun kinderen. Voor 2016 is dit bedrag € 5.304,-.

Ouders mogen aan kinderen tussen hun 18e en 40e jaar eenmalig belastingvrij een bedrag schenken. Voor 2016 is dit bedrag € 25.499. Dit geschonken bedrag mag het kind naar eigen inzicht besteden. In het jaar dat deze schenking plaats vindt geldt dan niet de vrijstelling van € 5.304. Dit bedrag mag worden verhoogd tot € 53.016. Maar dan geldt dat het deel boven de € 25.499 moet worden besteedt aan de kosten voor aankoop of verbouw van de eigen woning, aflossing van de hypotheek of aan een studie.

Optie 2: Onderhandse lening aangaan
Ouders kunnen ook een lening aan hun kinderen verstrekken. Hiervoor zal dan wel een marktconforme rente in rekening moeten worden gebracht. Indien voor de aanschaf van de woning daarnaast een lening bij een bank wordt afgesloten, dan zal de bank voor de beoordeling of het kind de hypotheek kan betalen rekening houden met de lening die het van de ouders heeft gehad.

Optie 3: Medeschuldenaar worden
Is bij het aangaan van de lening het inkomen van het kind nog net onvoldoende voor de lening maar zijn de vooruitzichten op het wel voor de lening gewenste inkomen positief dan kunnen ouders medeschuldenaar worden. Dat betekend dat indien het kind de verplichtingen uit de hypotheek niet kan nakomen de geldverstrekker kan terugvallen op de ouders.

Advies is noodzakelijk
Hierboven zijn drie mogelijke opties gegeven hoe ouders hun kinderen bij de aanschaf van een woning financieel kunnen helpen. Elke optie heeft echter voor- en nadelen. Overweegt u een van deze opties dan adviseren wij u met klem u uitgebreid te laten adviseren. Wij zijn u hierbij graag van dienst.