Bel mij terug !

Om te weten of u een tekort hebt, moet u eerst weten hoeveel pensioen u eigenlijk nodig hebt. Dat hangt af van uw lasten en van uw plannen voor de toekomst. Stel dus eerst voor uzelf vast welk inkomen u na pensionering nodig hebt en kijk daarna of u voldoende pensioen hebt. Hoeveel pensioen u hebt kun u nagaan op mijnpensioenoverzicht.nl.
Wanneer kan uw ouderdomspensioen te laag zijn?

Twaalf oorzaken voor een te laag ouderdomspensioen.

 1. U krijgt geen volledige AOW
 2. U hebt een tekort aan dienstjaren
 3. Uw echte salaris is hoger dan uw ‘pensioensalaris’
 4. U hebt een hoge franchise
 5. U hebt een pensioenbreuk
 6. U hebt verlof opgenomen
 7. Uw pensioen wordt niet geïndexeerd
 8. Uw pensioen is gekort
 9. Uw pensioen wordt lager door ruil
 10. U gaat eerder met pensioen
 11. U bent gescheiden
 12. Tekort door type pensioenregeling

 

button