Bel mij terug !

Veranderingen voor gescheiden ouders

2 maart 2015 no comments Bax & van Beek

Alimentatie ontvangende ouder
Voor de alimentatie ontvangende ouder vervallen sommige fiscale kind regelingen, zoals de alleenstaande-ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting. Er kan sprake zijn van een verhoogd kindgebonden budget ter compensatie (maximaal € 3.050,00). Deze verhoging wordt ‘de alleenstaande ouderkop’ genoemd.

Kinderalimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar
Ouders die kinderalimentatie betalen, kunnen de kosten in 2015 niet meer aftrekken bij hun belastingaangifte. In 2014 kon nog een vast bedrag in mindering worden gebracht op het inkomen. Vanaf 2015 is het bedrag aan kinderalimentatie via de forfaitaire regeling niet meer fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Bruto blijft het bedrag gelijk, maar netto betaalt de alimentatie betalende ouder meer. Hiermee neemt de draagkracht van de alimentatiebetaler af.

Deze fiscale wijziging kan aanleiding geven voor een herberekening van het bedrag aan kinderalimentatie. Immers, begrippen als draagkracht en behoefte staan daarin centraal. De fiscale en financiële gevolgen liggen ten grondslag aan alimentatieberekeningen uit het verleden. Het gevolg is dat het netto besteedbaar inkomen van de verzorgende ouder wijzigt. Dit alles is een ingrijpende ontwikkeling die financiële gevolgen heeft voor veel gescheiden ouders met kinderen.

Zoals u ziet gaat er veel veranderen. We kunnen ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Laat ons u dan helpen. Wij maken graag voor u een persoonlijk overzicht van de maatregelen die op u van toepassing zijn. We leggen u uit wat er verandert, welke financiële gevolgen dit mogelijk heeft en wat u kunt doen om dit op te vangen. Daar zijn wij voor, en dat doen wij graag voor u.