Bel mij terug !

Wanneer moet u pensioen controleren?

Algemene informatie over pensioen vind je op deze site. Er zijn namelijk momenten in je leven waarop je echt naar je pensioen moet kijken.

Als je van baan verandert
Wat gebeurt er met je pensioen als je van werkgever verandert? Wanneer is waardeoverdracht verstandig?

Als je in deeltijd werkt
Een pensioenregeling geldt ook als je in deeltijd werkt. Let wel op de gevolgen van het partnerpensioen voor je nabestaanden.

Als je trouwt, kinderen krijgt of gaat samenwonen
Veel pensioenregelingen geven je partner en kinderen een inkomen na je overlijden. Kijk goed of dat in jouw pensioenregeling ook zo is.

Als je gaat scheiden
Bij echtscheiding heeft je ex-partner wettelijk recht op een deel van je pensioen.

Als je dood gaat
Ga na hoe je partner en kinderen achterblijven na je dood.

Als je ontslagen wordt?
Wat gebeurt er met je pensioen als je wordt ontslagen? Kan je dan nog pensioen opbouwen? Wanneer is waardeoverdracht verstandig?

Als je met verlof gaat
Het is vaak onduidelijk welke gevolgen verlof heeft voor je pensioen. Bespreek in ieder geval hoe je het risico op arbeidsongeschiktheid tijdens je verlof kunt afdekken.

Als je zelfstandig ondernemer bent
Als zelfstandige moet je meestal alles voor je pensioen zelf regelen.

Als je arbeidsongeschikt wordt
Wat voor pensioen krijg je als arbeidsongeschikt wordt? En hoe zit het met de opbouw van je pensioen tijdens arbeidsongeschiktheid?

Als je in het buitenland woont of gewoond hebt

Als je niet altijd in Nederland gewoond hebt heeft dat gevolgen voor je AOW.

Als je gepensioneerd bent
Na je pensionering worden veel zaken anders, bijvoorbeeld de belastingheffing en de zorgverzekering.

button