Bel mij terug !

Wat wanneer de begunstigde niet tijdig wordt aangepast?

1 april 2019 Reacties uitgeschakeld voor Wat wanneer de begunstigde niet tijdig wordt aangepast? Bax & van Beek

Treden er veranderingen op in uw persoonlijk leven dan kunnen deze gevolgen hebben voor uw verzekeringen. Wij laten u dit zien aan de hand van een recent voorbeeld uit de rechtspraak.

Begunstigde

Veel mensen sluiten tijdens hun leven een of meer levensverzekeringen af. De aanleidingen hiervoor kunnen verschillend zijn. De een zal dit bijvoorbeeld doen bij het afsluiten van een hypotheek in verband met de aankoop van een woning. Het doel is dan dat – ook wanneer de kostwinner bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of ongeval voortijdig komt te overlijden – de hypotheekschuld kan worden afgelost en de nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen. De ander zal een overlijdensrisicoverzekering sluiten om bijvoorbeeld te zorgen dat de nabestaanden een extra kapitaal hebben om van te leven.

Bij het afsluiten van een levensverzekering wordt altijd vastgelegd aan wie de verzekeraar de uitkering moet betalen indien er sprake is van een overlijden. Bij het overlijden van de verzekerde wordt dit kapitaal dan uitgekeerd aan deze persoon, de begunstigde.

Relaties kunnen veranderen

In de jaren nadat de levensverzekering is afgesloten kunnen er wijzigingen optreden in het leven van degene die de verzekering heeft afgesloten. Dit was ook het geval waarover de rechter zich onlangs moest uitspreken. In dit geval ging het om een man en een vrouw. Toen de verzekering werd afgesloten, werd de vrouw op de verzekering als begunstigde vermeld in het geval de man voor een bepaalde in de verzekering genoemde datum zou overlijden.

Nadien eindigt de relatie die de man en vrouw met elkaar hebben. De man krijgt een relatie met een andere vrouw en woont geruime tijd met haar samen. Vervolgens overlijdt de man. En komt de verzekering tot uitkering.

Vergeten begunstiging aan te passen

De verzekeraar in kwestie keert het kapitaal uit aan de ex-partner van de man. Simpelweg omdat deze naam als begunstigde in het verzekeringscontract staat. Wat was er gebeurd? Niemand had ooit nog naar deze levensverzekering omgekeken en nadat de relatie was geëindigd was de begunstiging niet gewijzigd.

Hoe zeer ook aangenomen mag worden dat de man tijdens zijn leven de bedoeling zou hebben gehad dat bij zijn overlijden het vrijkomende kapitaal aan zijn nieuwe partner zou worden uitgekeerd, de verzekeraar kan niet anders handelen dan het kapitaal uitkeren aan de eerste partner die nog als begunstigde in de levensverzekering staat vermeld.

Regelmatig overleg is zinvol

Verzekeringen zijn complex. Wij begrijpen heel goed dat het ook een onderwerp is waar veel mensen niet regelmatig aan denken. Daardoor kunnen belangrijke zaken worden vergeten. Zoals het aanpassen van de begunstigde. Het is ons vak om wel aan dit soort zaken te denken. Maar, dat kunnen we alleen doen indien wij ook tijdig op de hoogte komen van relevante wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Wijziging van partnerschap, het starten als ZZP’er, verbouwingen, verhuizing, etc. Het zijn allemaal gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor uw verzekeringspakket. Wanneer u ons tijdig informeert over dit soort veranderingen dan bespreken wij met u wat de gevolgen voor uw verzekeringen kunnen zijn. Op basis van uw wensen kunnen wij dan de verzekeringen en andere financiele producten laten aanpassen aan de nieuwe situatie